Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Νοεμβρίου
ΠΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7393
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΑΚΟΣ
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης | ΣΤΟΣΤ
και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενν
Αναδρομικά
Έναρξη λειτουργίας
του Προγράμματος
Αθληση
και ΓυναίκΟ>
συνταξιούχων
Συνέχεια στην 4
Οι αντατοι δικαστικοί λετουργοί
θα ασχοληθούν με όλα τα προβλήματα
που έχουν ανακύψει τα τελευταία
χρόνια με τις περικοπές σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις και τις περικοπές
σε δρα και επιδόματα
Δήμος Γρεβενν
Πρόσκληση προς
Συλλόγους και Φορείς
για τις εορταστικές
εκδηλσεις
Συνέχεια στην 10
Ένα "κόσμημα"
στη Βιβλιοθήκη Γρεβενν
για Τα Χριστουγεννα Με εορταστικές εκδηλσεις ολοκληρθηκε η τοποθέτηση της σπάνιας έκδοσης του "Ερωτόχρττου
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
δυMBΟ
ΚΤΕΟ ΓΡ5
Eπίσημos Συνεργότηs ΜΕEA ΜΑΡΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε!,
13ης Ο κτωβρίου 151.
5οχίμ. ρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mail [email protected]