Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12397
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Αρρυθμίες στα έσοδα από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
Στα 1,5 δισ το υπερπλεόνασμα στο 10μηνο
Αγωγός ΤAΡ:
Σε δοκιμαστική λειτουργία
Η κάνοιξην
των ελληνικν
ομολόγων
oληρθηκε η κατασκευή του ελλην κού τμήματος του αγωγού φυσικού αερί .
ου ΤΑP , ο οποίος στις αρχές Δεκεμβρίο
μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία , προκειμένου
το 2020 να ξεκινήσουν οι παραδόσεις qυσικού αε Qίου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αλβανία και αργότερα σε περισσότερες χρες της ΒαλκανικήςΟ
ΤAP έχει μήκος 878 χιλιόμετρα , από τα ελληνοτουρκιχά σύνορα μέχρι την Ιταλία μέσω Αλβαν ας . Ο ΤΑΡ θα έχει μεταφορχή ικανότητα 10 δισ .
κυβιχν μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο με δυνατότητα επαύξησης στα 20 διο. στο μέλλον. Η κατα σκευή του αγωγού ξεκίνησε το Μάιο του 2016 και
ο προύπολογισμός του έργοu ξεπέρασε το 1,5 δι .
ευρ .
ήταν αδιανό.
ητο, κυρίως στα χρόνια
της κρίσης . Τρα όμως
πολλοί αναλυτές προτείνουν και
πάλι στους επενδυτές να αγορά .
Cουν ελληνκά τραπεικά ομό λογα , σύqωνα με την γερμα
νική εφημερίδα Handeisblatt.
τα οποία επιβεβαινουν πλήρως
τους ξένους αναλυτές .
Με την ανάληψη των καθηκό .
ντων της νέας οιχονομικά φιλι χής συντηρητικής κυβέρνησης καλυτέρευσαν σύμqωνα με
εμπειρογνμονες ου μαχροο
κονομικές προοπτικέ , από τις
οποίες θα πρέπει να ωφεληθούν
και οι τράπεζες . Αχόμη και ανα.
λυτές της JP Morgan και της
Deutsche Bank είναι θετικά δια κείμενοι απέναντι στις ελληνι .
κές τράπεζες αλλά και α αναλυτές της Βank of America Meril
Lynch ανακάλυψαν τις ελληνικές τράπεζες .
Κτα 1,56 δισ. υπολογίζεται το υπερπλεόνασμα του πρου .
πολογισμού στο δεκάμηνο του 2019 όπως αυτό καταγράφεται με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία που υποβάλλονται
στη Eurostat, όμως τουπερπλεόνασμα σε όρους Ενισχυμένης
Βορίδης: Καμία αύξηση
στις εισφορές των αγροτν
Εποπτείας , βάσει του οποίου θα γίνουν και οι υπολογισμοί για
το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αρκετά χαμηλότερο .
ΕιδικότεραΠρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,739 δισ. παρου
θα υπάρξει διπλασιασμός των ασφαλι σίασε ο προϋπολογισμός το δεκάμηνο Ιανουάριος -Οκτβριος
στιχν εισφορν των αγροτν , οι οποί.
λες θα παραμείνουν στα σημερινά επίπε δα , υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτιχής Ανάπτυ ξης, Μάχης Βορίδης , από τη Λακωνία.Παράλληλα
συζήτησε mα το ευνοίό τοπίο που δημιουργείται
στο συνεταιριστικό περβάλλον με το σχετικό νο μοσχέδιο που αναμένεται να φέρει σύντομα προς
Ψήφιση στη Βουλή η Κυβέρνηση
2019 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,179 δισ.
Πάντως πηγή ανησυχίας για την πορεία των εσόδων αποτε λούν κυρίως η αδυναμία πληρωμν των φόρων των νοικοκυ ριν , αλλά και η υστέρηση εσόδων από τα καύσιμα .
Ειδικότερα, οι εισπράξεις ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή ήταν χαμηλότερες κατά 10 εκατ. και από τον ΦΠΑ λοιπν προϊόντων και
ΣΕΛ. 3
υπηρεσιν κινήθηκαν κάτω του στόχου κατά 26 εκατ .
2.793 αφίξεις στο Β.Αιναίο
σε μια εβδομάδα
Πρόστιμα 33.500 ευρ
για παρεμπόριο
Μειθηκε 3% ο τζίρος
στο εμπόριο χονδρικής
υνολεκά 2.793 πρόσφυγες κα μετανάστες πe .
ρασαν, στα νησιά του βορείου Αιγαίου σε μια
Ιερδομάδα , από τις πρτες ρες της Δευτέρας
18 Νοεμβρίου μέχρ τα μεσάνυχτα Κυριακή 24 Νοεμ
βρίου. Συγεεκριμένα με πλαστικές βάρχες αποβιβά
στηκαν σε ακτές και καταγράφηκαν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταντοποίησης 1.615 άτομα στη Λέσβο , 548
στη Χίο και 660 στη Σάμο.
τιμα συνολικού ύψους 3-500 ευρo επιβλή
θηκαν μετά από τους ελέους για παρεμπόριο
την περασμένη εβδομάδα. Κατά το χρονικό διά Δείχτης Κύκλου Eoγασιν στο Χονδρικό
Εμπόριο του Γ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείχτη του Γ τομήνου 2018 ,
παρουσίασε μείωση 3,0% εν σε σύγκρση με τον αντί στοιχο δείχτη του Β' τρμήνου 2019 παρουσίασε μείω ση 2,6% , Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείχτης σε σύκοση με τον δείχτη Β' τρμήνου 2019 , παρουσίασε αιξη.
στημα από 18.11.2019 έως 24.11.2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 239 έλεγχυ. Οι παραβάσεις παρουσιάζουν
αυξηση κατά 98% για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ( συνολικά 79 βεβαιωμένες παραβάσεις) , σνγκριτικά
με την προηγούμενη εβ ομάδα 11.11.2019-16.11.2019.
ση 0,8%