Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟλΗ
anatolhE
ΤΡΙΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatoihcom
Eτος ιδρύσεως 1932
Αρθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής. ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.699
νΑυUμ
Ι ελίδες 3 κα 5
Σελίδες 22-24
Η κακοκαιρια εμποδισε
τη συνέχιση των εργασιν
Τα παχιδια τωνομάδων Του Λάπίθίου στο μήάσκε
20-25 Προσφυγόπουλα
θα φιλοξενηθούν στο Ν. Λασιθίου
. Νέα Διοίκηση στον
Ενιαίο Αγροτικό
Σύλλογο Ιεράπετρας
Σελίδα 9
Θα δημιουργηθούν 5 δομές σε όλη την Κρήτη
που θα λειτουργήσουν .
Παράλληλα , χθες , .
γινε συνάντηση ενημέ - μερσει ήδη και την ΠΕΔ ETIA
ρωσης του προέδρου της
.Η Σητεία τίμησε την
προστάτιδά της Αγ.
Αικατερίνη
τρα Καμπέλη . Ουσιαστικά την αναγκαιότητα συνέ
οι φορείς πou έχουν ενη . χισης του προγράμματος
Ρεπορτάζ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
στην προηγούμενη σύν Στη διάρκειa της σύ.
σκεψης έγινε αναλυτική ε
το πρόγραμμα λειτουρ - χουν διαχειριστεί το θέμα νημέρωση για την εξέλιξη
γίας δομν Φλοξενίας Α. της φιλοξενίας μέχρι ση- του προγράμματος ESTIA
συνέ !
χισή του σε συνεργασία
με την Υnατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ το 2020. Εξετά
στηκε η δυνατότητα φιΔομή για τα ασυνό - ΠΕΛ ήάννη Κουράκη για θεσή της και οι οποίοι
δευτα παιδιά Ποuυ φτάνουν με το μεταναστευτικό κύμα στη χρα μας αυνόδευτων Ανήλικων , κα Βα λειτουργήσει και στο
νομό Λασιθίου με περί . ESTIA της Υπατης Αρμο
nou 25 προσφυγόπουλα να στείας του ΟΗE για τους
φυλοξενούνται σε αυτήν Πρόσφυγες που αφορά
χωρίς να έχει ακόμα ano - στη φιλοξενία npοoφύγwν καναν κοινή δήλωση οι λοξενίας ασυνόδευτων αραφηνιστεί Πou θα βρίσκε . σε κατοικίες Η συνάντηση κύριοι Κουράκης και Κο - νηλίκων στην Κρήτη εν
ται Αυτό προκύπτεί από έγνε στα γραφεία της Α . κοσάλης εκφράζοντας τη ουζητήθηκαν και οι δυσκοrα μέχρι τρα δεδομένα ναπτυξιακής Ηρακλείου θέληση των φορέων της λες διαχερισης που ενδεΠou έχουν διαμορφωθεί στις Αρχάνες
και με βάση την προετοιμασία που γνεται και το χαν ο πρόεδρος της A- γράμματος ασυνόδευτων διασμό πou παρουσίασε
Βχεδιασμό για την φλοξε ναπτυξιακής Ηρακλείου , ανηλίκων στην Κρήτη και χθες ο Διευθυντής της Α
Μία αουνόδευτων ανήλικων Δήμαρχος
προσφυγόπnoυλων.
Σύμφωνα με τις τελευ- κοσάλης , ο πρόεδρος της σύμφνα και με τις προ - των ανήλικων θα γίνει και
tαίες πληροφορίες αναμέ - Εκπαιδευτικής Αναπτυξια - ηγούμεενες κατευθύνσεις στους τέσσερις νομούς
νεται να έρθουν στο νησί κής ΠΛΟΗΓΟΣ Χάρης Pο - της ΠΕΔ . Επίσης , τόνισαν
Πεoί το 125 nαιδιά noυ θα διτάκης, ο γενικός διευΕίναι ασυνόδευτα . Πρόκει . θυντής της Αναπτυξιακής
ται κυρίως για εφήβους Ηρακλείου Γργος Μαυ ηλικίας μέχρι 17 ετν και ρογιάνης και η υπεύθυνη
ρτην πλειονότητά τους α.
γόρια και αναμένεται να
φιλοξενηθούν στις δομές στην Κρήτη- ESTIΑ Δήμηστην Κρήτη
θς και για το πρόγραμμα
Σελίδα 1
Να συνεχιστεί
το Πρόγρομμα ESTIA
Μετά τη συνάντηση , . Στην πρτη θέση των
προτιμήσεων των
Πολωνν η Κρήτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης χομένως να προκύψουν.
Σύμφωνα με τον σχε .
Στη σύσκεψη συμμετεί για τη στήρίξη του πpoΑστερουσίων Μανόλης Κο - έως πέντε δομν στο νησί
ρογιάννης ,
η φιλοξενία
Σελίδα 28
Η ΣΝEΧΕΙΑ Στη σελίδα 4
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
του προγράμματος Στέ.
γασης Αιτούντων λουλο
Eampouratzis
ΕΠiΠΛΟ - ΕΞΟΠΛΕΜΟΣ
aτό το 1982
ΕΙΜΑΣΤΕ.
ΑΝΟΙΧΤΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
σε εκθεσιακές τραπεξαρίες
και τραπεζάκια σαλονιού
Ελόγω άλλαγής Βτρίνας Η
50-60-70%
Πρην βιβλιοηωλείο "δομή
Ρπpοoφcχooν
νatooiεύ npoitm un 25/11
7/12.
ΟΡΠOΙ
na nμooup npονup
- επίoκεpθείτε την κθσή μας Πηγάσου 2 oνά στα KΤΕΝ
καλέστ στο 28410 8337
- Tnk fax. 28410 31225
[email protected]
- Wew.tamροuratzis.cem-.gr
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΕ ΜΙΧΑΛΗE
neριpερeιακός Νεδnαλης .
tvo 5/M Xaλκieδς)
ΝΕΑ ΔΙΕΥΒΥΝΣΗ: Νικολόου ηλαστήρα 12, Τ . 2841026602
www.koυkouraki5-ine.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα