Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ 15ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΟΥΝ
ΕΔΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΉΛΕΟΦΟΡΕΙΟ ΠΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
pPς P
Τς Πτατει.
2χρόνια
στα Προκάτ
α- CrAΒ c 1
7-Patazd
E)- ξε
Μαλλιοηουλος.
ΧΩΛΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Απόψε
22:15
ΟΙ ΜΙΣΟΙ 15ΧΡΟΝΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Πee..
παιδείας
Pyrgos Gold Α
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΟΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
<Είμαστε δίηλα
στον Πολίτη>
ΧΡΥΣΟ- ΑΣΗΜΙ
Πολαιά Κοσμηματα .Λίρες Νομίσμετα
& nApv
Ε20 ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΠΥΡΓΟΣ
ΤΙΜΑ ΤΟΝ MΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Ψr ΗΡη
6980 327 826
ΜΑNAΟπαΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟ- ΠΥPro
tως Σόββατο 30
Αnό Τρίτη 26
ΤΟΝΝΤΖΗΣ
ΣΥΤΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Νοεμβρίου
ΤΟΥΚΤΟΕ
uTYruΗD υΝA τερτ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
Τotal
οέλω να εκφpdοω το θερμό μου
συγκαρητήρα δημοσίως στον Δήμαρχο
nupγοu κ Τοη Αντωνοκόηουλ για mν
ιστορική κοι γεννoίο nόpoon τοu νο
μετονομάσει τmv nλaείο Νικόκη σε
naaτεis Min θεoδupάκη
Πιττύω ότιο δροστήρος δήμακός
μος θο κρίνει ως ωpeλιμη tmv nporon
μου να μετονομοστεί η ηλατεία στη
συμβολή των οδν Aγίου Γεωpγίu
Γepμαvού και Αvanauεως σε ηλaτεία
ης μονοδικής και ολησμάνπης
Υφpνοu Καλλης Κοφει
BLACK
Toln 26/11
ΟΝΟ ΕFRIDAY
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ νωnά
Κάθε μέρα
ΚΟΙΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ
ινοος
welcome
2.09€
το τεμάχιο
Νικολόηoυλος
Θ nη- 5
0 συγοpω
τόκης Σnnλιnουος
ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Φιλλελήνων 7
ΤΙΝΗΚΙΛ0Υ
υ n (
Κατάστημα Πύργου
Eνικής Ανιστάσά Μς 2 τηA. 2021ο 20336
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ