Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13oC, 14:00

18oC, 20:00

14oC - Υγρασία 69%-97% - Άνεμοι: A-B 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:36 - Δύση ηλίου: 17:18

€0.80

Ôï øåýäïò åßíáé ôï ãÞñáò ôçò áëçèåßáò;*

Η προγονοπληξία δεν έχει σε τίποτα να κάνει
με την προέλευση και την ιστορικότητα. Πρόκειται μάλλον για υπεραναπλήρωση σημερινών αδυναμιών δια της εμμονικής αναφοράς σε περασμένα μεγαλεία, των οποίων η δυναμική αναφέρεται αειφόρος και μάλλον αιωνία. Αναλόγως και στις επετείους, φαίνεται εάν έχεις σκοπό να κοιτάξεις μπροστά ή να επικαλεστείς το ένδοξο
παρελθόν, καταλήγοντας συνήθως σε μια δοξολογία υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων σου. Σε μόλις δυο χρόνια από σήμερα, οι Έλληνες θα γιορτάσουν την συμπλήρωση 200 χρόνων από την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης που οδήγησε στην εθνογένεσή τους.
Ας είναι αυτή μια ευκαιρία για διάβασμα και ιστορικό αναστοχασμό, εξαιρετικά παιδαγωγικό σε μια φάση που εκδηλώνονται σφοδρές αναθεωρητικές προσδοκίες στην ευρύτερη περιοχή, συνεπεία των μεγάλων και οικουμενικών αλλαγών στην οικονομία και την πολιτική. 3>>

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5011

ΟΡΙΑΚΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ•ΕΥΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Õäñáßïõ, ÓáñëÞò ìáæß óôïí ÖÏÄÓÁ

Ìå øÞöïõò 6-5
ç ÄÞìáñ÷ïò ÊåíôñéêÞò
ÊÝñêõñáò & Äéáðïíôßùí
åðéêñÜôçóå ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ
Íüôéáò ÊÝñêõñáò, Êþóôá
ËÝóóç

¸íôáóç óôï äçìïôéêü ãéá ôá
óêïõðßäéá•Áðï÷þñçóå ï ÔñåðåêëÞò!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι δεν παρέλαβαν εισήγηση τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εξέφρασε
ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Τρεπεκλής, στην αποψινή ειδική συνεδρίαση για τα απορρίμματα.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη θέση της προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Νομού Κέρκυρας
εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, η
Μερόπη Υδραίου.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία ζήτησε να τοποθετηθεί, λέγοντας πως για τα σκουπίδια θα πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση πράγμα που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς εισήγηση από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

«ÄéáäÞëùóç» êáôÜ ôùí åîïñýîåùí ÌåãÜëï «ôñßðïíôï» ç ÁÅË,
Ý÷áóå Ýäáöïò ï Èéíáëéáêüò 15»
óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï 7»

Σελίδα 5>>

Ôñßôç 26 Íïåìâñßïõ

Costa Delizosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570

Óêïýñá ôá ðñÜãìáôá ãéá ôïí
ÁÏÊÊ ìåôÜ êáé ôç íÝá Þôôá 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα