Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΣΟΠΑΛΟΙ ΑΠΟΛΛΩΧΑΣ-ΠΑΣ
Μοιράστη καν τους βαθμούς
Σελ 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 26
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6472
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Κρυτής ΑΡEΤΗ ΜΑΛΑΜE
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iago nes.gr
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΗΨΗ60XPΟΝΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΥΙΚΟ
Ιχυρό ιχύπημαν στην στείρα
μεαςηλεφωνικές απάτες
Συνεδριάζει την
Πέμπτη το Περιφερειακό
Συμβούλιο
Τrv Πεμπτη 28 Νοεμβρίου και ωρα
1500 συνεδριαzει το Περιφερειακο Συμβουλο με eματα Ημερήσιας
Διατξης .
ΣΕΛ 3
Στα Γιάννενα το επετει ακό
συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξωματικν
Αστυνομίας
Ξεκίνησε το πρωl της Δευτέρας , το
300 επετει ακό συνεδριο της
Πανελληνιας Ομοσπονδίας Αζωματικν Aστυνομίας Ποu φιλοξνεκαι στην Πόλη των Ιωαννινων.
Η ανωτερη Βαθμίδα των Ελληνων
Αστυνομικν εκπροσωnε Ιται αno
την ΠΟΑΞΙΑ noυ στα Γιαννενα
συζητά τα 8εσμικά zητηματα , τις
ελλείψες και τα προβληματα τα
onola aπασχολούν το σύνολο του
Προσωπικού της ΕΛΑΣ.
ΟΟΦ Ο
Ο ο D
ΣΕΛ. 7
Ανάπτυξη της Κaινοτομίας
στην Ήπειρο από τον ΟΕΙ
ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιο
κησίας (ΟΒΙ) , σε συνεργασία με το
Πανεπιστηρο Ιωωαννινων κα το
Επιστημονικο-Τεχνολογικο Παρκο
Ηπεipou . εγκαινιazει το νέο Περιφερεακό Γραφείο του (Βιβλωθηκn)
στην Περιφερεα Hnειροu .
Η εκδηλωση για τα εγκaίνια του
Περιφερειακου Γραφeiou του στην
Ηπειρo με έδρα τα lωaνννa , θα
Πραγματοποinaει την Τεταρτη, 4
Δεκεμβρίου 2019.στς 1700 στο
Αμφθέστρο του ΕπιστημονικουTeχνολογικού Παρκου Ηπeiρου.
στην Πανεπιστημιούπολη Ιωανν ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συνεληφaηη στα Ιωάννινα , στο πλαίσιο συντονισμένης επxelpnoης της Υποδιεύδυν σης Ασφαλείας Lωαννινων.
60xρονη λλοδαπη , μέλος εγκληματικής οργάνωσης, Που δραστηριαοιούταν στν συστηματική ε απaτηση πολιτν .
με διάφορα τεχνάσματ .
ΣΕΛ. 5
ΣΤΟΠ ΣΠΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΗΣΕΙΣ
Ερχονται <λουκέτα
|και τοουχτερά Πρόστιμα
| Στην αλλαyη του νομοθετικού πλαισί| ου για τν αντιμετπιση των nαpάνo| μων ελληναποnσεων στα αγροτικά
Πρobντα θα πραxωpησει η κυθερνηση!
| eως το τελος του χρονου, εν npάλAηλα , μέσα στο πρτο $aμηvο του
2020, υολογιει o θα eει αναδιορΥανωδε ο ελεγκτικός
μηχανισμος .
Βασικά θεματα nou περείxε ο γνωστός
ΣΕΛ. 3
Eεκίνμα για τν εκστφατεία
του Lets dot Greece
Αφετηρία Yια την εκστρατεla του
Lets do it Greee . η onοία 8α
κορυφωθει το Μαο του 2020.
δοaηkε τη Δευτέρα στα Γαννενα.
Παρουσία του εμηνευστη και συνδρυτη του εελοντικου δικτύου Lets
do It Greece Νίκου Κιούση φυτεοτηKε συμβολικά στο Παρκο Λιδαρ
τσια μία ελιά για να ρασει μαζ!
της η έα
ευασeητonoinση γα την Προστασία
του περιβαλλοντος .
για ένα anό τα
|ο Πρωθ τον αrob napeδωσε !
Κυριακος Mητoοτ | κης στον υπουργo Αγροτικής Αναπτυ| Sης και Τροφiμων Μακη Βoβη κατά
τη διαρκεια του πρωτου υποιργικου
|συμβουλίου τον περασμένο Ιoυλιο, με
δράσης να αναφέρα ou
| το npονσηρό χρονοδιάγραμμα τους
Δημοπρατείται το Πάρκο
Λακκωμάτων- Κουραμπά
εθελοντισμού και η
θa έxει αι
| E μηνες .
ΣΕ, 8
ΣΕΛ. 6|
ΣΕΛ. 8
1l luββι τ10 1,