Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τιs Hneiροu-Βρυτήs Eυθ. Tλλas-Ευs 930-Αρ Φιλου 24694-Τρίmm 26 Νοεμβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ
Δίκαιη μοιρασιά
στη Ριζούπολη
Απόδοση τιμής
με μία έκπληξη
City of the Sun
και στα Γιάννενα
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 18
ΣΕΛΙΔΑ 9.
Πολυεθνικά
Ιδιαίτερα μεγάλα Ποσά καταφέρνουν να αποσπούν μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων , Που
προχωρούν σε τηλεφωνικές απάτες , εμφανιζόμενοι Πότε ως αστυνομικοί και πότε ως γιατροί
α κυκλματα
ΕΥΚΟΛΑ ΘΥΜΑΤΑ
οΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Σm ούλληψη ενός 28xρονου Τούρκου
και ενός 31χρονου lpoνού, οι οnoio
anoτελούοον μέλη κυκλματος , nou
δραστηριοnοείτα στην naρόνομη δακίηon aλλοδαηuν στο εξωτερικό ,
μέοω της εληνoοαλβονικής μεθορίου ,
Πpοχpnσαν αστυνομικοί της Ynoδ
εύθυνoης Ασφάλειας laωανήνων.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δύο χρυσά
για η Δωδνη
Δηλή χρυσ διάκριση antonoσε η yoλακτοβιομηχανία Δωνδνη στο φe .
Τνά Greek Εqpor Awerds 2019, καθς διορίθηκε στην κορυφαία κατη γορία του θεομού Ταp Greek Eφort
Compeny κα στην κατηγορία Τop
Greek Export Product για τη Φέτα
Πonωδνη .
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέο κατάστημα
στη Φιλιππιάδα
Tην napouoία της οτην nεριοχή της
Hneipou ενιοχύα η Συνετοιριστική
Τράπεζα Ηnεpοu με την έναρξη της
λετουργίας του 9ου unοκαταστήμα τός ης στη Φληnόδα , npv anό
γες ημέρς .
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ DINTEI
Οι ιδιαιτερότητες
μιας μεγαλοφυίας
Μια 60χρονη από τη Βουλγαρία , η onoia είχε τον ρόλο του κεισηράκτορα κατάφεραν να συλλάβουν
αστυνομικοί της ΥΠοδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων Τις 150000 ευρ Προσέγγιζε η λεία της
εγκληματικής οργάνωσης , Πou δραστηριοποιούνταν σε διάφορες Περιοχές της χρας
Ο Απόστολος Κατοίκης naρουoιάζα
συς Μικρές Ιστορίες του τον Λε .
ονάρντο Ντα Βίντοι, ένα από τα nio
nροκισμένα και ηρωτοnορακά nνεύματα όλων των enοxν
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΟΓΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Γr. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
Χάνουν
Νέα οχήματα, αλεξίσφαιρα
και Προσλήψεις
Συνέντευξη
τον διορισμό
ΣΤ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
0 Φύλακας στη Σίκαλη
στα Γιάννενα
| Δεσμεύσεις γα την ενioχuon της Αστυνομίος με μέοσ και nροοωηno aνέλaβαν αnό τα Γάνενα ο γενικός ΥΡαμματέος γιU ευ ω !
Δημόσιος Τάξης Κωνσταντίνος Τοουβάλος και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίος Μικάλης Καραμαλάκης, μιλντας
στο ετήσο τοιαικό ουνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξωματικν Αστυνομίας Ηδη έχουν γίει κάπο σημοντικάβήματα με την ηρόσλημη 1.500 ειδικν φρουρν, οι oπoίοι θα αναλάβουν καθήνοντα στις 20 ίανουαρίου, εν 6
Προoληφβούν 4D0 συνορια κοί φυλακες για τη φυλαξη των ουνόρων στοι Εβρο. Ο κ.Τοουβάλας ανακοίνωσε, επίσης,
δτι μέχρι τον Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί η nρομήθεια και διάθεση στις nερpεpeiακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, κατά
κύριο λόγο , 500 νέων οχημάτων, εν σε δύο δόσεις Βα ολοκληρωθεί n nρομήθεια 7.000 αλεξίοφαρων γιέκων
ΣΕΛΙΔΑ 11
Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τον διορισμό τους οε θέσεκς ειδικής αγωγής στερούνται 1.213 υnoψήpoι , λόγω της μη
καταβαλής ενός Παpaβόλου 3 ευρ , χω
ρίς μάλιστα να εναι δική τους η υπατόΑθλητισμός
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
τητα .
ΣΕΛΙΔΑ
Πήρε βαθμό
σην Πρέβεζα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΥΡΑΜΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 19
Αντίστροφη μέτρηση για το Πρτο Πάρκο σκύλων
BΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ολοταχς για mv A2
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 19

Τελευταία νέα από την εφημερίδα