Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιοι θα κερδίσουν από τις φοροελαφρύνσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108 59211 7
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.088
Η χαρτογράφηση
του Παγκόσμιου στόλου
Ποιοιθακερδίσουν
από τις φοροελαφρύνσεις
Η συντριπτική Πλειονότητα του στόλου Που
εξυπηρετεί το Παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο αποτελείται από σύγχρονα και μοντέρνα
πλοία σχετικά μικρής ηλικίας, σύμφωνα με τα
στοιχεία Που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανσμός Εquasis για την εικόνα του στόλου το
2018, ο οποίος αποτελείται από 116.857
Πλοία, όλων των μεγεθν και όλων των κατηγοριν . σελ . 12
Στις επιχειρήσεις τα Περισσότερα από το 1,18 δισ. Που Προβλέπει ο Προϋπολογισμός το 2020
Το χαρτοφυλάκιο της
να διπλασιάσει η Briq Properties
θέλει
Περισσότερα μέσα στο 20 20 λόγω αύξησης των ασφα
λιστικν εισφορν. Ετσι σε Πολύ μεγάλο βαθμό ο
στοίχημα της ανάπτυξης και το κατά Πόσο θα κερ
δηθεί θα εξαρτηθεί από το αν θα έρθουν επενδύσεις από έξω, από το ανθα διοχετεύσουν φρέσκο χρήμα οι τράπεζες στnν αγορά και από το αν θα κινητοποιηθούν επενδυτές εντός Ελλάδας , δημιου
γντας περισσότερες θέσεις εργασίας και αντίστοιχα
Προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ζήτηση. σελ 45
Από τη ρευστότητα που θα διο
χετευτεί στην οικονομία μέσα στο
2020, αλλά και από το κατά Πόσο ο
επιχειρηματικός κόσμος της χρας
θα Πειστεί να Προχωρήσει σε Προσλήψεις και επενδύσεις, αξιοποιντας τον χόρο
Που θα Ποκύψει από τις μεισεις των φορολογι- ονότητα των αυτοαπασχολουμένων θα χρειαστεί να
κν βαρν , θα εξαρτηθεί σε Πολύ μεγάλο βαθμό n
επίτευξη του στόχου για ανάπτυξη 2,8% μέσα στο
2020. Ο Προϋπολογισμός Προβλέ
Πει επεκτατικά μέτρα 1,18 δισ, τα
ΟΠοία σε ποσοστό άνω του 50% αφο
ρούντις επιχειρήσεις, ειδικά τις κερ
δοφόρες. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα μοιραστούν Περίπου 300 εκατ, ενόη Πλει Περί τα 300 εκατ.
σε μισθωτούς
και συνταξιούχους
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου, έως 50 εκατ. ευρ, της Briq Properties
ΑΕEΑΠ, με την οποία θα διπλασιάσει σε αξία το
χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, Η περίοδος άσκησης του δικαιματος συμμετοχής έχει οριστεί
από τις 28/11 έως τις 12/12/19. σελ 14
Περιμένει μέχρι το 2021 για να δει όφελος . Σημαν
τική μερίδα, μάλιστα, θα χρειαστεί να πληρσει και
Επενδύσεις 800 δισ. δολ.
στα τρόφιμα ζητείη Ασία
Το ιλιγγιδες Ποσό των 800 δισ. δολαρίων σε
επενδύσεις θα χρειασθούν η βιομηχανία τροφίμων και ο αγροτικός κλάδος στην Ασία τα
επόμενα 10 χρόνια, έτσι στε να αντιμετωπστεί η αύξηση της ζήτησης στην περιοχή,
σύμφωνα με τα στοκεία της από κοινού έρευνας των PwC, Rabobank και Temasek . σελ . 26
Στοχευμένη η διάθεση
του κοινωνικού μερίσματος
Θα μοιραστείσε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
ΑΠΟκαλυπτήριν αυτή την εβδομάδα και για το νέο φορολογικό νο μοσχέδιο αλλά και για τους δι
καιούχους του έκτακτου κοινω
νικού μερίσματος. Μέσα στην
εβδομάδα αναμένεται
να εισαχθεί Προς συ ζήτηση στη Βουλή το
φορολογικό νομοσχέ
διο, με προσθήκες αλ
λάκαι τροΠΟΠοήσεις ,
όπως αναφέρουν από
το οικονομικό επιτελείο, εν ο
Πρωθυπουργός θα ανακοινόσει
τους δικαιούχους της νέας οικονομικής βοήθειας , το ύψος της
οΠοίας -αλλά και οιδικαιούχοι
αυτής διατηρούνται ως επτασφράγιστο μυστικό. Ο υπουργός
Οικονομικν μίλησε χθες για π
ροχή σε χρήμα, η οΠοία θα έχει
εφάπαξ χαρακτήρα και θα δοθεί
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομά
δες. Όσο για το Ποσό,
ο Χρήστος Σταϊκούρας
απέφυγε και αυτήν τη
φοράνα ανοίξει τα χαρ
τιά του, αφήνοντας το
Προβάδισμα στον Πρω
θυπουργό . Όσο για το
φορολογικό , δεν θα περιλαμβά
νει ρίζικές αλλαγές στα όσα έχουν
ενσωματωθεί στο κείμενο Που δό
θηκε για δημόσια διαβούλευση .
Ωστόσο, θα υπάρξουν και κάπο ες διορθσεις. σελ. 3
Λιγότερη γραφειοκρατία
για Πράξεις επί ακινήτων
Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας στις
συναλλαγές επί ακινήτων και τηδιευκόλυνση
των ιδιοκτητν ανακοίνωσε ο υφ. Ψηφιακή
Διακυβέρνησης, Γ. Γεωργαντάς, από το βήμα
της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ένωσης
Ιδιοκτητν Ακινήτων Νομού Αχαίας, Που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα . σελ3
ΕΠΙπλέον
πόροι
για επίδομα
θέρμανσης
Σήμερα κρίνεται η αναθερηση του Συντάγματος
Διπλή σιδηροδρομική
σύνδεση για τον ΟΛΘ
Ευρύτερες συναινέσεις αλλά και σφοδρές Πολιικές συγκρούσεις προκαλεί η συζήτηση για τον νέο
συνταγματικό χάρτη της χρας. Η κρίσιμη ψηφοφορία γίνεται σήμερα και αναμένεται να
αναθεωρηθούν εννιά συνολικά άρθρα , μεταξύ των οποίων είναι και n διαδικασία εκλογής Προέδρου της
Δημοκρατίας. Ταφταν Πέφτουν επίσης στην αναθερηση του άρθρου 54 Που συνδέεται με το
νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, αλλά και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργν . σελ. 18
Σε έναν χρόνο Περίπου θα έχει ολοκληρωθεί από
τον ΟΣΕ η αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής σύνδεσης του δικτύου με το λιμάνι του
ΟΛΟ στη Θεσσαλονίκη, εν από τον Οργανισμό
εξετάζεται ηνέα σιδηροδρομική γραμμή να
εισέλθει σε άλλο σημείο του λιμένα. σελ . 12
Επενδύσεις
150 εκατ. ευρ
στην αγορά
ακινήτων
Κράτησην
των ξενοδόχων
στο digital
marketing
Ανεβάζουν
κταχύτηταν
Τι σημαίνει η ένταξη της ΕΥΔΑΠ
στον FTSEX.Α. Large Cap
Με γεωμετρική Πρόοδο αυξάνουν οι τοποθετήσεις και τα Πακέτα μετοχν στη μετοχή της
ΕΥΔΑΠ, εν όψει της μερικής ιδιωτικοποiησης και
της νέας σύμβασης για το αποκλειστικό
ίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης , Που λήγει
τον Ιούνιο. Η Συμβουλευτική Επτροπή των Δεκτν FTSEΧΑ κατά τη συνεδρίαση της
21 ης/1 1/19ενέκρινε την προσθήκη της μετοχής
της ΕΥΔΑΠ στον FTSEΧΑ. Large Cap. σελ . 13
οι τράπεζες
Όμιλος Sterner Stenhus
Τι δείχνουν τα στοιχεία 9μήνου
Μετά mν Thomas Cook
σελ.11
Αυξητική τάση στις online κρα
τήσεις στα ξενοδοχεία Παρατη
ρείται μετά την Πτχευση της Τh
omas Cook. 'Όλο και Περισσότε
ρες μονάδες επιδικουν την ανά
πυξη των δικν τους τμημάτων
digital marketing και πωλήσεων
σε μια Προσπάθειανα απαγκι
στρωθούν μερικς από Παραδο
σιακούς tοur operatoIS. σελ 11
Πλάνο για επενδύσεις στην Ελ
λάδα, 150 εκατ. ευρ , έχει ο σουηδικός όμιλος Stemer Sten hus, o
ΟΠοίος θα αποκτήσειτο 90% της
Pasal Development μέσω αμκ 10
εκατ. Σύμφωνα μετη διοίκηση της
Sterner Stenhus, το ενδιαφέρον
του ομίλου επικεντρνεται σε αποθήκες και σε επενδυτικά ακίνητα
με σταθερή απόδοσην. σελ 14
Σε τροχιά ανάκαμψης και βελτίωσης των βασικν οικονομικντους μεγεθν έδειξαν ότι βρίσκονται οι τέσ
σερις συστημικές τράπεζες, με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσιεύθηκαν την Περασμένη τουρισμος
εβδομάδα . Όπως σημείωσαν και στις αναλύσεις τους
διεθνείς και εγχριοι οίκοι, οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται Πλέον επειδή έχουν στη διάθεσή τους ένα διευρυμένο οπλοστάσιο για την αντιμετπιση των μη για αναπτυξη
εξυπηρετούμενων δανείων, καθς ενεργοποιείται Πολύσύντομα το σχέδιο Ηρακλής. σελ 2
Χάρης Θεοχάρης
υπουργός Τουρισμού
καταλύτης
Executive
Ευέλικτη εργασία,
σε ευέλικτους χρους
και <οικονομία σάντουιτς.
2,8% το 2020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τι σημαίνει η παραίτηση της κυβέρνησης της Φατάχ για τους Παλαιστινίους και το μέλλον της Γάζας
  Το πρώτο βήμα προς τη μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς για τα παλαιστινιακά εδάφη, έγινε σήμερα με την παραίτηση της κυβέρνησης της Δυτικής Όχθης στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ…Τι σημαίνει η παραίτηση της κυβέρνησης της Φατάχ για τους Παλαιστινίους και το μέλλον της Γάζας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γ. Γεραπετρίτης για μνημόνια με Β. Μακεδονία: «Θα κυρωθούν στον κατάλληλο χρόνο»
  Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντησε στη σχετική Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας των…Γ. Γεραπετρίτης για μνημόνια με Β. Μακεδονία: «Θα κυρωθούν στον κατάλληλο χρόνο» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ορίστηκαν οι επικεφαλής Γραμματειών της ΝΔ.
  Ορίστηκαν με απόφαση  Μητσοτάκη, οι επικεφαλής των Γραμματειών της Νέας Δημοκρατίας, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των τομέων δράσης τους. Πρόκειται για τους: Γραμματέας Οργανωτικού:…Ορίστηκαν οι επικεφαλής Γραμματειών της ΝΔ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισπανία: Ξανά με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Μαδρίτης οι αγρότες
  Στο κέντρο της Μαδρίτης διαδήλωσαν χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, καθώς συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Ευρώπη. Με μια συγχορδία κλάξον…Ισπανία: Ξανά με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Μαδρίτης οι αγρότες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Όλαφ Σολτς: Το ρωσικό καθεστώς σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι, «δικτατορία» η Ρωσία
  Ως «δικτατορία» περιέγραψε τη Ρωσία ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, ενώ επανέλαβε ότι το ρωσικό καθεστώς σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι. Ταυτόχρονα, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο εμπλοκής του ΝΑΤΟ…Όλαφ Σολτς: Το ρωσικό καθεστώς σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι, «δικτατορία» η Ρωσία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ