Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
CM κ.
ΞΟ)ΕΛTΑ
ΒέΡοια
ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΝΟΕΜBFIΟΥ 2019
AR ΦΥΛΛΟΥ2306
1,00 Ε
[email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ. Γκανάτσιος: Δεν είμαστε απατενες, είμαστε
αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα και δράσα με έντιμαν
EΠΕΗΣΟ ΕΡΓΟΛΗΒΟΣ ΤΟΝΙΕ Η ΔΕΝΑΒΓΑΤΩΣΕ ΠΑΗΡΩΗΕΣ 15-3 Ε. FIA: ΕΜEEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΤΟ 2013 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΒΡΟΙΣ ATATΤΗ ΣΥΚΩΝΕΥΣΗΕ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 0Υ ΚΑΙ 1301--ΠMΤΗ: ΤΟΥ ΒΑΣΜΗ ΤΦAΝΟΠΟΥΛΟ
ΥTΕΙΑ
να τμρς
Ο Ηλίας Πλιόγκας
νέος διοικητής του
Νοσοκομείου Η μαθίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17ο ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΕΑΡΙΟ
DOYO/OΩΝ
Ραγδαία μείωση της
άγριας πέστροφας στον
ποταμό Τρυπότα μο τα
τελευταία 15 χρόνια
ΕΜΕΝΟΥΝΟΙ ΕΠΙΚΕΙΡΗΜΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤAΡ
ΚΑΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΑ ΤΗΣ ΒΕPΟΙΑΣ
ολοκληρθηκε η δωρεά
83 οχημάτων κοινής
ωφέλειας
μμοκάδονο,
Χρονίας.
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ξεκινάει η ανάπλαση του
πεζόδρομου στη Βεργίνα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΔΗΜΑΡΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακονσει o.
ενός την αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης με 25 νέα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα της εταιρείας
GAMBRO, μοντέλο ARTIS , με σύστημα ON LINE αμοκάθαρσης. και οφ' ετέρου την επέκταση των ωραρίων λετουρ
γίας κατά μία βάρδια, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες των νεφροπαθν της τοπικής κονωνίας
Με αυτή την δεύρυνση δημιουργούντα 25 νέες θέσεις θεραπείας αιμοκάθαρσης και παράλληλα παρέχεται σε κάθε νε
φροπαθή η επιλογή της επιθυμητής βάρδιας αιμοκάθαρσης, όπως και η δυνατότητα να υποβληθεί , εάν κρίνεται ιατρικά
αναγκαίο , στην ON-LINE αιμοδιαδήθηση.
| Η Δεύθυνση της ΜΧA Ευαγγελισμός, α Ιατροί και το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασθανόμενοι ιδιαίτερη κανοποίηση
από την αναγνρση των προσπαθειν που καταβάλουν για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων
θεραπευτικν εργοσιν , προβαίνουν σε αυτήν την ανακοίνωση , με γνμονα ης αυξημένες ανάγκες των νεφροπαθν.
Η ΜΧΑ υποστηρίζεται αγγειοχειρουργικά από το Χειρουργικό Τμήμα της Κλνικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Βέροα ως
προς την τοποθέτηση καθετήρων και δημιουργία αγγεοκής προσπέλοσης ( καθετήρες , fstule), επεμβόσεις ο οποίες
προσφέροντα στους οσθενείς χωρς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ευχαριστούμε τους οσθενείς της ΜΧΑ Ευαγγελισμός που εμπιστεύονται την υγεία τους στα χέρια των εξειδικευμένων
ατρν και του έμπειρου προσωπικού που διαθέτει η μονάδα , και διαβεβανουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια, στε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να συνεχίσουν να παραμένουν σε πολύ υψηό επίπεδο.
nporpaMMA
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΝΕΑ Ι ΕΝΝΕΑ | ΕΞΙ
ΑΚΟΥ .ΡΡΟΙΟΦΩΝΟ!