Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής. ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.698
Σελίδες11 και 12
Με ήπες συνεχισαν
ΑΟAN και ΟΦΙ
Εγκαίνια στή Χειρουργική Σητείας)
Συναρηαστικά παχίδια στην Α' ΕΠΣΛ
Οινέοι Διοικητές των Νοσοκομείων
. Το νερό του βιολογικού
είναι πλέον έτοιμο να
χρησιμοποιηθεί για άρδευση
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ . Βασύη Κικλια e
πελέγηραν οι νοι Διοκητές και αναπληρωτές Διοκητές
tων νοοοκμείων του ΕΣΥ , μετά την ολοκλήρωση της αξ ΠΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βλόγησης των αιτήσεν τους , από την αρμόδια επιτροπή
Στο νοοκομείο Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει ο κ. Μαν . ΒEΝΙΖΕΛΕΙΟ
Ανδρεαδάκης στο νοσοκομείο Νεάπολης ο κ Γ. Μπαρ - BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
μπούνης στο νοοοκομείο Σητείας οκΛ Τερής και στο
νοσοκομείο εράπετρας οκ Εμμ Καλλιονάκης
|οι νέο Διοικητές των Νοσοκομείων της Κρήτης αναλυ - ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
nrΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΤΕΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Aν. Διοικητής
Σελίδα 7
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αν. Διοικήτρια
ΓN. ΛΑΣΙΟΙΟ.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΓN ΧΑΝΙΩΝ
ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΓN ΡΕΘΥΜΝΟΥ
CANDIA
ΘΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Eampouratzis
ΕΠΠΛΟ - ΕΟΠΛΣΜΟ.
Οχειρουργός Μανόλης Ανδρεαδάκης
αναλαμβάνει τη Διοίκηση των Νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου
1488c
SELENE
-ΕHΙ Η
-Η διασφάλιση της αν χειδη , αλλά ουσιαστικό - μεία του νομού
θρπινης ζωής και ασφά - τερη προτεραιότητα nou
λειας . είναι η πρτη μέ ρμμνα του νέου Διοικητή στο περιβριο της δημότου Νοσοκομείου Λασιθίου σιας διαβούλευσης , αλλά Νικολάου δεν έμεινε για
Μανόλη Ανδρεαδάκη .
Πρόκειται για τη στο μόνο το αναγκαίο της ε
ο πρην Διευθυντής πιλογής του , αλλά και την
μέχρι σήμερα είχε μείνει της Χερουργικής Κλίνικής αξία που έχει η γνση των
του Νοσοκομείου Αγίου πραγματικν δεδομένων
της δημόσιας υγείας στο
ΒΙΩΡΚ
FILAY
και των επίσημων ανακοι - αρκετό καιρό-εκτός υπη , Λασίθι
νσεων για τα Νooοκο - ρεσίας. αφού λίγο μετά
Ασφαλς , πρόκειται για
την συνταξιοδότησή του μια θετική εξέλιξη , αφού
είναι ο μόνος Υγειονομι
υπουργού Υγείας Βασλη κός που προέρχεται από
Κικλιο, αναλαμβάνει την τα -σπλάχνα . της πολύπαΔιοίκηση των Νοσοκο - θης δημόσιας Υγείας του
νομού Λασιθίου και ανα, Το γεγονός ότι ο νέος λαμβάνει διοικητική θέση
Διοικητής του ΓΝΑΝ και ό - στο Λασίθι Δεν εναι τυ
λων των Νοσοκομείων του χαίο δε πως έχει υπηρε
τήσει στα 40 περίπου χρόΗ ΣΝΕΧΕΙΑ: Ση σελδα 5
και με την anoφαση του
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Μi Aδρδου
Χ9ροrήρoυγρν κοuσων
ν 24ρες ουτόματος ηuλnτής
μείων του Λασιθίο .
ΕΚΟ νήρο ελοppάν και βαρέaν enorν
ν Anovήo
ν Bουλκονιζoτtp
Νομού, ξεκινά από τα αυ τονόητα, φανερνει όχι
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πεpιφερειακός Νεάπαλης,
Ιάνοντι S/Μ Χoλκιοδάκες!
Τλ. tax. 2410 31225
maitatampouratzis.com.gr
www.tampouratris.com.pr
ΜΜΥΜAΕΕΥΗΣΗΣ ΕΛΑΤΙΚΝ
-60EΟΧΑ ά &ΕΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΥOKΟHAΜΑ
VHanKοοκ
Εισος
anό τo 1982
τονο ΤRES
νpn σporfpm
α δ5 εια
Tμαμμα ΚΕD4
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
LONGLONG rE
28410 33271
ΝΟΥΝΟΥ
Family 1,5 lt
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΦΑΓΕ 1 Κg
ΑΛΕΥΡΙ 1κα2.29ε
1.49ε
2.49ε
Ι.ΚΤΕΟ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
ς10787
Αλλατίνη 2+1 ΔΩΡΟ
ΦΙΛΕΤΟ
Παγκάσιους
50-60-70%
2.85ε
6ουνεγνισε κρλ εμέ
:ο npoopο muou
nuistitΤρuνta uπό 25/11 ς7/12
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
rΑ ΜA.ΑΕTEμεττοτΕΡEΣ npoΦΟpΕ
na np00τrpος nnpopοpα
ΚΝH U Τ ΕΑΙΑ ΜAΙ Σο ACIDOοοK teck
www.taseloo.om/ onuponio Mυλνόκης
.φρέσκα φΡούτα κα λαχανικό
| Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' oίκον
enMiniΔΟΥ s1-Aret ΝικοΛΑΟΙ ΤHΛ. 2041021711
-πopθείτε την θεσή μος Πηγάσου 2 (κοντά στα KΤAΝ
- καλίστε στο 28410 63377
ΝΕΑΠΟΠΗ
Ιερη ΠΕΤΡΑ
28410.32100
28420.93100
www.koukourakis-line.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα