Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΗΕΙΡΟΥ) Τ
LΔΙΟΚΤΗΣΑ: L & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. -ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Νοεμβρίου 2019-Αρ.φύλλου 815-Τιμή 0,80.
. Κακό nοοτικά και με ελάχιστες φάσεις
Το ντέρμη στη Ριζούπολη
Ο Δοκάρι ο Anόλλων με τον Λαγ , ευκαιρία
στην εκηνοή ο ΠΑΣ με τον Ξύδα
. Αμετάβλητη η κατόσταση στην κορυφή
μετά το nέρας της 6ης αγωνιστικής
στην SL2
.rE0νική: Πολύτιμος βαθμός για την
Ανατολή, 0-0 στην Πρέβεζα
Μπόσκετ: 8/8 0 ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ Γιάννινα 62
Ανοχτοί λογαριοσμοί
Απολων ΣμΠΑΣ Λάννα 0Φ
55 τα Φάρσαλα-Hτα για Τις γυναίκες
αnό τον ΠΑ0 83-66
Γράφει0 ΘΑΝΑΣΗΣ Σ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
Φωτορεπορτάζ απ' την αθλητική επικαιρότητα, σελ. 7, 8, 9 & 10
ΠΑΡΑΝΟΝΕΣ ΕΔΗΝΟΟΗΣΕΤΕΜΟΣ
Τα Γιάνενα. . φρούντα γιορτνά τους
περιμένοντας φέτος ρεχόρ επισκεπτν
-λήραφο Βφδη θί. Apo Ανάπιην με παλούς αποδάτες
Μέσα από τις Διεπαγγελματικές θα επαναφέρουμε
στο επίκεντρο τον αγρότη-επιχειρηματία .
. Βάμβα στα θεμέλια rου
νευφηλά ποσοστά οι κρατήσεις Συνεργασία Δήμου φορέων για καλύτερο
συντονισμό . Πυρετδεις προετοιμασίες και στα ορεινά του Νομού . .
αποτελούν
Μ λληνοποιήσεις
οι παράνομες
Των αγροτικν προίόντων , που
πλήττουν rόσο Τοuς Ελληνες
παραγωγούς, όσο και ους κατα . Την Τμητική Τους αναμένε
Ται ό θα έχουν φέτος τα Γιάννε
να, αλλά και τα ορεvά rou Νομού
σφού , αν και ένας μήνας μας χ pίζει από nς γιoρrές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ο κρατ
σεις κυμαίνοντα ήδη σε πολύ υΡΕΠΟΤΑΖ
ναλωτές που δεν είναι σίγουρο
για rο πφτάνει στο πιάτο τους!
Το θέμα απασχολεί έντανα και
την περιοχή μας , κυρίως σε ότι αφορά Τις εσαγωγές γάλακτος και τη
χρηση του από επηχειρήσεις που
παράγουν non προίόντα , με τον
ΠεριφεpεκάΡχη Αλ Καχριμάνη να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αυστηρή νομοθεσία για ης mαράνομες ελληνοποήσεις και
στα τυροκομικά, σχεδιάζει η Κυβέρνηση, με τον αpμόδιο
Υπουργό να δηλνει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή!
Ψηλά επίπεδαί Σγά σηγά η πόλη
φορά Τα γιορτινά της , σφού αρκε
nά καταστήματα, έχουν αρχίσει να
στολίζονται, ν και ια φωτάκια
στα δέντρα ruν κεντρικν δρό μων , έχουν κάνει πην εμφάνιαή
rouς δημιουργντας μα γιορnνή
το έχει θέσε πολλές φορές σε κ
ντρικό πίπεδο, αναζητντας οpσική λύση!
Καμία ανοχή!
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπυξης , με τον Υπουργό Μάκη Βo pίδηνα δηλνει ότι δεν θα υπάρξα
καμία ανοχή σε Τέτο ου είδους φνόμενα
Eεκνά σύριοηκααβολή
συντίξενν Δεκεμβρίου
Στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων είναι ν'αποτελέ
σει η πόλη έναν από τους πλέον ελκυστικούς χριστουγενάτ
κους προορισμούς Θα κριθεί εκ του αποπελέσματος ..
> Πrθα διδούνα εδήματα οnΕA
oελ. 4
αμόσφαρα η οποία θα κορυφωοι παράνομες ελληνοποιήσει
φαίνεται πως αποσχολούν έντονα
Σα ΠόνEνα 0 0 la λλήο
Βινέιο εταμαείον
Ηδιαχείριση του Προσφυγικού
μίζον πρόβλημα για τη χρα!
Eεκίνησε η προτοιμασία
Η Δημοπιή Αρχή Ιωνίνων έχα
ήδη ξεκνήσει Τις προετοιμοοίες και
στόχος της tvo v απΟ m στ
Ρύθμιση του ΥΠΕλνα το πρόβλημε
μηνέλεψη μηχανικν στους ΟΤΑ
|> EAΑ 2
V Matron Anajsis: Προηεήτα με 16,3 μονάδες η Ν.Α έναντ του ΣΥΡΤΑ
Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για την
Επτιχημένος ο Πρωθυπουργός λέει το 64% των πολτν.
Vλημουργείαι και Μητρο Δεδομένων Ιοπικής Αυτοδιοίτησης..
χαμηλή προσέλευση στο συνέδριο
+ Πρόεδρος μόρι και το 2021 η Φφη Γεννηματά
. Προβλημαπισμό παρά κ νοποίηση προκαλεί στην Κυβέρνηση η δημοσκόπηση της
Meron Analysis για Τo Βήμα
της Κυριακής , η οποία δίνει
pεν αυ ημένο προβάδισμα στη
ΜΑ ένανη τοu ΣΥΡΙΖΑ (16.3 μονάδες , όμως καταγράφει ως.
μεζον πρόβλημα για η χρα
. Δεν είναι λίγοι οι Δήμοι που
αδυνατούννα συντάξουν εχνικές
μελέες για πην απορρόφηση κον.
δυλίων από α διάφορα χρημαοδοηικά προγράμματα με αποτέλε .
σμα σημαντικοί πόροι να μην μπορούν να σξιοπουηθούν προς όφε
λος Των roΤκν κονωνιν.
Το πρόβλημα αυτό - 15ηστΑ
ΠΡΟΣΟΗ
. Καζάνι που βράζει είναι σή.
μερα Το Κνημα Αλλαγής rο άλλοE κραταό ΠΑΣΟΚ ro oποίo από
κόμμα εξουσίας τα τελεευταία χρόνα αδυναεί να βρει roν βηματσμό του, αφού έχασε mν εποφή με
Τους ψηφοφόρους Του κι έχει κσθηλωθεί στην Τρίτη θέση με χαμη
η διαχείριση roυ προσφυγικού .
Σύμφωνα με τα pήματα ης ρευνος οι παλίτες αναγνωρίζouν ως
σημαντικόερο πρόβμα 33%,
σφυγκό- Μεταναστευτκό
και ακολουθούν η οικονομία με 28%.
και η ανεργία με 14%Κ- 15ησελ
ba ακ μοι
μιμμημ αήpα.
Βολέs. ..
α το Προ
λά ποσοστά!.
Έντονος ήαν και ο προβληματ
σμός που επκράτησε μεταξύ κορυ
φαίων στελεχν του κόμματος, κατά
ην διάρκεια του δήμε- - 15ησελ
Ανδυνη ένεση ..
σελ. 15
Άμεση συγκρότηση δομν φλοξινίας
γα 4.000 σσυνόδευτα προσφυγότουλα
νθαλειτουργήσουν τελικά σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα
>Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑ*
Αναδρομές
Κάποτε, σε εποχές που δεν θα ξανάρθουν, ο Εληνας
εργαζόμενος και συνταξούχος, τις μέρες των γιορτν, εζ
σταινότανο με το δρο των Χριοτουγέννων και ο ίδιος με η
σερά Του, αξέσταινε την αγορά.
Ηταν αυτή η διαδικασία, μία κένεσην και μάλιστα, η μό.
νη . Του δεν mονούσε! (ανδυνη ένεση )
Τρα , μετά τη δεκαετή κρίση κα μπαίνοντας η χρα
στην κανονικότητα (έτσι λένε όλοι . ) , η Τσεπη του κατανα λωτή είναι άδεια! r αυτό υπάρχε και το θέατρο του πα.
ραλόγου Είμαστε κανονικοί με . άδειο mουγβ)
Το αποτέλεσμα είναι ,ο υποχρεσεις των Ελλήνων, να μέ
νουν απλήρωτες και οι επουμίες Τους, δυστυχς, ανεκπλή
ρωτες!
Και ο μπάρμπα Μήτσος με την παρέα του, κάθετι δ
πλάσιες ωρες στο τζάκι του καφενείου , προφανς για λό
γους oικονομίας! Και καθς ο ίιος δεν δικαιουται Το επίδο
pα θέρμανοης , επιδή φιλοξενείτα στο σπίτι
Λύο αινες απαγόρευσης
για το καπνίζειν .
> Του 1Ω4ΝΝΗΜΜΧΑΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
. Εθνικό σχέδιο για Την ά
μεση δημιουργία νέων δομν
φιλοξενίας , σης οποίες θα με ,
Ταφερθούν περίπου 4.00 ασυνόδευτα παιδιά , ανακοίνωσε
χθες ο Κυριάκος Μητσοάκης
αναλαμβάνοντας προσωπικά
ην υπόθεση συτή, συγκεντρ
νοντας όλεες ης σχεπικέές αρμοδιότητες στο Γραφείο rου Πρω θυπουργούά
Η κάθε δομή θα στεγάζει μ . Τρα ελευταία, ακούμε συχνά από επισημότατα χείλη δε σμεύσεις περί εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου . Όπως είναι
αναμενόμενο , τέτοιου Τύπου ειδήσεις λαμβάνουν διαστάσεις νial σε
ιστοσελίδες και blogs προκαλντας Τσουνάμιαπό σχόλια (κακε .
ντρεχή αλλά και καλόπιστα) στα μέσα κονωνικής δικτύωσης, Λου
πόν; Πεδίον δόξης λαμπρόν για τους ανένταχτους χωρατατζήδες
της Ψηφιακής στρατόσφαιρας, Aυτό ήταν όλο, Γιατi αν είναι έτσ , το
έχουμε ξαναδεί το έργο.Δυστυχς, ο γράφων διάγοντας την 5η δεκαετία της -11η σελ
κρές ομόδες που Βα τρέφοντα και
θα ζουν όπως απα -15η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα