Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μπαμ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ 1 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΔ-2223
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.1.2019 |2,008
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 116
Τελεινει
η Τουλουπάκη
από την έρευνα
τηs Νονartis
ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΦΕΤΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ
wwW.empam.gr
[email protected]
ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΜΑΝΟΛΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
Η ΕυρΠη απέτυχε ΑΠΟΚΛΕΣΙΚΟ
στο μεταναστευτικό
Τ ιπθηκε πίσω από TIs κλειστές Πόρτεs του Εφετείου. ολόκληρες
οι καταθέσειs- καταπέλτηs των Ν. Μανιαδάκη και Ελ. Ράικου . 13-15
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
κατασκοΠ0s>>
βων ίν
Αρά. Γeo
ΔΙΚΑΣΠΚΟ ΘΡΙΑΕΡ
Αθεμον αναγήνρα ονουυλιεο τη κα κοα κα σρ 135 ΚΚ της ο
.απόφοσηκ α ουλτό Ω8012010 κου Μoκομελους, Πραοδκεioo Aθηνα
60402(2οια, κακ 153(201η και νας όλμωρο)9 αάδοαε τακiον pο
κπαφαλκοωκναρω(Κ Ο8610,Α 90/2ut9 μ ανκεω
εηρρι πόθασι ας εrνoνας ου με το ανήλικ ttoο aa
δμειαρροθΟmon καtορί56 Κ τος οριοακής από ς του Μονοκλους Προς
Αθηνον ααρορα 9700/20ίΑ Και ικ δ0,
συς 01 (00/ 2016, μα λμε αν αγή δωαγου Πκ& Φ6504/2014, ΕX0
ρoυ εκεκαι αδάσαι ααοΜoνωμελές Πρωιοδιλα Αθaνν εο8/10/2014 αλα
ετικδδα γακρι Οffοά/2019,
ΕΝΟΠΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛRΑ ΤΟΥ AΡΙΟΥ ηΟ.
ΑΝΑΦΟΡΑ
καωχου Aoνoou λτωας.
Κογο ένδς κνέργς της μο.
104να, 7/102010
Μήνυση- <φωτιάν τον
εμπλέκει σε παραθεσμικές
ενέργειες. Καταγγελίες του
(Πρην) γαμπρού του ότι τον
Παρακολουθούσε για χάρη
της κόρης του . Οι Prodigy,
ο . σατανισμός και
τα απειλητικά τηλεφωνήματα
ε ocyoελικ του Χρεου Jia νε
ενησθήλυοαεταοιωοφοδανοτοντήουδαιοκ. oς έγληα ο κκά 3ης
eατo εmκ ,
α διγραφα ε α αoίa η προτη εγιαλούμεν εδoκι τη ιαοp
της απφρυς ακίκρό 2780/2018 του Μανωμκλούς ροδuκu Αθηνον , tx,
180 σελλδων έκωρο, η ωλό αντίδυας μου rερλαβάνα orό σελίδα 6 μέχρι o
Α72 ασύσολα φαλδα και noλυδρθμες ανακριβεας, Ανοφέροναι αα δικόγραο α
κφρόσ ς εου ονδεnotε tm. Ερβουν τα δυγροφα os κριγγαφον no
αντα πο λονιαί οτην αραγροτκότη α στωαχοιντας να με αφωνίαει os raοτέρα -τipoς
που κα ο να ύρα το ανάλα ο τάενο του ατη όνη των ψυκαλογικον nραβλημότων
ραι ο αανακό Σαc δγω δυόγροφα της ηαρτη εγκαλουμενη αποδει ήδη από
ω ον ρδαηαιδαφγραποιαον 00 α νογίνακόυοιφίρας της εναι α
ανδονωλοκα αοοωααςίοtητουλιολρατη cσανδωάδιο α ταν ο
ιατρας ης τροδήλος αοσκοτούοα να βαρύνε σανκρίαη τoν δικακτηρίου rοu α.
ρασ ις ιοδίοας σις στas αφaρούν το δικόγραφα ταο γοwνoς των αωμαεoν του.
θαναρου αναλο ν νουί
2 Ο7 λε αν
αργαωκαν της)
ουOμo ns
αραςωιόκουλ0 aά.λικάδαν
ι της Κανoτακρκαωι8υ .3 3γςοληκ αικ.
νo. Sodασάός
αικακλκνος
ωιορινωότης ποοφωικές φρουρoς του,
Ολου αα οα
αι να nopαέo
αυς εγολγα
Παραβωση δυωαυκάνωοφοων (p: 169451 ΠΚ & ρ Nκ)
ανιαή δωημσή (66363 Π)
δ τοδήτοαθι άρ 22Να.
ατου ναροδενον γεγανοτων σο ρουμενο tnς έχλησnς μον ηοκύατε
σασ ο ομαικΟολοφούν ταράνομα κατό ο χρονο έσκηoης O ακολντα
ναα βάλοτος ενάπον Σας ων έκληση μου καό τωy os άχο ονοφκρομενων .
επασηκτααβαση Ρως δσα και άρΑ5 ωυ w176/1988 να ενργη θουν tα δονα
επααρα παφολλμανη έκληση μου cνaιομόνος τρoος νoμιμς άμυος.
ρολφ τοα
ποα ευον συρωνο α α φι0έντa o peς δικοακές αmοpdoς τoν
κουβορο ς
τος Προτάμςοα Αθην τς αποφάος un'αpapο0ς 360/2018, 9730 (2018 .
δανου Οιαταονιςοι δυκρος aος και τορtος εξατν των οολούμεναν
ναατααάαης αωιος νοοεγά αινονονά με το ανήλικο tο γow oο
οος ης επυωννωνας νου μκ ω αλικο ένο oυ oν αn
ο τωναγαούμεων οιαnδα, κωτό τα Αάμενα τυς ουνεκραπαν εανέ.
δρρρα αας ται ακάσχηρη νομαμου δικοιμαως pου χ oπόλνα.
ορους
αα σνλοα τo μον πονεένοφνατογικίν οργοά ανδτον ,
συ ανιόκηματου
ψασταιαουνωνανα ναμουτκα βουνίνοα ουΥν
α αμετο ανήλκο τωοο μου μο
ας αι ςποδοτο λλνν
κοχα ρας
αροα ρυος τpoaμόνον της πρλης γκοοομεονης , σομφωκα με
αιααοκραανον αnoφάw.
κλο ρνοοας
αομ οπαραμάλο00η ση μον εoα ατληφθ και στο maptλο και o ο
οοοραναλ αανά ν0 ε oν mς Εσαγυλλα Ανηλίκων Αθνoν , Τδuε
μααακς η πoπη εγκολούμενη, η οίa εμpανουφε μετα του
ολοδος
δροοράρ3ς
αιαραμό
ακουταιμενου ένδιον τη8 ωayνελα ΑνkίΝ Aηνoν.
αααις ναμαούμεναν αοραβιάιo το aομικό δικοίο σαν.
οο μου βσα με ουνιαγρατικό έκoμα της pootοος w
τορος μεραοαoκαιωυ ακραλαστου, τς δτικής ης με υταγμαιικό
ε αο αατα δραί κερα β'ων Συ nλaioοο tς διάτοξης συτής
αροοε
αουονό
αυροτήρορορέαα
οαηργγη
ειωρακάρος ων δικαιμαtες oν αpοοαoία mς ooγντος
το ην τααιολωη ων μλως της ουκούναας 201 6nό tη
αοη ααι α δεκα)μα tης εooiνωνας μοα pε ο ανηλικο
σακλυρου οστατν έλκαι pοoαoίας και ατό το aρf Σ
αοα oομυνοηιας οε oυνίασά με το άρ81 & για την
αορο 00 αν ο.
δλοοακος
ΚΑΙ ΟΙ EΥΔΟΜΑΡΤΡΕΣΑΣΗΝΟΜΙΚΟΙ
- λά Αικό'
οeνλιμνοιφ Μ90 εouς δούτερo, tpτο xαι eαροω
39 ης τον loύλο κα Α0youσκο τou
Συνέντευξη Κστα Τσιάρα: Καμία αποδέσμευση
Προίόντων εγκλήμαTOs δεν θα γίνει αυτόματαν
10-11
e- απάτm
πολλν αστέρων
Λ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΛΗΣ:
Γιατί σέρνονται
δέκα χρόνια
οι δίκες του
νέου Κοσκωτά;
Από κολλητοί,
αθρυλικοίν αντίπαλοι
ΜΣΣ SELFES
ΠΑΚΙΗ ΤΥ
cΡOWER
OFLOVE
ΣΕΝΑΚΗ
ΑΝΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ή ΣΤΑΧΤΗ ΝΑ ΓΙΝΕ! ΟΙ ΑΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ . 2230
με τα bitcoin
Από τον Στουρνάρα και
Τον Λάτση ση Μενεγάκη
9 772623
311108