Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΥTA ΤΟ ΤΝΑΠΑΤΟΟ ΚωΜΟ ΚΝ ΜocCR
ΑΑΙΔΛΑ ΠΑΝΟ I5 AM
ΤΝ ΠΑ/b i0Η
Εγκλωβισμένοι στα ίδια ιδεολητικά παραμύθια
ΑtλlΑ Α1ΗΜ Α1018Α
Ανυκ. Ευυγδέςεας σιεν
4εί7 εΑλες 1ΑΡΚν5νμ νι3 δη,
Ε8 ΚΗ
κeε με ε Ε9Σ 2 ερ
ΜΑΗκγμς τ Παινέαετ . να
.ξς 2ςΜΝων
Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης κάποιοι δεν έχουν πληροφορηθεί ότι τα φούμαρα και οι ιδεοληψίες
πολύ απλά δεν λειτουργούν . Ο κυρ-Κστας από το Δερβένι, τον Ιανουάριο 2015 ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα
για να καταργήσει τα μνημόνια , μ' έναν Νόμο . Ο Γιάννης από το Αίγιο τον ψήφισε για να διξει τη Μέρκελ,
χωρίς να ξέρει όμως από που. Ο Ακάκιος από τα Μέγαρα τον ψήφισε για να μη χάσει τη δουλειά του στα
Ελληνικά Ταχυδρομεία . Ο Αργύρης , ανεπάγγελτος, <κοινωνικός αναμορφωτήςμε έδρα τα Εξάρχεια, τον
ψήφισε γιατί δεν του πήγαιναν οι Σαμαροβενιζελοι σελ. 5
.Αky :έε
πεξτει htitpβ0'9 κήθμκ
πωeχου
3έκιαρές2ιον α λαν πας τι
Μετή ακ στο 4gκη σηά
σ2οκΣ
24/11/2019
ΜΕΙΣ ΓΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ: 1 Ε
AP. ΦΥΛΛΟΥ 551
ΚΥΡΙΑΚΗ
24/11/2019
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
οι ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Η υγεία είναι Ποιότητα ζωήs
Έχοντας περάσει από τον χρο της υγεί
ας σε άλλες εποχές (99-03 ) μπορ να
αναφέρω ότι τα περιθρια βελτίωσης
της ποιότητας των υπηρεσιν που παρέ
χει ο κρατικός μηχανισμός είναι τόσο με γάλα όσο και η αυτοθυσία που απαιτείται
από τους κρατικούς λετουργούς που λει τουργούν τον μηχανισμό αυτόν . σελ. 8
Solνηρταnάτι α'
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Από τη ΔΕΗ ωs την Cosco και
τis τράπεζεs: Καλs ήλθατε στο
2014!
Σα να μην πέρασε μια μέρα ! Ο Τσίπρας
ξαναφόρεσε τα φυσεκλίκια του και επ σκέφθηκε την ΔΕΗ , όπως τον Ιούλιο του
2014 ανέβαινε στο Αμύνταιο και ζητούσε
δημοψήφισμα για τη Μικρή ΔΕΗ, έτο μος να συναθροίσει τις ψήφους του με
αυτές της Χρυσής Αυγής σελ. 6
ΠΑΥΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Έλλειμμα δημιουργικής
φαντασίαs!
9ε40ο0
Είθισται, τις δύσκολες αποφάσεις και τις
δραστικές διαρθρωτικές αλλαγές , που
έχουν και πολιτικό κόστος , μία κυβέρνηση να τις κάνει όταν είναι φρέσκια. Η αί
σθηση όμως που αφήνουν πολλές εκ των
ενεργειν της κυβέρνησης είναι ωσάν να
βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο
.σελ. 7
Η μορφωτική επανάσταση
του Μητσοτάκη
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Πριν να μάθετε Πολιτική , ξεκινήστε μαθαίνονταs ανάγνωση
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χρας
είναι ο λετουργικός αναλφαβητισμός
όσων έχουν θέσεις εξουσίας ή δημόσιο
λόγο . Φυσικά, και μεγάλου ποσοστού πολιτν . Σε απλά Ελληνικά: Δεν καταλαβαί
νουν τι διαβάζουν. Πς λοιπόν το adirecty
- απ ευθείας ερμηνεύεται μέσω Τουρκ ας, Και τι επαρκείς εξηγήσεις σελ . 10
Η ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΑΡΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΖΕΙ ΝΑ ΣΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟΝΗΠΙΑΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ
Αθόρυβα , χωρίς μεγαλοστομίες , συντελείται στην Ελλάδα μια μορφωτι κή επανάσταση, η οποία ας ελπίζουμε
ότι θα ελαχιστοποιήσει και την αναπολικο-οθωμανική κληρονομιά της χ
ρας. Στην αρχή δεν το πιστέψαμε.
Κάποιοι μας δουλεύουν σκεφτήκα.
με . Είναι ποτέ δυνατόν οκτ Έλληνες
στους δέκα να τάσσονται υπέρ του νό- Μητσοτάκης δείχνει ότι έχει απόλυ- μοκρατία, ενηλικίωση και δημιουργική
μου και της τάξης; Ακόμα χειρότερα , τη συναίσθηση των ευθυνν του. Πεί- ευθύνη , ήταν και είναι πάντα σχέδια
άλλοι τόσοι συμπατριτες μας να δ
λνουν ότι είναι υπέρ της κατάργησης
του πανεπιστημιακού ασύλου; E , όχι βάθος χρόνου ποια είναι η τεράστια δεν θεωρεί πλέον ότι τα παιδιά του
Εδ το παιχνίδι χοντραίνει; Κάτι συμ
αίνει. Με την πεντάμηνη παρουσία
του στην πρωθυπουργί , ο Κυριάκος καταλαβει, πέρα από χίμαιρες , ότι δη - πλευρό του . σελ 4
ς θει ότι γνωρίζει το μέγεθος και το βά του ίδιου υφάσματος .
ρος της πρόκλησης. Καταλαβαίνει σε
Φαίνεται ότι ο κόσμος της προόδου
αναπτυξιακή πρόκληση για τη χρα .
Εναπόκειται και στον ελληνικό λαό να
μπορούν να μάθουν πέντε γράμματα με τους εμπόρους ναρκωτικν στο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Η αναζήτηση τns δημιουργικότητas σε καιρούs αnonuταρχίαs τns
μετριότητας
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Tns μάναs του Γυφτάκη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Οι δυνάμειs τns επιχειρηματικότηταs να αναλάβουν δράσ
Είναι τεράστιες οι επενδυτικές ανάγκες της χρας, η οποία πρέπει να μπει στην
Ψηφιακή εποχή και να προστατεύσει το ανθρωπινο κεφάλαιο της . Είναι επτακτι
κή ανάγκη τα πανεπιστήμιά μας να αποκτήσουν πραγματική αυτοτέλεια σελ . 12
Αρα το τινα γένηκεν η μάνα του Γυφτάκη, που έχασε τα δυο παιδιά , τον αδερφό
της τρία, και τρα παλαβθηκε και περπατεί και κλαίει; Μήτε στους κάμπους φαίνε
ται, μήτε στα κορφοβούνια. Μας είπαν πέρα πέρασε, πέρα στα . σελ.26
Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα για τους νέους
από το να βγει και πάλι η σημαία της αρι στείας και της δημιουργικότητας από το
μαραγκιασμένο σεντούκι της ελληνικής
ιστορίας . Παγκόσμια προβάλλεται ως
προτεραιότητα η επιλογή των πλέον δη-Ζυσσωρευση κεφαλαίου και αλλαγή νοοτροπίαs
μιουργικν ατόμων για την εισαγωγή και
νοτόμων ιδεν στην επιστήμη, την τέχνη,
την τεχνολογία και κατά. σελ. 24
ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Σχεδίασμα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής Πολιτικής
σε ένα κόμμα
Η Ελλάδα πέρασε τη βαθύτερη και μακρύτερη κρίση που καταγράφηκε στον δυτ
κό κόσμο, από την οποία βγαίνει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές επίτα βελτίω στη δομή
της οικονομίας σελ. 21
Προφανς η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολτικής σε ένα κόμμα είναι συνάρ
τηση της ιδεολογίας του, της γενικότερης πολιπικής θερησής του και ...σελ.22
τΕρταnυμi μέπανατι
δμμκcnΗΗΗμΗ
ε5911641 df1'