Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9973-ΕΤΟΣ 340- ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝOEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
Η ΕΚΘΕΣΗ
Η νωστή . .
άγνωστη Βουλή
κΚληργει,ν
Κληρωνει
των Ελλήνων σε
μια διαδρομή
200 ετν
Σελ. 13
για Τα αwαδρομικά
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζτημα με τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Το ΣΤΕ θα ξεκαθαρίσει τι θα ισχύσει με το εν λόγω ζήτημα, εν αναμένεται να κρίνει και το σύνολο των ενστάσεων και των προβλημάτων κείο 46,συνταξιούχων που στρέφονται δικαστικά προς διεκδίκηση ανα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με τις περικοπές σε κύριες, επι
κουρικές συντάξεις και περικοπές σε δρα και επιδόματα.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα συγκληθεί και θα αποφανθεί επί όλων των ζη- κή λύση στο ζήτημα η επιτροπή του ΣΤΕ αποφάσισε να εκδικαστεί το αι τημάτων μετά από προσφυγή του ΕΦΚΑ θέτοντας σειρά θεμάτων , αίτη- τημα του ΕΦΚΑ στην Ολομέλεια και από εκείνη να κριθούν όλα γύρω από
μα το οποίο έγινε δεκτό από τριμελή επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρί
ου στην οποία προήδρευσε η πρόεδρος του ΣΤΕ, Α. Σακελλαροπούλου
και μετείχε ο αντιπρόεδρος του δικαστηρίου Α. Ράντος αλλά και η αντιπρόεδρος Σ. Χρυσικοπούλου.
Ο ΕΦΚΑ πρόσέφυγε διότι υπάρχει σε εκκρεμότητα δίκη στο Πρωτοδι
ΕΡΕΥΝΑ Π.Ο.Υ.
δρομικν επικαλούμενοι τις αποφάσεις του ΣτΕ των ετν 2015 εν εκ
κρεμούν στα δικαστήρια περί τις 6 χιλιάδες αγωγές . Για να δοθεί οριστιΟκτ στους
δέκα εφήβους
το θέμα των αναδρομικν .
στην Ελλάδα
δεν ασκούνται
Σελ. 6
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
επαρκς
Σελ. 4
Την Δευτέρα η Ψηφοφορία στην Ολομέλεια
Σελ. 2
ΤΟ 2020
ςμρω Ετοιμο
να "κυνηγήσουν"
Προσφορές
οι Ελληνες
καταναλωτές
ΚΟΖΑΝΗ
Σχέδιο αιφνιδιασμού με δίπλες κάλπες
βλέπει ο Αλ. Τσίπρας
Στους δρόμους:
για την Παύση των
λιγνιτικν εργοστασίων
3a950Ρ 1
Σελ. 12
Σελ. 2
Σελ. 8
EttsΗ μ