Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΙΟ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ:
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΥΕΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
: ΣΕΛ. 41
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ 4+1 ΚΡΣΙΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε
τη συγκάλυψη υπόθεσηs εγκληματικής
οργάνωσηs με εμπρησμούs, εκδιασμού
και Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Βελτίωση του χρηματιστηριακού
κλίματοs σε συνδυασμό με τιs
θετικότερες Προσδοκίεs Πoυ επικρατούν
σχετικά με την Πορεία τηs ελληνικής
οικονομίαs έχουν αναθερμάνει το
ενδιαφέρον των εισηγμένων εταιριν
να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια
μέσω αυξήσεων των μετοχικν τοus
κεφαλαίων.
ΤΑΙΠΕΔ
ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ
ΤΑ ΑΚΝΗΤΑ
Σειρά μετά το Ελληνικό έχουν Πάρει
κι άλλα ακίνητα-Os το τέλ0s του
2019 θα έχουν Προχωρήσει ι
διαγωνιστικές διαδικασίεs.
ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑ ΤΟ FACE LIT
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
Οι τομείs τns οικονομίαas και τns
καθήμερινότηταs είναι αυτοί Που
θα κρίνουν την επιτυχία ή όχι τηs
κυβέρνησηs .
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ, 13
ΣΕΛ. 15
ΕXIaneW5
ΣΑΒΒΑΤΟ 23
-ΚΥΡΙΑΚΗ 24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1 47
ΤIΜΗ: 2,50 ΕΥΡΩ
www.axianews.gr
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΤΑΕΙΑ1
ΟΙ ΣΥΚΡΟΥΣΕΣ
ΤΩΝ ΚΑΖΝΑΛΩΝ
Οι χαμένοι του διαγωνισμού, όπωs
μαθαίνω, σr οποίoι δεν είχαν
συμπληρσει ούτε προσκομίσει
τα απαιτούμενα έγγραφα , δnλαδή
n Hard Rock, διαδίδουν δεξιά κι
αριστερά ότι το Πρόζεκι δεν θα
κλείσει εύκολα και ο δικαστικός
αγναs θα είναι μακρύ .
RESTART
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΗ
Έρχονται αναβαθμίσειs σε χρηματιστήριο,
οικονομία και Πιστωτικά ιδρύματα
ΑΤΑΙΑ
ΝEΑ ΕΛΙΠ, Η ΝΕΑ
ΔΙΑΠΛΟΚΗ;
Σε ισχυρό επιχειρηματικό
όμιλο τns χραs επικρατεί
προβληματισμός, καθs η μεγάλη
οικογένεια Που έχει τα ηνία
του θεωρεί πusη κυβέρνηση
θέλει να διαμορφσει ένα
νέο επιχειρηματικό τοπίο, στο
oΠοίο θα κυριαρχεί μια νέα τάξη
επιχειρηματιν!
- Η επανεκκίνηση των επενδύσεων-Η Πολιτική σταθερότητα και ο ανασχηματισμ6ς
τον Φεβρουάριο-Η κατοχύρωση τηs ασφάλειas απέναντι στην εγκληματικότητα
- Η αναθερηση του συντάγματ0s καιο νέ0s Προϋπολογισμός
ΣΕΛ. 47
Επιστολή βόμβαν
Πρos την ΝΤΡΑΚΑΤ
ΑΤΑΙΑ3
ΚΠΑΚΟ
και σκληρή απάντήση
ΦΕΥΤΟΥΝ, ΑΛΜΑ
ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΝ
Τελικά αυτή η ιστορία με τα
Προβεβλημένα τραπεzικά
στελέχη Που οδηγούνται Προs
συνταξιοδότηση έχει μεγάλη
Πλάκα. Ολο φεύγουν κι όλο εδ
είναι! Οι νέεs διοικήσεις τoυs
Πετάνε γιατί δεν τοus θέλουν, αλλά
τοus κρατάνε κιόλαs .
Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ
ΕΠΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ!
Μαρινάκn σε Κόκκαή
. Ασχοληθείτε με το γήπεδο
τ1SAEKκαιμε τον Σαββίδη) .
Το κανέπαφον κλείσιμο τIs 4ns μεταμνημονιακήs αξιολόγησns, οι θετικές επισημάνσειs αλά
και οι Παρατηρήσειs τns Κμισιόν, οι ευνοϊκέ
προοπτικές τns οικονομίαs, τα ανοικτά κδιαρθρωτικάν μέτωπα και οι ποκλήσεις καθs πλέ
ονη χρα μαs αναδεικνύεται σε έναν από τουs
καλύτεροus μαθητές".
ΟΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΣΕΛ. 10-11
ΣΕΛ. 40
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:
art business
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΕΛ. 42
ΣΕΛ. 28-29 ΣΕΛ. 31
ΣΕΛ. 32
Η22 α
ΦΛΑΜΕΝΑΑΟ
PΙΒEP ΠΛΕΙΤ
-CONMEBOL
LIBERTADORES
ίι τος έαύτε
ξιααθα eραί
ΑΠΟΨΕ
LIVE 22:00
PRE GAME SHOW 21:00
ΚΑΘΗΩΤΙΚΟΤHE THREAD
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο ΤΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΛΑ E:
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΤΟΥ GREEK SALE ΤΟΝ ΒΟΝΗAMS ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
0ΡAΑΝΔΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΡΣΕΖΕ ΣΤΙΣ
ΤERRARI ROMΑ: ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΕΥΘΕΡΟ ΜΕ 620 ΑΛΟΓΑ
channel
,ΘΕΣΗ 987
<9501 ΘΕΣΗ 11
One Channel Live
ΚRRR Η
ELPALO
ΑΕΣΜΟ
016206011L