Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2111
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙMΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
XΡΦΝΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επιτέλους και μια
Συνάντηση του
Δημάρχου Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου με τον
Υπουργό Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής
Γάννη Πλακιωτάκη
κραυγή αγωνίας
Υπόγεια θα γίνουν τα δίκτυα της ΔΕΗ
στους δρόμους Κύπρου και Τουρλίδας
Τεράστιο το πρόβλημα
με τα αδέσποτα ζα
-Εγκρίθηκε η παραχρηση χρων για την πραγματοποίηση
εκδηλσεων κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
.Σελίδα 8
000000000000ο00000
θέματα υγείας
δικτύων της ΔΕΗ στην οδό Κύπρου . Αλλάπηγαίνει πιο αργά Η διαφορά θα
Συμφνησε η Διαχειριστική Αρχή, η είναι 2-3 μήνες. Η υνολική διαφορά
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Το λάθος
ην Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, μελέτη έγινε από την ΔΕΔΗΕ και θα λόγω της ΔΕΗ θα είναι 6-8 μήνες
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
συνεδρίασε εκτάκτως λόγωστενν
χρονικν περιθωρίων, μέχρι τις εορτές
το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου και συζή
τησε τα παρακάτω θέματα.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
σταλείστην Περιφέρεια τροποποίηση
του έργου και εκτέλεσης υποέργου
Χρειάζεται λίγη υπομονή. Είναι έργο
ΕΣΠΑ Καταφέραμε να γίνει υπογείωση του δικτύου της
ΔΕΗ και στο δρόμο της
Τουρλίδας.
........είδα 3
........είδα 7
Ανοικτή ημέρα
υδατοκαλλιέργειας
από το Τμήμα Ζωικής
Παραγωγής, Αλιείας
& Υδατοκαλλιεργειν
του Πανεπιστημίου
Πατρν
Η καθιέρωση των
Γιορτν Εξόδου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ Πριν 15 ημέρες
κατέθεσα αίτημα ενημέρωσής
μου α. Για την Ανατολική
Κλείσοβα και β. Για το πολύ
σοβαρό θέμα των εγκαταλειμ
μένων ζων. Για το σκοπό
αυτό υπέβαλα μηνύσεις κατά
του πρην Δημάρχου, του
σημερινού Δημάρχου και του αρμόδιου έργο θα καθυστερήσει 8 μήνες
Αντιδημάρχου.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Τι γίνεται με την υπο- υπογείωση βελτινει την ποιότητα
γείωση τν δικτύων της ΔΕΗ στην
οδό Κύπρου;
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάμε την θα βρεθούν
σύμφωνη γνμη του Σματος για την ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κάνουμε προσπάθεια για
εκτέλεση νέου έργου υπογείωσης των
ΝΟΣ Η πίστωση από
ποιόν θα υλοποιηθεί
ΔΕΔΗΕ ή από
τον Εργολάβο:
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Η διαφοροποίησή μας ήταν
με το αίτημα διακοπής
του έργου. Είμαστε υπέρ της υπογειφωτό αρχείου
Του Αλτάνιου Κλεισοβίτη*
υπογείωσης των καλωδίωντης ΔΕΗ Το
.υ. είδα 5
οποίησης
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (πρην Δήμαρχος). Η ΔΑΣΚΑΛΗ (Πρόεδρος Τοπικού Συμ
βουλίου) Το προ Ημερησίας Διατάτου έργου. Η καθυστέρηση θα είναι ξεως θέμα δεν εστάλη στο Τοπικό
tει μυ
Έτσι καλλιεργείται
ο πολιτισμός
δύο μήνες και το έργο θα πάει ένα Συμβούλιο.
χρόνο πίσω;: Τα 600000 ευρ από πού
'... ίδα 4
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Παντελής: Πότε τελικά
θα τελεισει το έργο:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν τον Γενάρη.
15 Χρόνια ΕΨΥΠΕΑ
κάτι καλύτερ0. Το έργο δεν σταμάτησε
Συνέχεια σελίδα 4
Παρέμβαση Νεκτάριου Φαρμάκη για την κατάργηση
επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκτάσεις που εμπίπτουν
σε διανομές και αναδασμούς
Σελίδα 8
Εκδήλωση του
παραρτήματος της
Ενωμένης Ρωμη ο σύνη ω
στο Μεσολόγγι
Σελίδα 7
Προσκύνημα στη μάχη
της Γκραμπάλας στη
Βίγλα Καλπακίου από
τον ΣΕΑΝ ΑΙΤΙΝΙΑΣ
που οι δασικοί χάρτες μείνουν ως
έχουν ήδη πάρει και σχετίζονται με τις
ην παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ζητά έχουν, και κυρωθούν οριστικά χωρίς συγκεκριμένες εκτάσεις. Οι κοινοτικές
με υπόμνημά του ο Περιφερειάρχης διαφοροποιήσεις, ή δεν αλλάξει το επιδοτήσεις συνδέονται με τη γη και
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, νομικό πλαίσιο, έτσι που να λύνει τα όχι με το παραγόμενο προϊόν , οπότε
προκειμένου να αποκατασταθεί το
μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
αγρότες σχετικά με δασικές εκτάσεις
που παραχωρήθηκαν οριστικά κατά το
παρελθόν και σήμερα είναι καλλιεργήσιμες, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως τέ
τοιες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό
με τους δασικούς χάρτες.
Εξαιτίας αυτού υπάρχουν παραγωγοί
που χάνουν τις αγροτικές επιδοτήσεις
αλλά και αποζημισεις διότι, μετά την
κύρωση των δασικν χαρτν, κτήματα
που τους είχαν παραχωρηθεί κατά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και από τις Δ/νσεις Δασν εφόσον
έτη 1957-58 για να καταστούν καλλιερ-θα κοπούν αυτομάτως οι ενισχύσεις ήδη το έχουν και Α) να εξαιρεθούν οι
γήσιμες εκτάσεις, σήμερα αντιμετωπί-από χιλιάδες αγρότες , οι οποίοι κληρούχοι από τη διαδικασία υποβολής
ζονται ως δασικές, παρότι υπάρχουν καλλιεργούν τις εκτάσεις τους και αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη
οριστικά παραχωρητήρια.
Στο υπόμνημά του , μεταξύ άλλων
ο Περιφερειάρχης επισημαίνει τον ΕυρωπαϊκήΕνωση θα τους ζητήσει να
κίνδυνο, τονίζοντας <Σε περίπτωση επιστρέψουν και τις όποιες ενισχύσεις ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ>
0 χαρακτηρισμός επί της γης είναι
ιδιαίτερα κρίσιμος.
Για την αποκατάσταση του προβλήματος ο κ Φαρμάκης ζητά από τον υπουργόνα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις
παρεμβάσεις που απαιτούνται για την
αναμόρφωσητου νομοθετικού πλαισίου
εν συγκεκριμένα προτείνει
<Να αξιοποιηθούν τα χαρτογραφικά
δεδομένα με το ψηφιακό αρχείο των
επικοιστικν εκτάσεων (διανομν και
αναδασμν) και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά
... .Σίδα 4
Είμαστε τουριστική
πόλη;
53 ΜΠΤ
..Σελίδα 3
000000000000ο000000000000000000000000000ς
αΗ Τουρκοκρατία
ως θαύμα και κύριο
χαρακτηριστικό
μοναδικότητος της
Εθνικής μας Ιστο ρίαφω
........Σείδα8
000000000000000000ο
Δράσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη
τις έχουν δηλωμένες στο ΟΣΔΕ εδ
και χρόνια . Εκτός από αυτό όμως, η
καθς και
B ) να απεμπλακεί η συσχέτιση των
εκτάσεων αυτν με την καταβολή των
Του επίτιμου δικηγόρου Μεσολογίου
ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
'..Σελίδα 4
... .λίδα 4
*00000000000Φ00000000000000 00000000000ι
.00000000000Φ000000000000000000000000000000 0.
μμονοζΜ
ΚΟΔ. 2007
Hellenic Post