Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διφων μου ο0υ . .
ΓΟ ογwστό όρος,μέχρι θανότου μ
| νο εκppόξεy
Ελεύθερο/
| την όrνν
10ου" ,
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5897
Τμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Αγνας δρόμου
για την παραχρηση
της Εγνατίας Οδού
Τεράστια η λίστα των εκκρεμοτήτων για την παραχρηση
της Εγνατίας Οδού
Σελίδα 12
Τέταρτος τον Οκτβριο
ο λιγνίτης σε μερίδιο
κάλυψης της ζήτησης
για ηλεκτρική ενέργεια
Σχέδιο
Σελίδα 7
για ης εισφορές σε αγρόες και μιλοκάνα
HELLAS
mo TATOΤΤΑ /00m CMo
ΜoΕNΗΡ ΚΤ ΜM
κυS υκω044ε
φΤι εξετάζει
το υπουργείο
Εργασίαs
Τέλος εποχής
για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Σελίδα 13
ΓΓ Εθνική & ΕΠΣ Κοζάνης:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακο τεμπέληδες |
. Ερχονται κσούπερο ταυτότητες με τοιη
Σελίδα 1 ,
και πιο
ΛόυΕΙΣ
Σελίδα 24
οι ΈλληΗ νάρκη του χρέους και
ο ύπνος του δικαίου..
Οι παλαιότεροι όσων Παρακολουθούν τις εξελίξεις
στην εγχρια και τη διεθνή οικονομία θα θυμούντα
| rως στο rαρελθόν οι αγορές και η οικονομία με λιγό| τερο αρνητικές εξελίξεις παρουσίαζαν πολλαπλάσιας
| ιοχύος αρνητικές αντιδράσεις.
Τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα των πρω.
| ταγωνιστν των οικονομικν εξελίξεων έχει εθιστεί
Ιστις ήπες αντιδράσεις των αγορν ακόμη και σε α .
|νητικές οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.
Η μια ερμηνεία για την εξέλιξη αυτή είναι ως τα τ .
χνητά μηδενικά επτόκια και τα προγράμματα noooτι
κής χαλάρωσης έχουν λειτουργήσει σαν κάποιο είδος
αναισθητικού.
μαθητές
Προβληματίζουν τα
νέα στοιχεία του ΠΟΥ
Η μεγάλη πλειονότητα
των εφήβων δεν ασκε
ται σωματικά όσο πρέπει.
Σελίδα θ
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ