Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 23/11/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7239
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Το deal Που .. έμεινε στη μέση
Ζεσταίνεταινη συνεργασία ασφαλιστικν-κρατικν νοσοκομείων
Βορείου Ελλάδος
Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας
ΑΤΛΑΣ>
Βωτοί
Πος και γuπί χλάδεςμη μοθοτοί
Πάς φυιμίζταν
οUΕριέύνισμα
έμειναν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα
Τ Προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργισίας και γιατί μέχρι
σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί ορθά ο στόχος του νόμου Κατρ
ούγκαλου για ενιαία αντιμεττιση μισθωτν και μη μισθωτν, Η
αντιπαράθεση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τον αποκλεισμό από Τις παροχές
εκατ, ευρ
νοiς οpoς o ής Αοodkς
Πρόσβαση στς Παροχές
υγείας αποκτούν χλιάδες
άμεσα και έμμεσα ασφαλ
σμένοι του ΕΦΚΑ, κυρίως μη
μιαθωτοί, Που εχαν αποκλε
στεί από τις υπηρεσίες Του
Φορέα, λόγω εσφαλμένη
διατύπωσης και ερμηνείας
τον ισχυουσν διατάξεων.
Ανάπτυξη 2,1% προβλέπει
για την Ελλάδα ο 0ΟΣΑ
Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ηνια ία έκθεσή του για Τις προοπτικές της παγ2,1% Το2020 (έναντι 2,8% του ΑΕΠ Που
υπολογίζει η κυβέρνηση ) , έναντι 1,8% Το
2019 , και επίτευξη Του στόχου για πρωτογενές Πλεόνασμα 3,5% Του ΑΕΠ Το επόμενο κή μπορεί να δσει μεγαλύτερη θηση στην
έτος Προβλέπει ο 0ΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στην εξαμκόσμιας οικονομίας, Που δόθηκε σήμερα στη
δημοσιότητα. Σημεινει ακόμη ότι η σχε
διαζόμενη επεκτατική δη μοσιονομική ΠολΤ
Παρταση
έας 30/6 για
ηντιτοιδήση
τΙν αυθαρέτιν
οικονομία an ' ό,ΤΙ Προβλέπει.
το ισχύον θεσμικό
Πλαίσιο προβλέπει
Προτεραιότητα στην
εξέταση αι τη μάτων
αδειοδότησης ή/και
Προσφοράς σύνδε αιτήσεων για αδειοδότηση ή/και όρους
σύνδεσης
κατατίθενται
Με Τροπολογία Που
- κατατέθηκε σήμερα
στο σχέδιο νόμου
<Απελευθέρωση
αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, εκσυγχρο| νισμός της ΔΕΗΔΕΗ
ιδιωτικοαυτοπαραγωγούς ή
Ενεργειακές Κοινότητες. ΣτΟ Πλαίσιο
αυτό, κρίνεται σκόπι
μο να οριστεί η Προτεραιότητα με την
οποία θα εξετάζονται
οι αιτησειίς Που υποβάλλονται αλλά κι
όσες θα βρίσκονται
σε στάδιο αξιολόγήσης κατά την έναρξη ισχύος της Προτεραιότητας.
ηυμία γατς
MΕφηα
ΤμηΜηοτυ ο.
Εισάγεται
Πλαίσιο για την Πρ0τεραιότητα στην εξ ταση ατήσεων για
Προσφορά
σύνδεσης σταθμν
ΔΕΔΔΗΕ, έχει δημιουργήσει Προβλήματα
στην ομαλή αδειοδοδιαδικασία
σε διάφορες
κατηγορίες έργων τική
ΑΠΕ ( όπως για Παρά δειγμα Τις Ενεργειακές Κοινότητες, σε
Στρατηγικές Επεν
δύσεις κ.λπ.).
0,00%,
Ποιηση της ΔΕΠΑ και
στήριξη των ΑΠΕΣ,
ρυθμίζονται σειρά
θεμάτων ενδιαφέροντος του Τομέα
Ενέργειας . Συγκεκριμένα και σύμφωνα
με την ανα κοίνωση
του υπουργείου:
ΣΗΘΥΑ
(Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού
Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης) , με στόχο
αντιμετπι ση
έργων Που κρίνονται
ιδιαίτερα σημαντικά,
άλλων- έργα Που
σχετίζονται με τη
διαχείριση απορριμμάτων, εφαρμογή
Ευρ. ΕΠΙτροπή:
H Ελλάδα παραβιάζαι την
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
στην εέργεια
μεταξύ
των Προβλημάτων
Που έχουν Προκύψει
Το τελευταίο διάστημα . Ειδικότερα,
Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τον
Πολύ μεγάλο αριθμό
ενεργειακού
συμψηφισμού από
Created by Universal Document Converter