Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μητσοτάκης Το στοίχημα είναι να επιστοέψουν όσοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5609 Σάββατο 23.11.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Alpha Bank:
Τελεινει η
<μάχην για το
project
Neptune
Κομισιόν
ΣΕΠΕΕ:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Στα 643 εκατ. ο τζίρος των επιχειΚίτρινη κάρταν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τους συμβασιούχους
ρήσεων ένδυσης το 2018
Νέο πλάνο για εξάλειψη
wλήτούλαμν οχεόν τη Διοήον
Στην τελική ευθεία εισήλθε ο
διαγωνισμός της Alpha για
την πληση χαρτοφυλακίου
με μη εξυπηρετούμενα εταιρκά δάνεια, μικτής λογιστικής
αξίας 1,8 δισ. ευρ, τα αποία
διαθέτουν εξασφαλίσεις επί
ακινήτων (project Neptune).
Στις αρχές της εβδομάδας
κατατέθηκαν δεσμευτικές
προσφορές από Apolilo, Bain
και Fortress και έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή τους. Παρ.
ότι τράπεζα και σύμβουλος (
PwC) τηρούν σιγή ιχθύος ,
πληροφορίες της αγοράς
αναφέρουν ότι προβάδισμα
προκύπτει για τις Bain και
Fortress , οι οποίες έχουν
κσηκσει> πρόσφατα νέα
funds για την αγορά μη
εξυπηρετού μενων δανείων
στην Ευρπη.
Κ. Παπανάτοιου:
ΕπΙκΟινωνιακά pw και αντατο
όυο στο επίδομα θέρμανσης
Η περίμετρος του χαρτοφυ- |
λακίου έχει υποστεί από την
έναρξη του διαγωνισμού
περιορισμένες αλλαγές . Με
βάση τα στοιχεία του σύντοενημερωτικού
είχαν
λάβει αοχκά οι ενδιαφερόμενοι, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογι
στικής αξίας 1,8 δισ. ευρ , τα
οποία ανήκουν σε περίπου
1100-μκρομεσαίες-επιχειρήσεις. Τα δάνεια διαθέτουν
εξασφαλίσεις επί περίπου
4000 ακινήτων , εμπορικής
αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρ.
<Εκδόθημε χθες η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση
για το επίδομα πετρελαίου θέο
μανσης περιόδου 2019-2020 , σε
ση ΠΟΛ 1219/29. 12.2017 (ΦΕΚ
Β 4641 ) , δόθηκε επίδομα θέρ
μανσης για το 2018 και πιστθηκε στον προϋπολογισμό του
συνέχεια του "πολλά υποσχόμε- 2018 , το ποσό των 57,5 εκ. ευρ.
Στο τέλος του έτους, όμως , με
την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ
1226/14.12.2018 (ΦΕΚ Β5701 ),
τροποπουήθηκε η ανωτέρω και
προστέθηκαν επιπλέον 12 εκ.
ευρ. Το σύνολο των χρημάτων
δηλαδή , που δαπανήθηκε από
τον προϋπολογισμό του 2018
έφτασε τα 69,5 εκ ευρ . Επι σημαίνεται, δε , ότι με τον ίδιο
ακριβς τρόπο κινηθήμαμε και
το προηγούμενο έτος, 2017
σημειματος,
νου, Δελτίου Τύπου, που εξέδω
σε το Υπουργείο Οικονομικν
στις 29-10-2019>, σχολιάζει η
πρην υφυπουργός Οικονομικν και σημεινει ότι κη ΝΔ
επιλέγει τη προσφιλή της τακτι
κή, αυτή της παραπλάνησης των
πολιτν , ή , πιο σωστά, λέει και
πάλι τη μισή ολήθεια,
Ιούνιος του 2020 το νέο ορόσημο για την ολοχλήρωση της
διαδικασίας. Στόχος να πληρωθούν φέτος 300 εκατ. ευρ. Σε
εκκρεμότητα τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021 θα.
μείνουν , όμως, κάποιες εκκρεμείς συνταξιοδοτήσεις.
Το 70% των εξασφαλίσεων
αποτελεί πρτη προσημείω
ση, εν περίπου το 45% της
αξίας των εξασφαλίσε ων
προέρχεται από τους 100
μεγαλύτερους δανειολήπτες
του χαρτοφυλακίου . Το 30%
των ενυπόθηκων ακινήτων
είναι εμπορικά , περίπου το
βιομηχανικά,
υπάρχουν ξενοδοχεία, οικόπεδα, αποθήες κά . Σε όρους
γεωγραφικής διασποράς το
30% των ενυπόθηκων ακινήτων βρίσχεται στην Αθήνα.
Οι δεσμεύσεις για μηδενισμό
κοντέρ των ληξιπρόθεσμων Νωρίτερα , στην εκπνοή του
υποχρεσεων του δημοσίου Μνημονίου, τον Αύγουστο του
προς τους ιδιτες ανανενονταν από την ελληνική υβέρν - μηδενισμό τους, ελλά αντ αυτού
ηση κάθε φορά που οι στόχοι
δεν τηρούνταν.
δέσμευση που έμεινε στα χαΟ
τιά , ουτή για καθαρά ληξιπρόθ
εσμα κάτω των 500 εκατ. ευρ
τον Αύγουστο του 2019.
<Στο σχετικό Δελτίο Τύπου
λοιπόν , το Υπουργείο Οικονομικν , υπονοούσε ότι το σύνολο
των χρημάτων που δίνονταν επί
διοκυβέρνη σης ΣΥ.ΡΙΖ.A, αντι
στοιχούσε στα 57 εκατ. ευρ .Η
αλήθεια είναι ότι τα συνολικά
χρήματα που δίνονταν τα προη
γούμενα χρόνια ήταν τα ίδια,
ίσως και παραπάνω από αυτά
που θα δαπανηθούν φέτος . Το
2017 με την Υπουργική Απόφα2018 , υπήρχε η δέσμευση για
Με τη πρόσφατη απόφασή του,
το Υπουργείο , διαθέτει για την
περίοδο χρήσης πετρελαίου
θέρμανσης 2019-2020, το ποσό
68 εκ . ευρ . Αύξηση
λοιπόν . δια της μείωσης , κατά
1,5 εκατ. ευρ του ποσού που
δόθηκε το 2018.
τα στοιχεία της Κομισιόν έρχον
ται να θυμίσουν πως τότε τα