Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9972-ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1 -ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Α. ΤΕΙΠΡΑΣ
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Επίθεση σε Μητσοτάκη
για εύνοια
σε "μπαχαλάκη δες
με γραβάπα"
Σελ.3
ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Δέν είμαστδ
Κάλεσμα στην Ευρπη
να καινοτομήσει
και να επενδύσει
ξεφραγο αμπέλι
Σελ. 5
Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Το εορταστικό ωράριο
λειτουργίας
των καταστημάτων
Τα προβλάματα του ...Ηρακλή
Την άποψη ότι θα χρειαστούν και νέα σχήματα αντιμετπισης του προβλήματος των
κόκκινων δανείων Πέραν του Ηρακλή , επα νέλαβε ο Γ. Στουρνάρας, μιλντας στο συνέ
δριο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο σίων Συμβάσεων "Διεθνείς οικονομικές εξεAίξεις, Προκλήσεις και Προοπικές της ελληνικής οικονομίας"
Όπως θύμισε , οι τράπεζες έχουν συμφω
νήσει, με τον Ενιαίο ΕπΟπτικό Μηχανισμό
(SSM) ότι το Ποσοστό των ΜΕΔ Πρέπει να
μειωθεί στο 19% μέχρι το τέλος του 2021.
Όμως, ακόμη και αν επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι, το Ποσοστό των ΜΕΔ των ελληνικν
τραπεζν θα είναι Πολλαπλάσιο του μέσου
ορου της ΕΕ.
"Στο Πλαίσιο αυτό , η εφαρμογή του σχεδίου "Ήρακλής", Που στηρίζεται στο Σχήμα
Προστασίας Ενεργητικού (APS) , είναι ένα
σημαντικό βήμα Προς την ορθή κατεύθυνση
αντιμετπισης του Προβλήματος. Ωστόσο ,
καλύπτει μόνο το 40% Περίπου των μη εSυ mmρετούμενων δανείων. Σε αμέσως επόμενο
στάδιο θα Πρέπει να εξεταστούν και άλλα
σχήματα , όπως αυτό Που έχουν επεξεργαστεί
οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος , με
το οΠοίο, Παράλληλα με το Πρόβλημα των
ΜΕΔ, αντιμετωπζεται και το zήτημα της αναΒαλλόμενης φορολογίας (DTC)"
"Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα Πρέπει να γi νεται με τρόπους συμβατούς με τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης Περί κρατικν ενισχύσεων " , συνέχισε και θύμισε ότι με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικν, αναμένεται να βελτιωθεί σημαντι
κά το θεσμικό Πλαίσιο αντιμετπισης της
αφερεγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριν, και να ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα των τραπεzν να προχωρούν σε αναδιαρθρσεις δανείων , Βελτινοντας έτσι τη
φερεγγυότητα και τη ρευστότητα ιδιωτν και
επΙχειρήσεων, και επομένως, τις αναπτυξιακές Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι άθλιες εικόνες
από την Ελλάδα
θα σταματήσουν
Σελ. 4
Σελ. 2
ΠΑΣΟΚ
οι ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤHΤΕΣ
Συνέδρο με φοντο
Συνάντηση
Πατούλη- Κεραμέως
για κοινές δράσεις
στα σχολεία
" οςΤ ε0ωκομματικα
μαχαιρωματα
Σελ. 4
Σελ. 2
Ο λογικός