Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣAΒBATO
NOEMEROY 2019
ΗΜEΡ ΕΑΡΤΗΤ ΠOEPEAΟΕΦΗEA -τ n 26
ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΗΝ . 01ΕE ΠΑ Η ΙΑΧΗ
raτi πpocείνω
Σομαρά
Ο Ιερνυμος ενθρονίζεται.
και στρέφεται στη νέα γενιά
ΟA όκ
α yi .
Lαρμός r o mo
Δεpοpαίuς
Μο p p rm M ν piec Η o
pea δos on οδο 6us
ΤΕΛΟ.
Νέαπρόσωπα
σε 3 Τιμόνια
ΚΑΙ ΟΜΟΣ ΤΟ
ΚΟΨΑΜΕ (ΣΕ
ΠΡΟΤΗ ΦΑΣΗ
Eυnu n ovust
μmeκoNυ
a ow ep, oς
9 μς εκ π αb
Nα δτς oε Αν
epe A nκpoνe
pa ωdu
E Δpοό
ΕAΚEΕ
ΜΕ ΟΡΙΣΜ
ΜΑΚΡΥ
ΠΑΡΑΙΧΗΝΙΟ
ΚΑΙ ΙΕΧΥΡΟΕ
ΤΥΝΑΓΩΝΙΤΜΟ
ΒΟΥ ΕΦΕΡΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΟΝ
wδ o ο
ontu σ o
μκουούς o. Oωμ ε
ΤΟ ΕΡΙΑ
ΝΟΣΟΧΟΜΕΙΑ
ΤHE ΑΧΑΙΑΙ
ΔYΖΑΡΕΣΚΕΙΙ
ΣΥΣΗΤΗΣΕΣ
Οι σφαίρες
τον Πλήγωσαν
για Πάντα
ΤΗΣ ΚΥΡΑΚΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,
ΤΟ ΠΑΣΟΚΚΙ
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Tox or
καρΠ α
Theexν lea
υφo άκΟ
e σ k
Eύν δpάo
αον οΑ γa
EηέnοA nηκw
to η m po
κuκια οκφ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
πun σα. π0
pur 9uό ν Κτu 00
nuna κα
ΤΗ ΑΚA
ANMCE
Καιάβρεξε την
αγανάκτηoη
με διανομή
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΜΥΛΩΝΑ
ΠΑ ΤΟ ΝΕΟ
op νp
α κ ψ
wελy Μος 00
ααpoκς epou
άλισ τραστο 2010 52122
& Auiς Α00
pen Αkν
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ευP8 r
ΜΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
noιo &Οκονομία
eό 13/11 ss 30/11