Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο δημοσιογράφος
και συγγραφέας
Νκος Βατόηoυλος
στην Εν
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ .
Ωρα. . νίκης
στο Στάδιο
με Αστρόπυργο
Α ΤΟΠΙΚΗ
Νέα δοκιμασία
στα Φιλιατρά
για Πάμισο
ΚΑΣΤΡΑΚΑΙ ΟΧΥΡΑ
ΤHE ΜEΣΗΝΙΑΣ
Το φρούριο
της Κορνης.
ΤηA. 272101421, omai cletkimpnail.com
Αρ . φMoυ 12068 - Τu 1e
ΚΛέΥΦΕΡΙΑ
Σαββατοκύρια κο
23-4 Nεμβρίου BO19
www.eleftheriaonline.gr
Ανοζητούν υς
μελέτες για τα
αντπλημμυρικά
Αγνοια δηλνουν 3 βουλευτές της Μεσσηνίας
Κλειστά χαρτιά αν
φέρουν μετανάστες
IEASA 4
Ο βουλατές της Μεοomνίος, ηλnv Λαμρόnουλοu, δεν γνωρζουν μοκρυνθούν anό τα κέντρα φιοξενίος των νηoν. Μέχρι τότε ,
αν θα φοξενηθούν nρόoφυγες/μετανόστες στο νομό και σύμ οι φήμες και οι διαδόσεις δεν θο τροφοδοτούν μόνο συζητήσεις
φωνα με όλες Τις ενδείξεις το τοο θα ξεκοθορίσει μόνο όταν η στα κοφενεία , aλλά και το ρατοιστικό υπόγεο κύμα nou anaλei
κυβέρνηση ονακονσε επισήuως nou θα οδηγηθούν όοοι ano - το λαωμένο anό την οικονομιή κρίση nontικό σύστημα.
Μέσα στο 2020
ΕEΛΔA 6 τα σκουπίδια
|Εντυπσεις
ΦΑΡΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
στην ΤΕΡΝΑ
.mo η
.t 4 ΤΟ nΕ Η
P Το εyΠΤΤΕ
Μέτρα τοmικά,
εθνικά και
naγκόσμια
ΚΛΑΜΑΤΑΣ
8. 301ν.
Στη Μεoomνa μετά u κο
τηστpοφmές riμpipeς ωυ.
2016 δ60mαν οσσες
για κατοσκευ
ΝΟ Κακά?
για τασκυλιά
των αvοwwdων oικρv
γων Ο υοσκέοες α το
μεγάλα γo ξεστ μό
Aκ στόνωοαν οoonες.
Δεν pά nnev a οφβοa oυ pere oμεo να
onοnnpuουν ο μεtες
αντnpκν nou trmv
και να omioti
Πόλος έλξης
το Στρατιωυκό
Μουσείο
nuonothoη tuv έpγuν.
ΣΕΛΔΑ Σ
Σε επιφυλακή η Τριφυλία για την κακοκαιρία
ghulu ν
Το νούμερο ΕΝΑ σε
nuhήoς ελαιοpαβδιστικό
μικάνημα naγκooμίως.
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
νστιτούτο
ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΓΗΣ |
sinapiseye
STITUTE
Γολά καταστημάτων
Εσκευές pολν
. λεκτροστατικές βαφές
Γκapαζόορτες
Ε Αυτοματισμοί
Αμμοβολές
Aιαiθεια onoκnστκά
, anό tα κατοστήματα
ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΓΚΩΡΟΣ
Χαpουργ Ο8ολμαpo εpοupe Kοτppo
Aηδο Ενonu
ΜΟ. ΜΟ Ο
Mannδεt ta
υαASo Ep insth
los Angeles, USA
Δημάpο Eνonn
MD, MD, ΕΟ, OMO
M υ s Hoo .Δοm
taser Mronίos - nepperpωnίas .
λoυμαopo
. Eppεs Πaάpos
- Ματμέoη Kερotοu
6Apοnon Αυφιβλσpαrίδουs
αΠαθήσ Οφo: Knλδο 140 n ΠE6. talatΤHn APΙΟΧΟΡΙΜΕΣΝΙΑΣ
Τ7210 53053 77-050571 .27210 53053
wweiτutnolourom
Eiθείξεις αραγματοιοούντα
καθημερiνa C
- oκαταστημο μας.
Σος ευχαριστούμε και φέτος
για την εμmστοσύνη oυς
και την στήpιξή σας
για 40 συνεκή χρόνια
Ν Ε Φ ΑΛ9ΡΝ
ELEC ΒΤS
ΜΑΡΝΤΟΣΜΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΤΕΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ
50 Λ 00.00 ε
62 AΗ 50.09 ε
82 Al-79.90 ε
100 ΛΗ-09.09 Ε
ΜΕ Boie USA
Αμpιβontpoεδondθos
ο Πλου apoupγn θφάρων
Χphoo νanns
MD, PD, ECEMO
Μornnosω
Βaοo Poiner Eye ln
Momi, USΑ
Βολικά Eνdnn MD
Λεωφ . f. feννηματά 28, λυφoδα , Αθήνα .
LrioGsinapisογο.gr
Προσοκή συς anouμήσεις !
ΜΠΛΙΛΡΙEΣ
ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
&ΜΟΤΟ
Botes
Αθεραn δακpoρρouε
αδοpθaίολογια -Εpοβαμό
tαpo0
κ οι pας u
με Σ ΜΟΦν γρττ Cyγύση
210 9622700
www.sinaριeye.gr
Αθηνν 41, Καλαμάτα, τηλ. 27210 29955
Υέpas 14 κanoμotn Τa Σ721ο ε0
υ, 678-7733ς (24ωρe
TEARER 23-28
NotoSport
ΜΑΜΒΘ !

Τελευταία νέα από την εφημερίδα