Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

17oC, 20:00

15oC - Υγρασία 75%-93% - Άνεμοι: A-ΝA 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:32 - Δύση ηλίου: 17:20

€0.80

¸íá áõôß...

Ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα σήμερα στον κόσμο είναι το αυτί. Βεβαίως, το αυτί που όχι απλώς
ακούει, αλλά ακροάται. Δηλαδή, ένα αυτί που δεν μεταφέρει απλώς τα σήματα σε κάποια τυφλή αναμονή, αλλά σε μια ταιριαστή με αυτά υποδοχή. Προστασίας για το φόβο, απάντησης για την ερώτηση, συμπόνοιας για τη λύπη κλπ. Ο κόσμος θα πλήρωνε πολλά για ένα καλό αυτί, σε αντίθεση όμως με όσα θα πλήρωνε για μυαλό. Αν, τώρα, εσύ θέλεις να πουλήσεις και μυαλό
με το αυτί, όποιος θέλει να αγοράσει μόνο αυτί θα κάνει πίσω, επιφυλάσσεται. Πολλές φορές μπορεί να σε δει καχύποπτα ή να ζητήσει να
πληρώσεις εσύ κάποιο τίμημα προκειμένου, όπως αισθάνεται, να ακουμπήσεις το μυαλό σου πάνω στα προβλήματά του και να θεραπεύσεις η έστω να ανακουφίσεις έτσι, ποιος ξέρει ποια βαριά διαστροφή σου. Πολλές φορές, φυσικά, δεν το νομίζει αδίκως ο κόσμος αυτό, αλλά αυτό πάλι δεν αναιρεί τη σημασία της άρνησής μας απέναντι στο μυαλό. 3>>

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5010

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΚΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Êáé ôá ó÷Ýäéá åðß ÓÕÑÉÆÁ;

¹ôáí Ýôïéìç (;) ç ðñïêÞñõîç ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç
ôïõ ëéìåíéêïý Óôáèìïý êáé
ôçò äéá÷åßñéóçò ôçò êñïõáæéÝñáò ìå åéäéêü ôÝëïò
ðñïò üöåëïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ õðüëïéðïõ ÏËÊÅ.

Ï íÝïò äéïéêçôÞò
ôïõ Íïóïêïìåßïõ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Από την αρχή εξετάζει
η κυβέρνηση Μητσοτάκη την παραχώρηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών, μαζί και
της Κέρκυρας, σύμφωνα με όσα
είπε σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ,
την Παρασκευή, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκης. Είπε: «είμαι σε στενή επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ. Έχω ζητήσει να μου αποτυπώσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης μέσα από μια μελέτη βιωσιμότητας του κάθε λιμανιού ξεχωριστά και πολύ σύντομα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα έχουμε
έναν πρώτο σχεδιασμό για το πώς
μπορεί να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο το κάθε λιμάνι ξεχωριστά».
Σελίδα 5>>

ÄéáêïðÞ
çëåêôñïäüôçóçò
óôçí ðüëç
ôçò ÊÝñêõñáò 3>>>

ΑΘΗΝΑ. Ο γιατρός-βιοχημικός, Λεωνίδας Ρουμπάτης είναι ο νέος διοικητής του Γενικού νοσοκομείου Κερκύρας,
σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας, Β. Κικίλιας. ΣΕΛΙΔΑ 3»

Áðü ôï Äçìïôéêü ôçò ¢öñáò îåêéíÜåé Óôçí «ÐñÜóéíç ÃùíéÜ» Á÷áñÜâçò
ôç äñÜóç ôïõ ôï «Lets do it Greece» 6>>> ï êáèçãçôÞò Áä. Óêïñäßëçò 4»
Îå÷ùñßæïõí ÏÖÁÌ - Á÷éëëÝáò
êáé Ìðåíßôóåò - ÌùñáÀôéêá 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα