Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συνέλαβαν γιαιρό του ΠΑΝΗ για Dωρολημία
Κρήτη
'οuni00
ΑΡΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5792ΤΜΗ 1Ε. ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒPIΟΥ 2019 - www.neakriti.gr
Από πού θα περνάμε αν κλείσει ο ΒΟΑΚ Αούτου είε δσειασθενής
προσημειωμένα χαρτονομίσματα
Ατέλειωτη
ταλαιπωρί
Κοήm Σε 15
Μταράζ συλλήψεων για χασίς
αλλά και παράνομο καπνό
Ηρίνλειο: Απαλαγάθικε
στο νοσοκομείο συλληφθείς
για τον φόνο υ κυνηγού
ΣΕΑ 9
Δάκος Συ3
Tουπουργείο αναζητείτρόπο
για να αποζημιωθούν οι αγρότες
Έστειλε μανύματα με την
Παρουσία τας Ηράκλει
1 Βούλα Πατουλίδου.. .
AΝΟM4Α
Ο Παρουσιάζουμετα εναλλακτικάηλάναγια την κυκλοφορίατων οχημάτων κm m,
ανοΒΟAKχρειαστείνα κλείσει στη Λυγαριά,λόγωτωνρηγμάτων .2
ΣΕΑ 19
Αγωνιούν οιέενοδοχούπάλληλοι
για το Ταμείο Ανεργίας τους