Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.644 . Τμή 0,60 ε . Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στον -χορόντης πράσινης ενέργειας μπαίνει σιγά-σγά και η Ήπειρος
ΚΗΛ ΑΝΑΠΤΕΝ
ΦΕΡΝΗΙ
0ΑΟΙΟΣ
Ο λύτέρχκα μεουμοενήτριες θαλaτουγίουν στον Κσδιάρη μαρασμέάα Ορισμένοι παραγωγοίεξακολουθούν να αγνοούντους Νόμους
μοραφιά στους Δήμους Παροωνίον και Livας Κ ΚΑΨΑΝΗΣ Βήνοτοτο
πργαλντκό ατυίπυμα μητάλα τα τατοδηκά ομαη.
Τόνοι παράνομου τσίπουρου έπεσαν
στα χέρια του Τελωνείου Ιωαννίνων!
. Σnς λεγόμενες Ανανεσ
μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ο οποίες έχουν ένα απολύτως φιλικό
προς Το περιβάλλον ααmorύmu
μα στρέφεται δειλά- δειλά και η
χρα μας ακολουθντας Την πορεία που χαράσσει η Ε.Ε.
Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η διαδικασία απόσταξης σ' όλη την
Ήπειρο, η oποία θα διαρκέσει ως Τις 13 Δεκεμβρίου . Μαβράκη
έβγαλαν οι έφοδοι των Αρχν σε Γρανίτσα και Πράμαντα. . .
.. Βρισκόμαστε στον ελευ Ταίο μήνα του φανοπρου και
oπως κάθε χρόνο Τέτοκα εποχή
αφωτάν έουν πάρει τα οαζά .
νiaν και τα αποστακτήρια τοπουρου σ' όλη την Ηπερο , η ποία εξάλου φήμίζεαι ως π
ριοχή γα πην παραγωή ης.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Το πιδίο γα επενδύσεις είναι
ευρύ, με Την ηιακή και την αιολική
ενέργια να κερδρυν συνεχς έδαφος και η Ήπpος δεν μπορεί να : κορopή του Καοιδιάρη . Τα οφέλη για Πωγν και ΖΗoα θα e μείνει Εκτός καθς ως περιοχή δαθέτε όλα τα εχέγγυα για ανάπτικη
ΑΠΕ. Ιδιαίτερα πρόσφορο είναι Το έ δαφος όσον αφορά στην αδοm
ση του ανέμου και ήδη στην περιοχή
μας με Το τόσο ορενό ανάγλυpο, E: Με ανεμογεννήτpιες θα κστολιστεί Τους ευόμενους μήνες η
: ναι σημαντικά, όπως τονίζει στον ΠAν ο δήpαρχος Κστας
Καφάλης
- - - . -- κaθεmη φωτο).-- .
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Πρόκειτα ουοκιστικ
εθνικό πpοίόν με το οποίο πέρα από τις επιχερίσεις, αoολούντα
και εκατοντάδες μικροί αμπελοκαλλιεργητές , οι οποu άμως φ τος παράουν μέσα σε ένα αβ βαο περιβάλλον, καθής επίκειντ
: αλλαγές στη σχετική νομθoί .
για ένα
ντός του Νομού ωαννίνων, είναι σε
διαδκασία κατασκευής δύο aολικά
πάρκα , tν υπάρχει
KΙΑΟΥΛΑEΟΥνonθες
uνdμεις φιλάπον σερες
τυσυνορά μας t.1
Τόνους ολόκληρους τοίτουρου που είχε αποσταχθεί λαοραία, κατέσχεσαν το τελευταίο διάστημα Τελωνειακοί
υπάλληλοι του Νομού Ιωαννίνων.
Κaιμετά τν γήρισή τους από το Ευμ. Συμβούλιο lναννήνων.
Συνεχίζεται με ανακοινσεις
η Υπολεμικήν για τα δημοτικά τέλη
Ερωνείς ανταλλάσοουν προην και νυν Δημοτική Αρχή
Ωστόσο , δε λείπουν ούτε αυ τή η φορά τα παρατράγουδα ,
καθς ορισμένο παραγωγοί τοπουρου επλέγουν να κάνουν α
πόσταξη χωpίς να δαθέτουν Τς
απατούμνες νόμιμες άδειες Χα ρακτηρστικές, είναι οι περπτ
bmiaγi λν λλα τι πιατορέσα ο ΔΕ
Σε στάση αναμονής ΑμεΑ για μια
θέση στο Κέντρο Πρόνοιας Ηπείρου!
ν ιαναφέρει η Πρόεδρός του
Ερύπηση ου ΓAπράση Βουλή
Ζητείται εθνική θέση
. Είναι καιρός
να ανιληφθούν οι
παρατάξεις που συμ
μΕτέχουν στο Δημοη
κό Συμβούλιο bκv νίνων , όπη επολεμ για τα αρωματικά φυτά
. Στη σελίδα 12|
που εν Paiωνo αποστάξεων
το Τελωνείb ωaw
Γρανίroα 11η σελ
. Απόφαση για αναστολή .
σαγωγής νέων περισταπικν σης
Δομές Προστασίας ΑμεΑ rou K .
ντρου Κonωνικής Πρόνοιος Περ
φέρειας Hπεiροu, έλαβε rο Διοκη .
: Πκό Συμβούλιο , επικαλούμενο έλ.
4ΜAΕΙα
Kονωνικό πρόβλημα με μεγάλες διαστάσεις .
Καιρός να κσπάσειν η σιωτή
για τη βία κατά των γυναικν!
Εκδοση την Κυριακή στα Γάνενα απ ΕE mι Σχ. Emot. γείας
λιεργούν και παρου σιάζουν συστηματ
κουράσει
Τoυς !
ποίο ποσς ενδια φέρονται ποιος νικά ήποος χά- Ηηθοποιός και σκηνοθέτης Γ. Διακοπούλου, τονίζει
νει στα εσημεία , αλλά για Το αν
και ποια πpοβλήματα λύνονται
Κιαν μεν ου διοφωνίες , οι διαμά
χες α ανηδκίες πε
<Τα Γιάννενα γνωρίζουν
θεατρική άνθηση . .!
. Είναι κολεμη προσωπικού καθς έληξαν
αι οκτέμηνες συμβάστις εργαζο - : νωνικό πρό .
μένων μέσω ΟΑΕΔ
Στην ανακοίνωση που υπογράφεται από την Πρότδρο (Κ Μoπούλου ) , προστίθεται ακόμη πως η κατάσταση θα επιδεινω
-2η σελ
βλημα υπαρκτό
και με πολλές
μάλιστα διαστ
σεις , Το οπoίo
αφορά και τη
δική μας περιοχή, rα άννενα
και mην Ήπειρο
γενικότερα . Ο λόγος για τη βία
που υφίσταντα ο γυναίκες, η ο
ποία λαμβάνει δίάφορες pοpφές,
όπως συματική, Ψυχολογική, στ.
ξουαλική , κλπ.
.Πρόκεπα γα ένα φαόμενο με
πολλαπλές ατίες , οι οποίες και θα
σναλυθούν σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιήσον
ΥΜλάει στο ΠΛ με αφορμή την παράστασή ης κdύο θεοί
. Τα Γιάννενα γνωρίζουν
θεστρική άνθιση τα Τελευταία
χρόνια. Γiνονται πολύ ωραίες
δουλειές και Το κονό αυξάνεται
και νομίζω πως κα or διο, οι
Γανντες Το απολαμβάνουν ως
είλιξη σην πόλη , Τoνζι η
θοποιός και σκηνοθέτης Γεωργία Διακοπούλου.
ΑΕερ0n η προυφψό του
|Ε Μιέγκα για τις άμες 1ED
Είχε καταδικασθεί
σε 21 μήνες φυλάκιση
για οικογενειακή βία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή Του πρην δημάρχου κ.
θωμά Μπέγκα, κατά της από φασης της Δημοικής Αρχής |
σχετικς μ ην ακύρωση Του
διεθνούς διαγωνισμου για την
προμήθεια φuπσικν συμά- : παρουιάζεται με επιτυχία αυτή την
| Των LED.
Στην απόφοση 11η σελ.
αnνa,
' Συνελήφθη στην Πρέβεζα,
Παρσμονές ης Παγκό
σμιας Ημέρας εξάλειψης της
βίας κατά rων γυ 11ηστλ
για η συζήμησή μας
παράσταση Aύο Θεοί που
: aνα η
Του r. ΓΑΝΝΑΚΗ
περίοδο στο θέατρο Εκφραση. Την
σποία η Γεωργίa έχει
11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
- 4η σελ .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
rατο Κυριακάτικο ντέρμm με τον πόλλωνα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στην τελική ευθεία
η προετοιμασία του ΠΑΣ
Να τιμήσουμε την Ευεργε σία
και τη Λογιοσύνη . .
Η δύναμη της
συνήθειας...
> iάφe ο ΠΩΡΙΟΣΙ. ΚΛΣ Φλάλογος
Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Καρτάλης
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
φλάλογος-Συγγραφίας
Στην ππλική ευθεία βρίσκετα
η προετοpασία Του ΠΑΣ Γιάνννα
για Το κυριακάτικο (24/11 , 3:00
μμ) ντέρμπι με Τον Απόλλωνα
Σμόρνης στη Ρiζού . ω 11η σελ
ΠΑ.E. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
. Λέει ο θυμόσοφος λοός μας ο μυλωνάς έγ,
νε βοσιλιάς και Πάλι αλεύρια γύρευe, για να Τον σει όη η συνήθεια έχει Τόση
δύσκολα aπopoλετα. Την nopομία ουτή ήρθε να
μας την επαληθεύσει ο έως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την nαρουσία Του-και όχι μόνοστην Ποpεία για την επέτειο Του Πολυτεχνείου .
Διαβάζουμε πολκές αναλύσεις οι οποίες προσεγζουν τη συμ
μετοχή του κ. Τσίπpa anό διαφορετική σκοπιά . Από τη
. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος αν βρεθεί Γιαννιτης και δηλσει τον τόπο της καταγωγής του ο
συνομιλημής αυθόρμητα και με αίσθημα θουμα σμού θυμίζει ότι η Πόλη μας είναι πατρίδα των Μεγόλων Ευεργετν . Αυτόν τον θαυμασμό των άλλων
άραγε εμείς εδ στα Γιάννενα τον βινουμε και πς τον δείχνουδυναμη στε
ΡΟΤΑΝ
Τρες Πρνιληές w lA ς
wnς είληέπινο
με εμπράκτως:
, Ποές φορές φανερνουμε μια στάση αδιαφορίας , όγνοιας ή
ακόμα και λησμονιός . Ίσως η λήθη να έχει ριζωσει στη η σελ
> ησλ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα