Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθημερνη Εφημερίδα τns Hπeipou- Eρυris Euθ. Tzάλλαs-Έτos 930Aρ, Φινου 24698-Σοββατο 23-Κιριακή 24 Νοεμβρίου 2019-060
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΗΜΕΣΑΗ
ΕΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΝ
Μεγαλνοντας
από την Εξαύδα
Χωρίς Πίτου
και . ηλεόραση
Στη μάχη
και η Αστυνομία
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ
Διοίκηση απέκτησε ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεν Αποβλήτων Hπείρου .
ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των ζητημάτων σε σχέση με τα απορρίμματα
Νέος διοικητής
ο Σn. Δερδεμέζης
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ .
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Οδοικηmής τoυ Νοοοκαμείου Φλ τν Σπuρας Δερδεμέζης αναλαμβάνει
καθήκοντα δοηή σ Νοσοκομείο
Χοζηκίσο, δαδεκόμενος τον
Βαγγλη Καρ βούνη, ο onobς anoΧωρεί μετά σnό μια στόλυυ muμένη θητείa, nou oυνδuόστηκε με τmν
έναρξη λεπουργίος ης Μονόbος Σ
μοτικής Αnοτοξνωσης στο Πολίδύ νομο Κέντρο.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Αγνας εντός
και εκτός Βουλής
Τομήνυμα για nεpιooόtερouς ογνες και δεκδικήσει, ντ να έρθουν
καλύπρες ημέρες γο τνΗnειρο και
την nόλη ων tυawwwων , διοίτερ
για τυς Παλίες μετέpερε ογενικός
γραμματέος ου KΚΕ Δμήφης Κουτoούμnος , ο onoioς , εnoκφθη τov
Γεριφερειόρη Αλ Καχριμάνη και τoν
δήμαρχο M Ελοdφ .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Απολόγηση ψήφου
με ανακοινσεις
Την enλογi oυς να μην μηφίσουν
την ηρότοση της διμοικής αpχής Yα
τον καθορομό των αντnοδοτικν
ελν, αnολογούν με ανακονάσες
wυς οι noροεις εΠνενα. Παλιες
για τν Ανατροηήs κοι Aρουρή Πο
pέμβαση στο Πάννενο ,
ΣΕΛΙΛΑ 6
Ήρωες
0 δήμαρχος Znpού Νίκος Καλαντζής εξελέγη νέος Πρόεδρες ανατρέηοντας τα Προγνωστικά Πou ήθελαν ως φαβορί
τον δήμαρχο Ζίσας Μιχάλη Πλάκο Αντπρόεδρος ο θωμάς Μηέγκας Πλειοψηφντος του Γιργου Αρλέτου
ONκος Αμπονόnουλος Υγράφει γι
,onς δυο όνθρωnοιanό ους Λγκάδες ανίoov τmv στορία .
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜEΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Αθλητισμός
ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ ΟΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΕΡΙΚΟ
Μέσω ΕΣΠΑ
Γ' ΕΘΝΙΚΗ
Χωρίς σύνταξη ελέω λογισμικού
Στην Πρέβεζα
η Ανατολή
και η λειτουργία
Χωρίς την καταβολή ούνταξηκ χηρίος για μεγόο χρονικά διάστημα, ελέω ενός λογομκού
nou Βεν τελεινε στο Πλοοιο του νόμαυ 4337/2016 γαη μεταρρύθμοη του οφoλιστικού
ουσήματος (νωστός ως νόμος Κοιρούγaλου), nopaμένε οημονικός αριθμός δικαιούχων
ανό την Ελλά65α και φυοικά και στη nspοή των ωνίνων.
Πρόκειτα για οντόξεις παυεκoν anoveμnθεί με χρήσn και εναμων, από κρο του εξωτερκούυ, γονα ουεληρναuν οι δκαοχαι τον anapatmto xρύνο εργασίος κα να ουνταξοδ naύν στην Ελλάδα Τρία και πλέον χρόνια μετά την ψήφιαn του napanάνω νόμου, δυστιος
δeν 6ει βρεθεί ακάμη λση για τον unπαλαγομό τους και τmν anοναμή του .
ΣΕΛΙΔΑ 12
Μέσω του εn κεpηoοκού Προγpάμμπτος dinεpας 201 -2020, δααφ Αζεται γο δύο xρόνια η λειτουργα
ων επτά Σεγν Υnoστηριφμεντς
Δηβίωσης , nou ένοuν κατασκευασεί στν nεροχή της Νεοκάρεας
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝIΝΑ
Νέρμηι κορυφής
με τα Φάρσαλα
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 6
30.000 ΕΥΡΩ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ
instagram
Αντιλήφθκε την απάτη, αν και τα χρειάστηε
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα