Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Αντάρτικο από Σαμαρά για την προεδρία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
KC NTRA
22.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1790
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΠΟΙΟΙ 25 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΤΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΖAGREB
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ:
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ
ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 6
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Υπέρμαχos του
φιλελευθερισμού
η Νέα Δημοκρατία
ΓΡΙΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΑNΑΒΡΑΣΜΟΣ επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδο τηs Νέas Δημοκφατίas ενόψει
τms anooons roυ θa Πόρει ο Κυριάκοs Μτoιάκης για τον Πρόεδρο ns Δημοκραίos
Πορά 1s αυσηρέs ενταλέs του Μαξμου nρos τous Boυλευτέs να anoφεύγοuν 1s δημόσιεs
Τonoθεrήσειs πρνο διοs λάβει Ts τελικέs anopoσει , οι διάφορεs ομάδεs βρίσκονται σε
θέση μόχηs επχειρναs να πέσουν για συγκεκριμένεs unoψηφιότητεs .
Η ΝΔ έει σnoppίμει κόθε nρooδευτκή
nρότοση no κατατέθηκε στο πλαίσιο ms
διοδικοσίαs ανοθερησns τoυ Συνόγμο
ΤOS , επισημοίνει η Εφn Αχτσιόγλου , σε
συνέντευξή ms , στην -Κonra neww .
θερίτουν θύελλες
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Tms Kονωνίαs και τms τon
κis ουτοδιοίκσns ακυρνουν σην κυριολεα
Το κιθερητκό συέδογα τη δωείριση του nρ
σφυγικού κοι του μετανοστευτικού.
ΚΑΝΕΝΑ ησί δεν δένεαι mν κατοσκευή φορα
ωνικν κένρων κράτησηs , στα onoία θα στοβά
ζoπαχλάδε anελnσμένο όepono .
Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1ου δημάρχου και του
δημοτικού συμβουλίου στην Σάμο ήταν μόνο n
ορχή.
ΟΙ ΑΝΤΔΡΑΣΕΙΣ nou nροδοτεί το επικίνδυνο
κυθερνητικό σχέδιο είναι γενικευμένεs σε ολό
κληρη ην Ελλδ .
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ οφελει να αναζητήσει άμεσα
ρεαλστικέs λσειs, εγκαταλείnoντas το σχέδιο
μετατροηns ms χρos σε μα onέρανη φυλοκή.
Η ΛΥΣΗ του ηροσφυnκού δεν nερνάει από η
Μέρια και το Bαθύ, αλλά anό mν ίδιατην ΕυρωnoiκnEνωση.
οΙ ΕΥΩΠΑΚΕΣ χρ nρέnε να ανολάβουντs
ευθύνεs τοus και το μερίδιο των ηροοφύγων nou
αναλογεί στην κάθε μία .
ΕΛ 10
EEA.7
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΟΥΡΕΣ
ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΣ ΠΑ
ΤΙΣ ΛΗΕΙΑΡΧΙΚΕ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΕΛ 11
ΠΑΡΤΙ
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΜΕΣΩ . .
SOCIAL MEDIA
Λαβράκια έθγολαν οι ελεγκέ
ms AΑΔΕ nou συγκένρωσον
και συνδύασαν στοικεία αnό
το διοδίκτυο , (σοσελίδεs
κοινωνικήs δικτύωσηs ).
Εσπασε κάθε
ΣΕΛ. 12
ΑΝΟΙΞΑΝΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ
ΚΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ:
ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ρεκόρ ο αριθμό
των μεταναστν
στη Μόρια
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ 9
ΣΕΛ 6
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΝΑΠΤΥΕΗ
2% ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΙ 2,8% ΙΑ ΤΟ 2020
εδ πρταγωνιστς
έίναι η νημέρωσή σου
Κατατέθηκε στη Βουλή χθες
από τον υπουργό Οικονομικν ,
Χρήστο Σταϊκούρα , ο
προϋπολογισμός για το 2020,
έχοντας πρτα Πάρει το πράσινο
φως από τους Θεσμούς
KΟΝTRA24
MANAAN
| -ου.
ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟNTRA
ΣΕΛ. 3