Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή)
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.:6920
Τιμή: 1.00ε
Κοθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξεων-Δημοπρασιν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Οι αποφάσεις
για το ασφαλιστικό
των αγροτν
Εγνατία Οδός:
Μεισειs
στα διόδια
- Ποοι anαλάσσονται
από την nληρωμή τous
στεί στα 220 ευρ , με
αποτέλεσμα να διπλασιαστεί πρακτικά από
τη σήμερα ισχύουσα
εισφορά των αγροτν
( 116 ευρ) .
Το ζήτημα , μάλιστα,
προκάλεσε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ,
εν πληροφορίες ανα φέρουν ότι ανησυχία
Γιάννης προκλήθηκε και σε
βουλευτές της ΝΔ ou
εκλέγονται σε κατ
εξοχήν αγροτικές πε ριοχές , οι οποίοι επ κοιννησαν με τον κ.
Αντίστροφη μέτρηση
| για το ασφαλιστικό
των αγροτν . Πότε θα
ανακοινωθούν οι απο φάσεις . Το ύψος της
καττατης εισφοράς
ασφαλισμένων
αγροτν . Σφοδρή αν
τιπαράθεση κυβέρνη.
σης και ΣΥΡΙΖΑ. Τ
απαντά ο αρμόδιος
Μεισεις στην τιμή
των διοδίων στους
σταθμούς Ανάληψης
και Προμαχνα προ
βλέπει η
Υπουργική Απόφαση
που υπογράφουν οι
υπουργοί Οικονομι
κν , Χρήστος Σται- υποuργός
κούρας
Υποδομν , Κστας
Καραμανλής , με την
συνέχεια στην 11
Κοινή
Βρούτσης.
Εως τα τέλη της
εβδομάδας θ' ανακοινσει επακριβς το
υπουργείο Εργασίας τι
πρόκειται να κάνει με Βρούτση. Η απάντηση
τις ασφαλιστικές ει σφορές των αγροτν .
Αρχικά προκλήθηκε
σύγχυση με αφορμή το
γεγονός ότι η καττατη εισφορά των
ελευθέρων επαγγελματιν με το νέο
ασφαλιστικό θα ορικαι
. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος
ανατην οποίa έλαβαν ήταν φέρθηκε θετικά στη
δέσμευση του υπουρ.
Βουλή .
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος
Πέτσας στην ενημέ.
ρωση των πολιτικν
συντακτν , διαβεβαι .
νοντας ότι με τονέο
ασφαλιστικό δεν θα
υπάρξει περαιτέρωεπ.
βάρυνση όσον αφορά
συνέχεια στην 10
Χαρακόπουλος
Ληξιπρόθεσμες
οφειλέs
πως η εισφορά δεν
πρόκειταινα διπλασια- γου Εργασίας για ει .
στεί και πως οι αγρό - δικό
τες θα συνεχίσουν να
έχουν ειδικό καθε
στς , διαφορετικό από
ασφαλιστικό
καθεστς των αγροτν , κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του νο αυτό των ελευθέρων μοσχεδίου για τη δια επαγγελματιν.
μεσολάβηση
Ραβασάκια
σε επιχειρήσειs
για ξεχασμένο
ΕΝΟΙΑ
Ενέσεις ρευστότητας στην αγορά και
ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξι ούχους οι οποίοι
μάταια
χρόνια την απόδοση
της σύνταξης ή του
εφάπαξ που δικαιούντα, προετοιμάζεται να
δσει η κυβέρνηση
μέσα από ένα εκτετα μένο πρόγραμμα εξό φλησης των
περιμένουν
|50Uο
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2
ΤΤΤΙΠ!