Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Δoφωνό μο) οου . μ
0ογωνιστ όpως .
μέχρι Φανάτου y
| νο εκφρόζεν
(Ι)Ι aεύθερο)
| την όnοx
10ου"
ΠΡΩΙΝΗ
Πάρασχευή
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5996
Τιμή φύλ.: 0.50 ε
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Εγνατία Οδός:
Μεισεις στα διόδια
- Ποιοι απαλάσσονται από την πληρωμή τους
-220 ευρ , αντί 2,40, τα διόδια στον Πολύμυλο Κοζάνης στην Εγνατία Οδό
Σελίδα 9
Έως το 2023
Εορτάστηκε η ημέρα
των Ενόπλων Δυνάμεων
Σβήσιμον
την Πέμπτη 21/11
Σελίδα 4
των λιγνιτικν μονάδων της ΔΕΗ
Φ Εκιός του Αγίου Δημητρίου 5
( 375 MW) και tns υnό κατασκευή
σήμερα μονάδαs Πιολεμαϊδα 5
(660 MW)
φΤoκεία αnoλινιτοnoiησn
aπάντηoη τns κυβέρνησns
στην Κομισιόν
Οι Κινέζοι μετατρέπουν
τη Δυτική Μακεδονα
σε κέντρο έρευνας και καινοτομίας
στη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα
Σελίδα 13
Παιδικό Πρωτάθλημα
ΕΠΣ Κοζάνης:
Πρόγραμμα κατηγοριν
K12,K10 (5ης αγωνιστικής)
23-24/11
Παρατείνεται έως
και την 30η Νοεμβρίου 2019 ,
η προθεσμία υπο
Σελίδα 11,
βολής αντρρήσεων
r oτκι ς
1ό ΕΙΣ
κατά του εριεχομένου
του αναρτημένου
Δασικού Χάρτη του
προ-Καποδιστριακού
0.Τ.Α Κοζάνης του
Δήμου Κοζάνης Π.Ε.
Κοζάνης
Τυμβωρυχία,
η γελοιοποίηση και η τιμωρία..)
Σελίδα 24
Κονένας λογικό άνθρωπος δεν αμφιβάλλει rς η εξέγερση το
Πολυτεχνείου anotελεί μα σημοντή nράξη ηpuoμού στηνεoP
| eoελληνική στορία noυ τιμα όοους συμμετείανσαυτή.
| μια κοινωνία ουνολικότερα mou ήτεν κανή να tπoδείξει σθένος ane
hαντi στις αυθalpετες εmpoυλές rpoερχόμενες είτε cno το εωτε .
ρικό είτε ano to εξωτερικό , ι
| Aro εκεί όμως μέχρι τη σκύλευση και τη γελοι0πo θηση nou υπέ.
στη και
1υοκεται η εtειος στη μεταnολίτευση υnόρχει τεράστια!
Ιoτόστeση
Κατ αρχν στη μεταπολίτευση οι φανατικότεροι υποστηρικτός της!
επετείou ήταν κυρως αυτοί nou (onς το Κ) όταν ελάμβανε χρα
|την είχαν καταγγείλει ως πράξη 300 χαφιέδων και pοβοκατόρων . .
| Δείγμα της οχpeίας εκμετάλλευσης της ηρωικής rράξης εivαι και
| κάπoα σημαία nou unotίθεται noς tiναι noτιoμένη με αίμα την onoia
| κρατούν κρυμμένη ως epό κεμήλιο στελέχη της νεολαίας
συμπληρωμένου με τις χοτο
λιβαδικές και βροχδος εκτό
σεις των πεp 5a και 5β του
άρθρου 3 του Ν. 98/1979
συνέχεια στη σελίδα 4/
Σελίδα 16
ΚΩΔΙΚΟΣ ) A