Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υπαιθρος
οίνος ελαιόλα δο
ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΠΑ
ΑΝΤIΟΕΣΕΙΣ
pbw νwοo tn5
μaτ s
Τα μαρούλια
γίνονται
κέξυπνα
στο Κιάτο
Εγκρίθηκαν τα πρτα
20 εκατ. ευρ για την
ενεργοποίηση του νέου
χρηματοδοτικού εργαλείου
Προσφυγικό:
Σχέδιο
hοpύns iss3σον
να α δαφυρή
34οpς των Μη
αποσυμφόρησηs
ήλύση ανάγκns;
ww se 303α
ΣΕΛΙΔΕΣ
. Εaos yτς.
η έεμ9 :
, Εoν σ
Αoνpη αις
ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 5
i ειόο
Οι Προκλήσειs για τα δύο εμβληματικά προϊόντα τns ελληνικήs Παραγωγήs
τς 54:
Είναι σημαντικό να επανεξεταστεί
η στρατηγική, στε οι νέοι να
στραφούν Πρos το αγροτικό επάγγελμα
αναζωογοννταs έτσι τον αγροτικό κόσμο,
σύμφωνα με ευρωπαϊκή έκθεση.
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.ypaithros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 50 | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 212 | [email protected] ros.gr | ISSN: 2459-3206 ! Τιμή: Ε2
0 ΘΕΟΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ!
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ:
Karavas
Φotamos
Α09 . 3δ?
Χρυσή μπίζνα επιδοτήσεων με ανύπαρκτεs
μοναστηριακές εκτάσειs
Κythura
Diakofti
MilopotamosMitata
Δήλωναν στο Αγρίνιο για να εισπράξουν από τα Κύθηρα
Aνlέmonas
Karvounades
NΗ Μint
βνωgeν2010
ee4 Ss τνοα
ωκ λς
4 ίμν
tardl Ktέγes tt041
p esκe
Yu. x w οκ τ π tvvvv ν . o .
π, 6, wygpφa o ιΑΥΜυ M
pνaο 0 ΑΜΑ Μ4s w 95ΝΑΑννok
5909ΟΝΤΗ
Tρoυιαι + i ao w% κς44. . vu
Nο, uνuν, 0 κe -Αu ο , ΔΜw
tos w νwο u ν e t5f we
apo o . itoιφονοen , κ M, mΑ % 00:Ν.
wμν e ν soδ ioυνμοu 3 Μ /
e, ee νn fn ό0 oue +
νn, .
uΤAt4,+ ωa AΕΗΚ
oφ p .
4καμι κπνeίαμley
% ip Μο α: νp6 u sΗμ 5ς δω5ο5ε ν ΗΑΗW
1000 00 ν Κοp eΜΝΜ 0p50 α
Εsme , oο
Μ Μm,
- eu 1Sθ poς τακ Πα
Τύ 6wg
ΛΥΜ ΑΑ
κκ sεpμo υν τφe .Saxλ ΜΘ .
t ς τοςν o v eo .
Μpov .itovινύ ο ue
9ν 00 Με stw Η 2010 ΥΟ -ο , Μanς. -,4 δε- 0
Μeντ . r n 'ν.
2po upή, A ου mu ήν 0εγe:e
5Ναμ Ρ 5 μό H3N05ΝΟ Μο ν
Sb οο 4
npueow S2Μ60 4 d9 κο.κικ w
ΑΤ%MΙ 14 3-4ν σ
Υ2 4 5ω 1 γ5aω5
ΕΨΤΚ τΡ
ο Υ e
κ ν eτοe 0, 3wρωνήΟς
T Λ44τω ζirin rέ ν
υ α t &. r"
τa v ςνα τνοδοie υ . eνεw
36 ΥΥΜΜΑ ΟΝΟ0
3uίζΑ Η
Φrw ύ.
1o ον
,Μ φνά
8 εν )
6συtΡΗΗ
t iδκο,
ΤωνοΑ
pιo α
Kalamos
6aέτα,
Κνmira
-15: . Η
ςΡΟ o
ΣΕΛ. 4-6
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΣΕΛ. 7
ΕΛΛΙΟΛΑΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΜΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σπάει το φράγμα των 90 λεπτν
το Ποιοτικό αιγοπρόβειο
Αυτοάμυνα με δική τοus
αποθεματοποiηση ενεργοηοιούν
οι συνεταιρισμοί
Στιs Βρυξέλλες στρέφεται το ενδιαφέρον
των Ευρωπαίων ελαιοπαραγωγν
Κόλπο Γκρόσο στη Νάξο με
τιs επιδοτούμενες ζωοτροφές
Αδικημένοι οι συνεπείς κτηνοτρόφοι Που
συναλλάσσονται με τιs συνεταιριστικές
οργανσει
Ορθές Πρακτικές
για την επιτυχημένη
διαχείμαση
των μελισσν
Μπαράζ συμφωνιν σε όλn
την Ελλάδα από μικρά τυρο κομεία,
αλλά και βιο μηχανίεs
ΣΕΛ. 34
ΣΕΛ. 33
ΣΕΛ. 25
ΣΕΛ. 31
9υ772459
320107

Τελευταία νέα από την εφημερίδα