Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
GιpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12395
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Μετά τη νέα έκθεση της Κομισιόν για τη βιωσιμότητα του χρέους
Παράθυρο για μείωση πρωτογενν πλεονασμάτων
Φοροδιαφυγή 5,7 εκατ .
μέσω διαδικτύου
Σε τροχιά
αναβαθμίσεων
ηκτεταμένη φοοδιαφνγή έφεραν στο qoς οι στο
χευμένοι λεrχου για τον εντοπισμό αδήλοτων
πωλήσεων μέσω διαδικτύου , που πραγματοποησε η
Ανεξάρτητη Aοχή Δημοσίων Εσόδων .
Οι ελεγκτές συρέντρωσαν και συνδύασαν στο χεία από το διαδίχτυο , ( ιστοσελίδες κοινωνικής δ .
χτύωσης ) , τις βάσεις δεδομένων της Λ.Α.Α.Ε. και τρ τες πηγές. Σε πρτη gάση , επιλέχθησαν 18 περ.
πτσεις με ενδεξεις υνηλής φοροδιαqνmς. Από τις
οκτ πρτες υποθέσεις, που ολοκληρθηκαν , προ κύπτει εντοπισμός σημαντικού ύνος ooδιαquγής
από αδήλαωτες πωλήσεις μέοω διαδικτύου , η συνολι κή αία των οποίων υπερβαίνει τα 5,7 εκατ . Στην Λtτική προένpε η μέοω διαδικτύου διάθεση υποδημάτων, χωρί να έχουν εκδοθεί 16.378 αποδεύξεις λιανιχής πλησης , συνολικής αξίας 1.25 εκατ.
η ελληνική
οικον
Λ άντας σε συνέρο,
ο επιχεφαλής για τις
-aξιολογήσεις χορν
της Δυτικής Ευρπης του Fitch,
Michele Nopolitano , δήλασε
ότι η επίτευξη της επενδυτικής
βαθμίδας από την Ελλάδα τους
επόμενους 18 μήνες είναι δύσχολη αλλά εφιχτή .
Μετά τις πρόσφατες αναβαθ .
μίσεις του αξιόχρεού της από
τους οίκους πιστοληπτικής αξ .
ολόγησης s&P και DBRS , αντί .
στοιχα , η Ελλάδα μεινει τη διαδρομή που πρέπει να καλύφει για
να επανέλθει στην κανονικότητα
European Commission
Γντaacim ar ο
Παράθυρο για μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονά Ισματος με όχημα τη βελτίωση της ανάλυσης βιωσιμότητας
του χρέους άφησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντο μπρόβσκις. Όπως ανέφερε, αεάν δούμε θετικές τάσεις στην ανά λυση βιωσιμότητας χρέους, αυτό μπορεί να αντικατοπτριστεί στα
πρωτογενή πλεονάσματα , καθς αυτά τα δύο συνδέονται στε Έρχονται 35.000 προσλήψεις
σε δήμους και περιφέρειες
νά. .
Η.Υeς του Ιανουυρίου αναμένεται η προκήρυξη
η έναρξη αιτήσεων γα το νέο μεγάλο πρό .
Το μεγάλο επιχείρημα που ήρθε να προστεθεί στα όπλα της
κυβέρνησης είναι ότι η νέα έκθεση της Κομισιόν για τη βιωσιΤραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΛΕΔ.
Το πρόγραμμα θα αφορά 35.000 προολήνεις σε δήμους , περφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοια .
της χρας , καθς και σε 37 υπηρσίες του υπουργεί.
ου Περβάλλοντος και Ενέγγειας.
Θα αφορά συμβάσεις οκτάμηνης διάρχειας και θα
περυλαμβάνα απασχόληση με πλήρη εργασιακά και
αοgαλιστικά διχαιματα , η οποία θα παρέχεται με
την μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα
των χωρν της Ευρωζνης, τα
ομόλογα των οποίων έχουν επενδυτική διαβάθμιση. Σήμερα , η
μότητα του χρέους δείχνει πολύ απλά ότι για πρτη φορά η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο στόχο του Συμφνου Σταθερότητας
απόσταση της Ελλάδας από αντή
είναι τρεις βαθμίδες σον αφορά
τον S&P, τον DBRS και τον Fitch
και τέσσερς βαθμίδες στην περί
πτοση του Μοody's .
το 2055.
Δύο σενάρια φαίνεται ότι είναι εφικτά . Τοπρτο προβλέπει
για το 2021-2022 το 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα να γίνει
2,5% και το δεύτερο να υπάρξει μία βελτίωση μετά το 2023 από
ΣΕΛ.2
το 2,2% , που προέβλεπε στο 2%.
Στα 16 δισ. οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις στο 9μηνο
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις
Δεκεμβρίου
Alpha Bank: Κέρδημετά φόρων
92 εκατ. ευρ
ιδιωτικές εισπράξεις άνω των 16 διο . κα
τέγραψε η ΤΤΕ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίο, εν ακόμα και τον Σεπτέμβριο .
σε ετήσια άση , ήταν αυξημένες παρά τα προβλήματα με την Thomas Cook. Σύμφωνα με τα στοιχχεία της
ΤE, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμοοφoθηκαν στα
16,088 δισ. στο εννεάμηνο, από 14,112 δισ. το αντίστο .
χο διάστημα του προηγούμενου έτους .
|ε 91,6 εχατ. , έναντι 53,8 εκατ. ανήλθαν τα κέρ, δη μετά από φόρους , της Aipha Bank. Τα Μη
Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειθηκαν 2,1
δισ . το Υ τρίμηνο , κυρίως ως αποτέλεσμα της ανατα
ξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρε τούμενων Ανοιγμάτων , ενόφει της αναμενόμενης πολησής τους . Από την αρχή του έτους , η Τράπεζα χατέ .
γραψε οργανική μείωση τους 0,9 δισ.
ν Τρίτη 26 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή των
συντάξεων του Δεχεμβίου 2019.Η διαδικασία
καταβολής των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου. Ο ΛΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις την Τρίτη 26 Νοεμβοίου 2019.Το Δημό .
σιο , το ΝΑΤ και το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις
την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019