Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαιa
τον τόΠo του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Lττη- Ειότς-Δaυπς ΒΑΣ ΕΕΡΒΑ Εις SοA, φάλου 115 μή 060 αυμ. Πιoή 2 Μαήiω 2019
ΟAΠΟΛΟΓΕΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΜΠΡΟΕΔΡΟΥΤΟΥ ΔΙΤ
ΘΕΟ ΚΑΤΕΑΟΥΝΟΥ ΜΕΝΑΤΕΡΟΕΝΟΕΡΟΝ
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨ
ίγες μέρες
μετά την
nαραλαβή
της Διοίκησης του Δημοτικού
τον απολογισμό του .
Ένας απολογισμός
ou λέει πολλά και θα
έpa κνήσεις του σχε.
τηκά με τις εκκρεμότη.
τες οτο Λιμάνι της
πpene να ληφθεί oο - Πρeβeζας το εριβόη
το τpίγωνο για το ο.
βapd onόpη anό τη ve.
Λιμενικού Ταμείου , α Δοίκηση του Aιμε . τοio έγινε ολύς.
νικού Ταμείου και τον γος , για την άδεια της
Δήμαρχο μαρίνας και ολλά άλ.
ο Πρην Πρόεδρος
Θεοδ. Κατσυούνος ο Πρόεδρο
onoioς naρέδωσε τα Nίκo Γεωργάκο ως
ηνία , απέστειλε χθες Προς την αnό δω και
ννέχενα στη σελ . &
ΑΓΝΟΙΑ ΠΟΥ ΤΥΦΛΩΝΕΙ!
( Επετειακό ! )
lοtέ δεν nεpίμενα ότι η άγνοια τόσων σημαντη.
| κν και βιωματικν γrγονότων, όιως τα 'χοντρά
της στορίας tou Τείχους του Βερολίνου" , θα
χρειάζονταν σήμερα να αnοoοφηνιστούν και να υnογραμμισθον!
α στησ
ράp ο Σπόρος Κίκερης
Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Tηλεσίγραφ ο
Χρυσοχοΐδη
ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
Τέλος του χρόνου, όλες οι καταλήψεις
θα είνα όδεες , τονζουν εμφατικά κυΣύμφωνα με το λεt-στον οnoio όλοι οι no - nοτελεί ΔΙΚΑΙΟΜΑ κάθs
κό ΜΠΑΜNΙΟΤΗ, an- Νtες έχουν ηρόσβοσn. noin εν η έννοa
μόσιος χρος (A Χ.) ttνοι οι nεpιοκές μιος no γικό ββλίο Ρublic στην ελεύθερn , σόυμη
Reuς tδpόμοι , nhatε , spoco , ΟΑΧ. ενα η και anpooκonτη np .
ες nepa κα) , onou οι σκnνn όηοu εκτυσσε , σβασn onww tuw non .
noniteς κνούνται κοι τοι to ργο της δημο - τν στον προ ουτόν.
έχoυν ελεύθερη npό - σος ζωής Αρόμο, nλa - revο, ο ΔΧ . nερλaμ
σβοσn , δηοδή ο ΑΧ τtisς κα napo oε μια povε δρόμου , natεt .
σκετζεται με το κονω non δίνουν μορφήστο ες , on , anαλούς .
νκό ούνοho. Σύμpωνο oς κα tv th naponiες, λιμάνα 6.
με το Aεξικό της ΑΝ τwν αν9ωnvων oυνα eες notoμν , δημόσn
ΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ . νοστροφνΣύμφωνα με το συo - του ΔΧ. δίνει tμφαση
oon κά.
κλοι του υnouprείou Προστασίος του Πο
Riτn ano xθες.
Η xρήoη tοu Δ.Χ. a.
μοφε ο Hόλης Λουο ΔΧ. είναι ο κdρος
νχα στη σε.
|wνεrεα στη σελ.