Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το στέλεχος της NASΑ
Στ. Κριμιζής σε ομιλία
στη Σπάρτη > σελ
Ό ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πολυεπίπεδη η
δραστηριότητα της Δημοτικής συναντήσεων του Αn.
Αρχής Σπάρτης >σελ8
Πρεμιέρα του δ' κύκλου
Πιερρή στη Σπάρτη > σελιο
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 | Ετος 24Αριθμός 5774 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Απευθείας ΚΤΕΛ
από Λακωνία
στα Γιάννενα
Χάρη στις δωρεές των αΦίλων Νοσοκομείου Σπάρτης
Ανακούφίση
για Τους ασθενείς
ΤΑ ouα
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΙΕ..ΛΑΚΩΝΙΑΣ
στη Λακωνία
Ο σχεδιασμός και λειτουργία
απευθείας λεωφορεισκής
(υπεραστικής) γραμμής από
Λοκωνίο, Αργολίδα και Αρκαδία ηρος Ιωάννινα και αντίστροφα , διερευνήθηκε σε
σύσκεψη nou Πραγματοηο
ήθηκε την nρoηγούμενη
εβδομάδα στις εγκαταστάσεις
του ΚΤΕΛΑρκαδίος στην Τρί Πολη , με τη συμμετοχή των
Προέδρων και των τεσσάρων
εμπλεκομένων ΚΤΕΛ Αργολίδας , Αρκοδίας Λακωνίας και
0 εξοπλισμός με σύγχρονα μέσα γλιτνει τους Πολίτες από έξοδα και ταλαιπωρία |ω
Το συγκεκριμένο εγκείρημα
anοσκοπεί στην καλύτερη
εξυηηρέτηση του επιβατικού
κοινού με έμφοση την εξυη ρέτηση των κατοίκων της Πε λοποννήσου και ιδιαίτερα των
φοιιητν nou ηροέρχονται.
αnό τους nαponaνω νομούς
Πριν από λίγες ημέρες, μέλη ηλεκτρονικό υπολογιστή . Η συσκευν και του λογισμικού , nολίτες. Πρόκειται για ένα σύΥ
του Συλλόγου Φίλοι Νοσοκο - δωρεά των συσκευν hotter anόαρμόδιο τεχνικό της ετοιμείου Σπάρτης ΙΙωάννου και Α - και του λογισμικού τους αξίας ρείας nou προμήθευσε τον εν
κατερίνης Γρηγορίου- Προχ - 8.000 ευρ, αnoτελεί δωρεά της λόγω ιατρικό εξoηλισμό . Όnως σnό το νοσοκομείο μας , τουλάρησαν σε μία ακόμα σημαντική Λάκαινας κ. Σοφίας Κωνσταντά- ανέφερε στον "Λακωνικό Τύno
δωρεά στο Νοσοκομείο Σπάρ - κου-Παπαδάκου, στη μνήμη του η καρδιολόγος του Νοσοκο - καθς το Παλαιότερα μηχανήτης , Παραδίδοντος στην καρδιο - συζύγου της Νικολάου.
λογική
σύγχρονες συσκευές holter
24ωρης Παρακολούθησης καρ - Νοσοκομείου Σπόρτης Πραγμα- του Νοσοκομείου" , που μάς τα τοποθετούμε στους ασθενείς
διακού ρυθμού, συνοδευμένα τοποήθηκε εκηαίδευση στη λει - δίνει τη δυνατότητα
ειδικό λογισμικό κι έναν tουργία
χρονο μηχάνημα καταγραφής
του καρδιοκού ρυθμού . Ελειπε
χιστον τον τελευταίο χρόνο ,
μείου Σπάρτης κ . Μεταξία ματα είχαν unoστεί Βλάβη και
Την ηερασμένη εβδομάδα , Δρίβα, "onoτελεί μια σημαντική δεν υπήρχε δυνατότητα επ στην καρδιολογική κλινική του δωρεά του Συλλόγου "Φλων σκευής Πλέον, θα μπορούμε να
πτέρυγα,
τρείς
και σπουδάζουν σε σχολές
του Πανεπιστημίου Ιωαννί
νων, Αντίστοιχη θα είναι και η
διευκόλυνση στις μετακινήι επεκτεί νουμε τις υπηρεσίες ηρος τους
μας , σημείωσε η ιστρός
και χρήση
ουνέχειο σελ 9
σεις των Hπειρωτν nου φοι.
τούν σε
Πανεπιστημίου Πελοηoνnσου Σπάρτη, Τρίπολη , ΝούΠλιο) και ηροέρχονται από
περιοχές των νομν Αρτας
τμήματα
α Πράσιναν δημόσια κτήρια
στην Πελοπόννησο
Με 300.000 ευρ αναβαθμίζεται το Διοικητήριο Λακωνίας
και Ιωαννίνων.
Την Πρόθεση του Προέδρου
της ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Νίκου
Κουτοόγιωργα υιοθέτησαν
όλοι οι συμμετέχοντες πρόεδροι θέτοντας έτσι τις Βάσεις
στε να Προχωρήσουν οι
διεργασίες και ενέργειες για
την άμεση υλοποίηση του no panaνω ηλάνου .
ρια), στο onoio η Περιφέρεια
Πελοηοννήoou είναι ετοίρος
Την περιβαλλοντική διάσταση
της Πολιτικής της Περιφερει ακής Αρχής Πελοποννήσου
επισήμανε ο περιφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας στη συνέντευξη Τύπου nou δόθηκε το με .
σημέρι της Τετάρτης 20
ΝοεμΒρίου στην Τρίπολη, σχετικό με το έργο διασυνοριακής/
δισμεσογειακής συνεργασίας
aGreenBuilding Πράσνα Κτή Στόχος του εν λόγω έργου είναι
η μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και των δυσμενν
Περιβαλλοντικν επιπτσεων ,
μεχρήση ανανεσιμων mmγν
ενέργειας (ΑΠΕ) και μέτρων
ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτήρια
Τι κι αν είμαι
διαφορετική;
της Αγγελικής Κ. Δαλαμάγκα
> σελ. 3
ουνέχεια σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα