Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Regional Media awaRds 2019

Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

το ςχέδιο Βιώσιμης
αστικής Κινητικότητας
που θα αλλάξει
το δήμο γαλατσίου
>> τι δήλωσε στον χ-τύπο
ο δήμαρχος γαλατσίου,
γιώργος μαρκόπουλος.

23 11

Ένταση και
αλληλοκατηγορίες

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2019
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1131

Η επιστολή
Καρβουνιάρη
πυροδότησε
εντάσεις
στο Δ.Σ. της
Νέας Ιωνίας

ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

έντονοι ΠροΒληματιςμοι αΠο ΚατοιΚους
KAI δημοτιΚους ςυμΒουλους

φουντώνουν
οι αντιδραςέις για την

υΠογέιοΠοιηςη

της μέλινας μέρΚουρη
ςτο ηραΚλέιο αττιΚης
έλαμψέ δια της αΠουςιας της η δημοτιΚη αρχη

Παρουσία κατοίκων και δημοτικών συμβούλων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κεντρικό θέμα την υπογειοποίηση της μ. μερκούρη που
προωθεί ο δήμαρχος νίκος μπάμπαλος, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται και με
τη δημιουργία καζίνο κοντά στην περιοχή.

σΥΝεΝΤεΥΞεΙσ του δημαρχου Και τών έΠιΚέφαλης τών Παραταξέών
• ν. μΠαμΠαλος: «μόνο αρρωστημένα •Κ. Κουτρουλης : «Καλούμε τη δημοτιμυαλά μπορούν να συνδέσουν την υπο- κή αρχή να σκύψει στα προβλήματα με
γειοποίηση με το καζίνο»
σοβαρότητα»
• γ. ΠαΠαδημητριου: «η στάση της δη- •α.τζιΒα: «οι κάτοικοι έχουν ανάγκη από
μοτικής αρχής θα δημιουργήσει βόρειους ουσιαστικές απαντήσεις»
•η λαϊΚη ςυςΠέιρώςη καλεί τους πολίκαι νότιους»
•Π. ΒλαςςοΠουλος:«η πρόταση του δη- τες σε κινητοποιήσεις κατά του έργου.
μάρχου θα προσθέσει μεγάλο πρόβλημα
στην πόλη»

σελ. 16-18

σελ. 6

σελ. 5

Η σύγκρουση
των δύο κόσμων
στον ΣΥΡΙΖΑ
ςέ Πληρη έξέλιξηείναι
οι ζυμώσεις και οι διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει
του συνεδρίου που αναμένεται να διεξαχθεί εντός
του νέου έτους, χωρίς πάντως να έχουν «κλειδώσει»
οι ημερομηνίες.
σελ. 10

δευτέρα η ψηφοφορία

7 αλλαγές ςτη…
λέιψη αναθέώρηςη
ςυνταγματος σελ. 11
Συνάντηση Αμπατζόγλου –
Πατούλη για τη χρηματοδότηση
12 έργων στο Μαρούσι
σελ. 7

τελευταία «παράθυρα» για 50άρηδες

ςυνταξη

Ποιοι φέυγουν
Πριν αΠο τα 60
* Τι ισχύει για Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ.
* Όσα πρέπει να ξέρουν γονείς με ανήλικο.
* Αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις.
* Το «μαύρο» καθεστώς για ασφαλισμένους μετά το ‘93.
σελ. 12-13

κ