Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
κεΟ Σ1
ΗΜΕΗΑ ΑΕΤΗΗ ΠEEΡEAΗ ΕΦΜΕΡυ4- ΕΤΟ ω Β6
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ -n
Παγιά , οου ξαναβρήκα
τους συγκωριανούς σου
8ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΑΤΗΝ ΔΙΑΛΟΧΗ
ο w Mo edo Anoκ a ΤΒΛΟ6
ws ο όυκ Ν υ σν
0 κακ poο
Η σpν puu ww wox
μ ore p μpo
κάτωτα
νυστέρια
από τη Δευτέρ!
ΤΙΜΑΤΑ!
ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΑΣ ΗΡΟΑΣ
0 otuk wwpς
ε n toου a uν
onclagΡ Μ
Αυιμέ n
ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΣΤΑ ΚΥΑΛΑ
ΤΟΥ ΑΓΑΞ
am pμ ο
Dνp Noφ
[ΙMLD AΙΝΗ
elup ω κεά Σ ο
9 ΝIMΑ
ΚA31ΟΓ
ΠΡΟEIκ
.Η aba a
epc μa .
πonr Atn
EMMEVEON
tσr 4ΕΙΟΑΕ
αυθεe ω οημίν
ΕΡΟΙΝΤΗ ΜΙ3
ΤΑ ΚΕΝΗ 1
ΤΑ ΕΠΕΤΟΤΕ
ΕΡΜnΚ
7γΡ 20μ p v
Antioe Eeρiααλo
n5 μ On
α auο Aγu
κovdaδ w
ΑΕΠΗΛΑ
5xνα σ, 0α
Αυτό το
διο nς
Πρoάupε
D K uκpp
έxnς Μe otepp
AοΜυ Hon
Α0Ρ0Σ
ΓΡΑΟΟΥΝ
Η KΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΠΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζήτημα 1ο: Ολοι μαζί για την Πατρν-Πύργου
enewκu
Μiί pοu
οv udodpooνx o0ouoκ oop
kν οοw Κ
ό οόσικ nowp φοκανος o 66 nn
νονν moi t euppoκ uw ρυοu oo moo
Ο adprιmi u
ww γa ov au8
rebpn ή
|Κέντρο Λογοθεραπείας!
Κοστοpon ΚA ΕΛέ UΑ
-aεtieς κα
| . ό
τέτη 0Ο
Ψiangmi
o ν /
ο1Mnmon
Kαλεσ τοpe στο 10 12