Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5295

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ: ‘Η ΟΛΑ Ή ΤΙΠΟΤΕ

Ο κίνδυνος
να χαθεί
µια ακόµη
ευκαιρία!

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020

Νέες ελαφρύνσεις
φέρνει το
υπερπλεόνασµα

ΘΕΩΡΕΙ «ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ» ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΛ. 3

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ
ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΕΛ. 16

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

1,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

«Εξωστρέφεια»
µε 20
επενδύσεις
ΣΕΛ. 8

Χωρίς νερό
για... ώρες!

ΠΟΙΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ

ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΚΟΠΗ
Η ∆ΕΥΑΠ

ΣΕΛ. 4

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ Ο∆ΗΓΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Η... «Βενετία»
της Ηλείας!

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑIΡΕΤΑ:

Ως τις 30
Ιουνίου 2020
η νέα
προθεσµία

ΠΡΟΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 16

ΤEΛΟΣ ΟΙ «ΟΥΡEΣ» ΣΤΙΣ ΕΦΟΡIΕΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΛ. 16

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

24 εκδηλώσεις
µε πρεµιέρα
στις 10
∆εκεµβρίου

«Η Ευρώπη
δεν πρέπει
να εκβιάζεται»
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 19-24

ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ BEACH SOCCER

«Παγκόσµια» η Νάπολη

n Παναχαϊκή: Το ζητούµενο η τριάδα
n Προµηθέας: «Καυτό» το δεκαήµερο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο ΘΑΝ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβεβαιώθηκαν
τα προγνωστικά
ΣΕΛ. 9