Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13oC, 14:00

16oC, 20:00

14oC - Υγρασία 73%-93% - Άνεμοι: A-ΝA 2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:31 - Δύση ηλίου: 17:20

€0.80

Áðü ôï åðßññçìá óôï êüììá

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέβηκε στις πρόσφατες εκλογές, προβάλλοντας το δικό του image παρά του κόμματος. Ηττήθηκε αλλά κράτησε. Κι αυτή η αντοχή του έδωσε τη δυνατότητα να μπει σχεδόν αλώβητος στη διαδικασία επανασύστασης του κόμματος. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ
απέτυχε παταγωδώς και σε όλες τις κάλπες. Ειδικότερα στις τοπικές εκλογές, το λαμπάκι στο σωσίβιο έμεινε από ρεύμα και δεν εξέπεμψε, σχεδόν ποτέ, κανένα σήμα. Ακόμα και τώρα, ένα εξάμηνο μετά, εξακολουθεί να μην εκπέμπει κάτι! Μα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι ένα και το
αυτό, θα πει κάποιος. Απλώς (;) για λόγους διεισδυτικότητας επιλέγεται το profile του αρχηγού του, κατόπιν της διαπίστωσης ότι εξακολουθεί
να κάνει γκελ στους πολίτες. Έτσι, όπως και ο ίδιος δήλωσε στην πρόσφατη, τηλεοπτική του συνέντευξη, επιδίωξη είναι το καλό ΠΑΣΟΚ, το
οραματικό όχι το άλλο του κατεστημένου και της διαφθοράς. 3>>

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5009

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ÊáôáãñáöÞ ãéá áðïæçìéþóåéò

ÐÝíôå êëéìÜêéá
ìå ôñåéò ìç÷áíéêïýò ÁöáéñÝèçêå ôï äÝíôñï ðïõ Ýóðáóå ôï ðëáêÜäï
ôïõ ÄÞìïõ óôï êáèÝíá
êáé ôÝóóåñéò
ÁíôéäÞìáñ÷ïé
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επί ποδός θα είναι
σήμερα ο «μηχανισμός» του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, καθώς με εντολή της Δημάρχου, Μερόπης Υδραίου, ξεκινά η
διαδικασία καταγραφής των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από
το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
Σελίδα 9>>

¹ëèáí áðü
ôï ÅÌÐ ãéá
íá öôéÜîïõí
ôïí «óôáõñü»
ôïõ Ðáëáéïý
Öñïõñßïõ

Το επόμενο διάστημα θ΄ αποκατασταθεί το πεζοδρόμιο, του οποίου οι πλάκες είχαν σπάσει λόγω των μεγάλων ριζών του δέντρου. ΣΕΛΙΔΑ 9»

Îåêßíçóå ï Ó÷ïëéêüò
Áðüóôïëïò Ñßæïò: «Ó’ Ýíá
Ìáñáèþíéïò Áíáêýêëùóçò 8>>> äùìÜôéï ìå ôïí ÌÜíï ËïÀæï» 11»

5>>>

ÐáñáóêåõÞ 22 Íïåìâñßïõ

MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605

ÐñïåôïéìÜæåôáé ãéá ôï Ðáãêüóìéï
óôï Íáúñüìðé ç Êáñýäç
13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα