Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εog0 p0υρο | 4e m bp
www.olympiobima.gr
ΠΑΡΑΣΣΥ α νΟΜΗΟ ο
ΠΡΟΤΗ ΚΑΤΟ ΙΚΙΑ:
ΠΡotnooro
Φοροελαφρύνσεις
και μεκσες
φόρων
ΣTAΞΕΙΣ:
Μπόνους, σε όσους
έχουν πάνω από 30
συντάξιμα χρόνια
Στόχος οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές
ΠΛΕΒΗΕKBEΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΜ
or Dav4 μoν η H
νrpn ς oaoηpoς
αά o wπο 0 αντάμα
υό toν 4τιν ση aίtή ς
μ μ οοp ούό iοο.
Τύμoa με ς rαοίςw
εo, oάpο υTagη o a.
-Φva aμe ouλς ο oμυ
. οo φαpίνν 12δα p
μο W wοο o m o
oμε Πηoη Bυθή oμος
Vο του
Μ η υνiοu πp μαμκύ έpο
+ αμ αν άθε ησ Κν γιo w
pη cάyn σοπo mΚ
μοντμνταής άς ,
Μν η πpο ον po η e
Epηaτό πνapά nνεpτν
9μ γη θήpe mς ootνgς tus
nopa τη οτα κυ ηpοo γρόυς
ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ
Μαpούμnοu a 10% όa φiη
οponς 6nοu pοτpύντα α
μηοος μαοοςοu ν oops
μο , aογση μ σπ αάνν
νάμο ευ Μαon a
Ελμοή oo τα mμα n Eo
pa8 Aο ηoίηη mKτής
, νoγa oς tρwν πον τό 30
η or,
ημa n oό σ4δo-ο αto a
μ ήτη ο λς κu χ- l
σαομήμη νEρnή
oym ή η σττa a πo
aκά oνάρα με υς υς οn λς
κ oς@πoorωpoοούνστο
p ό οοnμα bvio phοob
νηοοo ατόoτΡγo
prooς με ovα m onsoς
avouplou
Οpovonaς
ομη μμο poo κu e4ω
oνμbεn ν μ pο ο
ρτηoίς bμ οu30 oήoας o
Eρδογανές σηpς ς
Mprρη μο οό oυo ο
5%μς m 0ήμoίn, m n
καao, α. ηnpο tν πήησο 10%
nαo D 027 oο 0
uhupo ιάp oίaiopai
ΣΤΗΝΑGΗΜΑ Ο ΔΗΜΡΧΟΣ
ΚΑTΕΡΜΣ
Διαδοχικές
συναντήσεις με τον
Η Εορτή πης
Πολιούχου της πόλης
Αγίας Αικατερννης
Υπουργό Ανάπτυξης
Αδωνι Γεωργιάδη
ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΜΗΡΟπολΗ
ΤΡΟΥΣ
Με λαμπρότητα
ο εορτασμός
των Ενόπλων
Δυνάμεων
ΚΑΤΟΝ ΥΟΥΟΥΡΤΟ
ποΔMNΠΗ
ΚΕΦΑΟΠΑΜΗ
naoςoρ ς δnς μεοpο
Eapή K nύoυ η ς ς
n"M κλεααιο
eeς M Μoς ο μ
, Κάάης
naμς: rpptoυ Πρό 6n
po io στawδσν γλού
μκύ κοσοί rd ηηοήάμωηοί
μνέμπμα ημήη π a nς
ος ξς n Buεpς
ΔΟΕΟΝΟΠΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
Τιμήθηκε η Διασωστική Ομάδα
Πιερίας για το έργο της
LΟΟΤ ΜΔAA AΣ
τo MΟτκο toEΟ ΟΡNOT
Χάρης ΤριανταφυλAίδης
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ
KΟΣΤΑΣ ΟΥΚΟΔΜΟΣ
Εργαζόμαστε
για τη βελτίωση
του επιπέδου
πων υποδομν
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚAGΜEΡΗΣ
Χεpοpς Ουαμίετρος
Παίδο θμίατpος
ΕΚΛΑΙΔΕΥΣΗ
NΕσn v np
unyαης Ποα Μής
Θμσος Σdv
hMbr Σoμpn
δppn goΔ
φoτaίp y Κupn 17
KeAplouσο nuμοό
ότo ENΟΝ ηp με μα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Το σtio o Οpaupoυ
Τρανιοpuλη Χάρη μετupέpeη σην
Πλατuiα Ελευβepς 4,
avωeεv Apha Bank .
Τηλ z361023333-Κn 6544 273215
ΝΕΤΟΥΡΠΑΣ
ΤΟΝ ΣΧΟΜΕΝ ΜΑΣ
ΣΥΜΕΛΗΦΗ 393PΟΜΟΣ
1Μιμιτ8
recrer
Μετέφερε 270 πακέτα τσιγάρα
στο αυτοκίνητο του
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
Eνov 30poυΜηa n dooδηημ τν pnν.
οudov Auμύ μήμς ΠδοςΚdκού, ο
-peήng ne Eοντμ κμρκυανήu u o τν
uή oο ouτύ 20 pv , ν m ovοον
epd νμ μ po κα Cυμ Τα αομνμα κά pτα κα ο
aoho οpου
ΤΠΡA ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΙΑΙ
ΤΕΡΠΟΣ
ΕYDOR
φλτρο βρόσns
ΚΕΛΕ ΕΝΤΑΕ
Καnναιτου η Keppm40
ΔΕ ΞΕΑΙΥΑ ΕΕΗΣ Μ 01
Πωλουνται αυτόναμα διαμερισματα
στην δεπτο καρυά Περίος από 52τμ
Αως 50τμ κυντά στην Θαlασσα.
Τοφpe βpρόστ Ε.TDOR mviem
ai βpdn t κουδ .
Εν υμβoτό με npύτεpεn
βρσ σpα.
Επαγγεδματικα ακίνη τα και
οκαnεδα εντάε oχtaioυ Μnι 4Τ0ς
υτην Αεη1oanpυο α mλau
Λιτογωρου
Εrttaliectτταrέει κέαπ ετι κυμηβν
ρεκμοού μομπις δροικού τερίον Οκ.
κρνεστεnλρα στο 25105/630 ναμολεκληριέη πρότο τη νέρ κιας.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Clectricoη
aerton
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
Ση m rt
0 21520-1α 110, Κοα τ5 190 550
οuωτανar - Dργος βολας 0τμσχ έαργας oο Aμ
www.serpo.gr, indterpoLgr
mμαί Lοας pn
r Τή-rtnw
apital
300 ΡΟανη