Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
Αμβροσίου
σγολιάζει
η Αλήδεα
"Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4534-ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜ 0,50
ΤHA: 24410 80888
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Eτις 30 Νοεμβρίου 2019
Λήγει οριστικά η προθεσμία για
υποβολή αντιρρήσεων κατά του
Λασικού Χάρτη Καρδίτσας
Με τις αντιρρήσεις προβάλλον ται λόγοι Που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση
του χαρακτήρα και της μορφής
των εμφανιζόμενων στο χάρτη
εκτάσεων
Σελ. 5
Περιφέρεια
Πολιτική,
Γ. Κωτσός: Έκδοση ονομαστικής Πρόσκλησης για το
Νηπιαγωγείο Αργυρίου και
έγκριση δυο Τμημάτων μαθητείας στα 10 και 20 ΕΠΑΛ
Καρδίτσας
Με δυο νέα λαπαρασκοπικά συστήματα
εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων
Σελ. 7
Σελ. 6
Σε εξέλιξη η διάνοιξη δρόμου
Δράσεις του Κέντρου Γυναικν
αφορμή την
Παγκόσμια
ημέρα
ενάντια στη
. Στην Τ.Κ Ι
Ραχούλας !
από την
Π.Ε. Καρδίτσας
Σελ 6
Σελ. 4
ΑΛΗΘΕΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα social media ..
Υπεύθυνο marketing με ή χωρίς εμπειρία..
Πληροφορίες: 2441080888-6977200595 -Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]
ΕΛΤΑ,
ΚαρόίΤσ!