Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.643 .Τιμή 0,60 E . Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350
htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Η Κοβέρνηση προσταθεί να τηρήσει ην αναλογικότητα, αλά και για την Ηπειρο .
ΑΜΝΟΤΟ ΠΡΟΕΟΥΓΙΚΟΙ
ΜΝΟΥΜΕΝΗ
Τελικά ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία
Στο. . όκινο η χθεσινή συζήτηση για τα
ανταποδοτικά τέληστο Δημοτ Συμβούλιο
Ο0σιεχες ροέςαπό ην Τουρκία κιη opρυνσταησιν, είαι παόν
wαξίουντους 410 που φλοξενούται τίρα στην περογή μας
Οlίτε προαοχωρησιακά κίντρς, χοηματοότηση τον δίμων, περμορισμό
των ΜΚΟ κα ανικοίνοσε χθες η Κυβέρνηση
Παρεμβάσεις από το Δήμο ΙωαηwTν για την οδική ασφάλεια στον Κατοικά
Μ. ΕΛΙΣΑΦ: Οι μικρές μεταβολές-μεισεις και
αυξήσεις- έχουν συμβολικό χαρακτήρα
. Οι χθεσηνές ανακοινσεις
Της Κυβέρνησης (Κυβερνητικού
Εκπpοσmου Σ ntroα και Υρu.
Τουργού Εθνικής Αμυνας Αλκ.
Στεφανή) για τη δημιουργία πέντε
προαναχωpησιακν κέντρων σε
νησιά Του Αιγαίου θέτει σε νέες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
βάσεις τη διαχεήριση Του προσφυγικού / μετναστευτικού προβλήματος
Ιουτόχρονα όμως σνοίγε ο
δρόμος για τη μετεγκατάσταση
20.000 προσφύγων και μεταναστων που σήμερα βρίσκονται στα
νηοιά στο εouτερκό της χρας.
Από αυτούς ο 5.000 θα φοξενηθούν σε ξενοδοχεία και οι 15.000 σε
pηυπαρχουσες δυμές και σε νες : Υπουργείο Οικονομικν:
που δημιουργούνται Τρα .
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να
εφαρμοστεί αναλογκό -11η σελ
. Δεν έλειψαν ούε από την
χθεσινή συνεδρίαση oυ Δημοr Τέλη κατά πλειοψηφία , η συνεκού Συμβουλίου οι εντάστις και
οι αντεγκλήσεις
μεαξύ Δημοπικής PΕ ΠΟΡΤΑΖ ντοση να χυ.
Μέχρι τελικά να Ψηφτούν τα Άνευ λόγου και ουσίας ήταν
ο χθεσνές αντιmαραθάσεις
στο Δημοτπικό Συμβουλιο...
οι ουνεχείς αφίξεις προσφύγων και μεταναστν από τα
νησιά , αναpέπει Τους σχεδιασμούς και φέρνει όλο και πo
κοντά στην Ήπειρο νέo αpeμό φιλοξενούμενων
δρίοση πέρασt από σαράντα
κύματα , με ην
γαατοασα-------ααατας
Αρχής και ΑντιποAίτυσης , κατά την
πάι κόκυνos όταν δεν έρνε δεσυζήτηση για Τον καθορισμό πων κή από την Οικονομική Υπηρε
κατοκίες ης πόλης , εν δήλωσε
κατηγορημαικά ανriem στην αύξη.
ση των Τελν στις Δ.Ε. Μmζavio.
Τελικά Ψήφισε θετικά Τις μασεις κα
Δεν αλλάζει το όνομα
του Ζαππείου Μεγάρου
του Δήμου η εναλλακτική
της παράταξης Ενότημα Πολιτνο, αpνημκά Τς αυξήσις ων δημοτανταποδοικν τελν Του 2020
με αποτέλεσμα ο Θ. Μπέγκας να ζη
τήσει ανεβολή της συζήτησης
Σην εισήγησή της η mapάταξη
Του πρ. Δημάρχου χαρακτήρσε ως
επικονωνιακού χαρατήρα τη μκρή μείωη κατά 10 λεπτά μστις
κν τελν .
Έχουν συμβολικό
χαρακτήρα
Με την παρέμβαση 2η σελ
Δύο βραβεία στον ΟΚΠΑΠΑ
uο ΚΕΠ ήας
>Απάνηση ριπουργού στον Σ. Καλογιάνη
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή |
και στην Ηπειρο έδειξαν
οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
. Το Υπουργείο Οικονομικν
δεν προπθετα να αλλάξ
μα του Ζαππείου
ρει ο Υρυπουργός Απ Βεσυρό .
Τουλος απαντντας σε αναφορά
. Τοu βουλευτή Ιωαννίνων Σταύρου
Καλογιάννη , στη onοiα περιλαμβάνονταν ο κονό
ονοΣελ 2
Διαρκής n υποβάθμιση του επέδου του
Υποφέρειν στις μέρες μας
ο δημοσιογραφικός λόγος!
Στη Ζίoα περητηκαν
φοιητές του
προγράμματος dasnus
. Στη σελίδα 12
11η σελ
Υποβολήατήσεων μέχρι 20 Δεκεμβρίου
Έως και 350 ευρ το επίδομα
θέρμανσης στο Νομό Ιωαννίνων
V hwiστηα σην ένερξητων σεμινερίων για γλσσα χαι ΜΜΕ
Σελ. 2
Σημαντική διάκριση για. τη RΣαλάντη
Καθηγήτρια Του Πανεπ. Ιωαννίνων
στους κορυφαίους του κόσμου!
-lερλαμβάνεται στους επιστήμονες με Τη μεγαλύτερη επρροή
ν Στα 110ευρ ανέρχεται οε Aρτα, Πρέεζα και θεατρωτία
. Σε λτουργία
Εθηκε από χθες ο.
μεσημέρι η εφαρμο .
γή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ στο
Taxisnet για ro εm.
δομα θέρμανσης.
Για να το επρά
ξουν οι δκακύχοι eα
πρέπει να υποβάλ
λουν αίmση έως nς 20 Δεκεμβρίου , στους τpαπεζικούς λογαριοσμούς : σ' αυτήν , φγουράρουν
εν οι σχετικές αγορές πετρελαίου
θέρμανσης θα πρέπα να γίνουν από
ης 15 Οκτωβρίου έως ις 31 Δεκεμβρίου 2019-Το επίδομα θα πιστωθεί ρς κλιματκές ζνες .
. Αρωμα από Πανεπιστήμιο ωσwwνων έχει η λίστα των ε .
πιστημόνων με η μεγαλύτερη ε .
mppoή πaγκοσμίως η οποία είδε
rο φως της δημοσιότητας Ανάμε
: σα στους 6200 ακοδημαϊκούς και
ερευνητές που περιλαμβάνονται
και 14
των δικαιούχων έως το τέλος του Ε: Ελληνες εκΤων οποίων η μία ε .
τους Γα τη χορήγηση του επιδόμα - : ναι στέλεχος στο αντατο εκπαι
11η σελ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
. Δύσκολη η εποχή που διο νύουμε όσον αφορά στην άάρθpω- Δρα oωon εγο0ας oμερα
ση καλού δημοσιογραφικού λ6
γου, γραπτού ή προφορικού . Η
επέλαση αρχικά Των ιστοσελίδων
και τρα των μέσων
w oυμ εομήρος
tiyγo
σελ.12
δευτικό ίδρυμα της
τος θέρμανσης καθορίστηκαν τέσσε
-3η σελ
-11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Η ατυχία αξανακτύπησε- τον ΠΑΣ . .
Εκτός δράσης για 1,5 μήνα
ο Αλέξης Νικολιάς!
Ασυλο και ανομία .
Τα Γιάννενα και η επστροφή
στον Ελληνικό Μεσαίωνα!
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα γεγονότα γύρω amό τη ούλληψη Των μελν
μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, καθς κι ουτά για
Το nανeπιστν υκή κοννία συνεγ
ακόμη φορά ότη
ταλονίζεται από χρόνιες παθογένεες nou av δεν
γεννήθηκαν, oίγoupa θέριεψαν κατά την περίοδο
της μεταπολίτευσης .
. Είομε ελπίσει ότι τα χρόνια Της μακρός δομικής κρίσης Που υπέ
στη η χρα θα λεπουργούσαν ως καθαρτήριο για Τς
ενός παρελθόντος που μας έφερε στο χείλος της καταστρο
Δυστυχς, όμως , οι ρίζες των φανομένων συτν είναι τόσο
βαθιές που εξοκολουθούν να ανθίστανται σθεναρά ακόμη και τορα, που οι πολίτες στη συντpιπτική τους πλειοψηφία τησελ
> Γράgει ο ΣΤΥΡΟΣ ΕΡΓΟΑΒΟΣ
Ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι με Απόλωνα
όσυλο , αποδεικνύουν για μια
Φιλάλογος-Συγγρaφiας
. Η απυχία ξαναχτύπησε Την όρrα
Του ΠΑΣ Γιάννινα με ένα ακόμα τρoυματσμό και αυτή τη φορά ο άπυχος είναι ο
Αλέδης Μικολιός που υπέστη θλάση και θα
μείνει περίπου 1,5 μήνα εκτός σγωνιστι
κής δράσης
0 25χρονος μεσοεπθετκός του ΠΑΣ
ιάνννα ένωσε ενoχλήσεις κατά τη διάρκεα
της προθέρμανσης στο δευτεράπκo παχνί
με τον Απόλλωνα Πόντου και παρόπ είχε δη : λωeεί σην αρχική ενδεχο0 , 11ησελ
Ο Ανάμεσα στη βιρλιογραφία για Τις Σχολές των
tωaννίνων και Το Νεοελληνικό Δισφωτισμό, εία
ξεχωρίσει το ββλίο του Φάνη Μιχαλόπουλου με
τον τλο -Τα Γιάννενα κη Νεοελληνική Αναγέννη
σηp nou εχα διαβόσεa πρν από αρκετά χρόνια.
επανεκδόθηκε nρόσφατα από ς εφημερίδες ΤΟ BΗΜΑ, και ΤΑ
ΝΕA κοι παρoυσιάστηκε στα Γιάννηνα .
Το περιεχόμενο του ββλίου καλύπτε τη χρονική περίοδο 16481820, εκδόθηκε το 1930, με αφορμή -Τις γιορτές της
Car gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα