Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
ΙΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ
21 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27422
Αναιμικά κέρδη
για τις τράπεζες
στην ευρωζνη
Επιπλέον πρόβλημα οι
σκιδεις τράπεζες
Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
2020 ζητά η Κομισιόν
Τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις για το 2019
Οσκιδης τραπεζικός τομέας , που σε μεγά λο βαθμό βρίσκεται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου
και η αναιμική κερδοφορία των παραδοσιακν
χρηματοπιστωτικν ιδουμάτων είναι μεταξύ των
μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικν αδυναμιν της
ευρωζνης , ότως ανέφερε η Ευροπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στην εξαμηνιαία έχθεση χρηματοπιστω
τικής σταθερότητας που έδωσε σήμερα (σσ. Τε
τάρτη) στη δημοσιότητα.
Το υπερτιμημένο κόστος των κατοικιν απαιτεί
επίσης παρέμβαση σε επίπε δο πολιτικής, εν η επιβράδυνση στην αγορά εμπορικν ακινήτων αυξάμήνες για την εφαρμογή των δεσμεύσεων, στο πλαίσιο της προθησης ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων
και της προθυμίας της να τις προετοιμάσει σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά
όργαναν .
Πιο αναλυτικά , σύμφωνα με την έ θεση, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επιτευχθεί για το 2019 (3,8%)
και για το 2020 (3,5%), παρά τα θετικά
μέτρα που λήφθηκαν τον περασμένο Μα
ιο, τα οποία ανήλθαν τελικά στο 0,7%
του ΑΕΠ, εν στην προηγούμενη έχθεση
γινόταν λόγος για δημοσιο νομικό κόστος
1,1-1,4% . Για να εξασφαλιστεί η επί
τευξη των δημοσιονομικν στόχων , η νέακυβέρνηση αναθερησε τα αντατα όρια δαπανν προς πιο ρεαλιστικά επίπεδα, εν επιπλέον φορολογικά έσοδα παρείχαν περαιτέρω δημοσιονομικό χρου
σημεινεται, εν υπογραμμίζεται επίσης
ότι παρόλο που τα μέτρα που πήρε η νέα
χυβέρνηση για το 2020 είναι κδημοσιονομικά ουδέτερα> , αναμένεται να βελτισουν την ποιότητα των δημόσιων οι
κονομικν και να προωθήσουν την ανάΣΕΛΔΑ 3
Στο Ιόνιο τα
υδατοδρόμια
Ιε την Ελλάδα να διαθέτει <μια ακτογραμμή της τάξης των 16 χιλιάδων χιλιομέτρων ,
περισσότερα από 220 κατονημένα νησιά αι έναν
μεγάλο αριθμό λιμνν στην ηπειρωτική χραν η
δημιουργία ενός δικτύου υδατοδρομίων αποτελεί
ένα πρόγραμμα που μοιάζει απόλυτα συμβατό με
τα χαρακτηριστικά της χρας μας τόνισε, μιλντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Πρακτορείο
104,9 FM , ο πρόεδρος της εταιρίας <Ελληνικά
Υδατοδρόμιαν, Αναστάσιος Γκόβας,
<Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο-που όπως μας
έχουν ενημερσει από το Υπουργείο Μεταφορν
κανεβαίνει σε δημόσια διαβούλευση-έχουν αρθεί
όλοι οι περιορισμοί , οι οποίοι υπήρχαν στο τότε πιλοτικό πρόσμευση της δεύτερης δόσης των μέτρων για το χρέ
oς, αξίας 767 εκατ. ευρν υπογραμμζουν οι συντάκτες της έκθεσης και συνεχίζουν: Η έκθεση αυτή
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη
των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικν της δεσμεύσε ων για τα μέσα του 2019. Οι περαιτέρω δράσεις
θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση και ,
όπου είναι απαραίτητο, την επιτάχυνση των μεταρ ρυθμίσεων . Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις
προσπάθειες της νέας κυβέρνη σης τους τελευταίους
πτυξην .
Ωστόσο, σημεινεται ότι τα δη μόσια οικονομι κά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους σχετικά με
τις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιου το μέαν.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις , το ζήτημα προκύπτει από τις αποφάσεις του ΣΤΕ, εν για το μισθολόγιο
του Δημοσίου από τον υψηλό αριθμό προσωρινού
προσωπικού και τη διεύρυνση των
εξαιρέσεων στο ενιαίο μισθολό- ΣΝΑΧ 2
τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει κάνει
τα απαραίτητα βήματα για την εκπλήρωση των
δεσμεύσεν της καταλήγει η τέταρτη έχθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, ανοίγοντας το δρόμο για την
ενεργοποίηση της επόμενης δέσμης μέτρων ελά
φουνσης του χρέους.
Αυτή η έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση στε το Eurogroup να αποφασίσει την αποδέΣΕΝΛΑ 2
Σημαντικές
προοπτικές για
τους ευέλι κτους
χρους εργασίας
Κλιμακνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε ένα
νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη Βουλή, όπως
ορίζει το σύνταγμα και αυτό δε σμεύει όλους μας να βρούμε και ΣΕΛΑ 2
1 διαδικασία εκλογής του Προέδρου της
αλιστική και απέρρυψε την πρόταση της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης για άμεση εκλογή του από το
λαό , σημεινοντας ότι δεν είναι ειλικρινής
Δημοχρατίας επισκιάζει τη σημερινή (σ.σ. Τετάρ
τη ) αντιπαράθεση των γενικν και ειδικν ειση.
γητν των κομμάτων στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που συζητά τη δεύτερη θεματική ενότητα για την αναθερηση του συντάγματος, η οποία αφορά επίσης συγκρότηση Εξεταστικν Επι
τροπν , λαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά
και δημοψηφίσματα για κύρωση διεθνν συνθηχν και συμβάσεων.
Ολα τα κόμματα , πλην του ΚΚΕπου διαφωνεί
κατηγορηματικά , τάσσονται υπέρ της αποσύνδεσης
της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από
την πρόωρη διάλυση της βουλής , αλλά διαφωνούν
μεταξύ τους ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία ε κλογής του .
Η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει τη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση εκλογή του από το λαό
σε περίπτωση άκαρπων κοινοβουλευτικν ψηφοφοριν.
<Η βουλή δεν μπορείνα είναι αιχμάλωτη από
την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ηδη έχουμε συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόκειται
να υπάρχει διάλυση της βουλής στο μέλλονν τόνισε
ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Κστας Τζαβάρας.
Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πρότασης του
κόμματός του, χαρακτηρίζοντάς την ως την κπιο ρεΗ
αυξανόμενη μετατόπιση των ενέλικτων
και συνεργατικν χρων εργασίας σε περιοχές ε κτός των μεγάλων , μητροπολιτικν πόλεων σε λο τον κόσμο, δημιουργεί μια κευέλικτη οικονο
μίαν που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από
254 εκατ. δολ . στις τοπικές οικονομίες μέσα
στην επόμενη δεκαετία , σύμφωνα με την πρτη
εμπεριστατωμένη κοινωνικο-ο ικονομική έρευνα
της Regus σε μιχρότερες πόλεις
και χρους εργασίας σε προάστια
Πιθανή μεταφορά παιδικν τραυματικν
εμπειριν στις επόμενες γενιές
Lια ένα παιδίη απουσία ψυχοσυναισθηματικής φροντίδας δεν αποτελεί ψυχολογικό ζήτημα, ή κάτι
που εξετάζει αποκλειστικά η επιστήμη της ψυχιατρικής . Η απου σία Ψυχοσυναισθηματικής φροντίδας οδηγεί σε δυσλειτουργία της υγείας του παιδιού βιολογικά και στον ψυχισμό του, ανακόπτεται, αλλοινεται ή διαστρέφεται η διαδικασία ανάπτυξής του , αλληλεπιδρντας με το περιβάλλον του φθείρεται η
ποιότητα ζωής όχι μόνο του ίδιου , αλλά και των κοινωνικν ομάδων που συμμετέχει, το οικογενει ακό και
σχολικό περιβάλλον .
Το συγκεκριμένο στοιχείο διαφεύγει συχνά της αντίληψης ανθρπων που φροντίζουν παιδιά, επισήμανε ο
Αλέξιος Λάππας, ψυχίατρος παιδιν και εφήβων , υπεύθυνος του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και
του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας <Προς Οψην, μλντας στην επιστημονική ημερίδα <Παιδική Προστασία και
Δικαιματα Παιδιούν , που διοργαννεται στη Θεσσαλονίκη από τον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
<Μέσα από τον διαγενεακό χύκλο της καοποίησης και της βίας γεννιούνται οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση στις επόμενες γενιές αντίστοιχων προβλημάτων και έτσι όταν χληθεί το σημερινό παιδίνα ανταπεξd
θει ως ενήλικας πολίτης, γονέας ή φροντιστής θα ανανεσει και στα δικά του παιδιά αυτές τις εμπειρίεςν, το
νισε ο x. Λάππας .
<Ενα στα τρία παιδιά που φροντίζονται μαζικά θα περάσουν τμήμα της ζωής τους από το ΣΕNΑ
Εύσημα
Μοσκοβισί για την
Ελλάδα
<Ενθαρρυντική και θετικήν χαρακτήρισε
την έκθεση για την Ελλάδα ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρ,
Βάλντις Ντομπρόβοκις, κατά, την παρουσίαση
των αποφάσεων της Επιτροπής
για τους προϋπολογισμούς των
χορν της ευρωζνης.
ΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • «Κάλυψη»: Σε εφαρμογή η καταβολή ενοικίου από τον Μάρτιο
  Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων στις κατοικίες του προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, (σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δι
 • Τα νέα δεδομένα για τη τηλεργασία στο Δημόσιο
  Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο σε μόνιμη βάση, μετά και την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου του Μάκη Βορίδη που ψηφίστηκε το 2021 και την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας covid 19, αποτέλεσε εφαλτήριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων και σε κανονικές συνθήκες. Στην εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθ
 • Σαρλ Μισέλ: Υποστήριξη “στο ταξίδι” της Ουκρανίας στην ΕΕ
  Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας συγκεντρώνονταν για μια σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, το οποίο αναμένεται να κερδίσει υποσχέσεις για περαιτέρω υποστήριξη, όμως όχι και υπόσχεση για ταχεία ένταξη στην ΕΕ. Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην πρωτεύουσα και σε όλη τη χώρα, όμως δεν είχαν υπάρξει αναφορές για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα την ώρα που η σύνοδος κορυφής επρόκειτο να αρχίσει στο Κίεβο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
 • Μείωση 18% στο 10μηνο για τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων
  Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων μειώθηκαν τον Ιανουάριο για 10ο διαδοχικό μήνα και είναι τώρα κατά περίπου 18% κάτω από το ρεκόρ που είχαν καταγράψει τον περασμένο Μάρτιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα τρόφιμα. Ο δείκτης τιμών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο οποίος παρακολουθεί τα τρόφιμα που διακινούνται παγκοσμίως, είχε μέση τιμή 131,2 μονάδες έναντι 132,2 για το Δεκέμβριο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη από το Σεπτέμβριο 2021. Η τιμή του δείκτη για το Δεκέμβριο αναθεωρήθηκε προς τ
 • Ρυθμίσεις οφειλών 1 δισ. ευρώ μέσω του εξωδικαστικού
  «Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών αποδεικνύουν ότι αυτός λειτουργεί, πλέον, ικανοποιητικά», αυτό τονίζει μεταξύ των άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή της δημοσιοποίηση της έκθεσης προόδου του εξωδικαστικού μηχανισμού. Όπως αναφέρεται από τον υπουργό, «μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.320 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και προς χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,08 δισ. ευρώ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών έφθανε, μόλις, τα