Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
ΙΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ
21 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27422
Αναιμικά κέρδη
για τις τράπεζες
στην ευρωζνη
Επιπλέον πρόβλημα οι
σκιδεις τράπεζες
Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
2020 ζητά η Κομισιόν
Τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις για το 2019
Οσκιδης τραπεζικός τομέας , που σε μεγά λο βαθμό βρίσκεται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου
και η αναιμική κερδοφορία των παραδοσιακν
χρηματοπιστωτικν ιδουμάτων είναι μεταξύ των
μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικν αδυναμιν της
ευρωζνης , ότως ανέφερε η Ευροπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στην εξαμηνιαία έχθεση χρηματοπιστω
τικής σταθερότητας που έδωσε σήμερα (σσ. Τε
τάρτη) στη δημοσιότητα.
Το υπερτιμημένο κόστος των κατοικιν απαιτεί
επίσης παρέμβαση σε επίπε δο πολιτικής, εν η επιβράδυνση στην αγορά εμπορικν ακινήτων αυξάμήνες για την εφαρμογή των δεσμεύσεων, στο πλαίσιο της προθησης ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων
και της προθυμίας της να τις προετοιμάσει σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά
όργαναν .
Πιο αναλυτικά , σύμφωνα με την έ θεση, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επιτευχθεί για το 2019 (3,8%)
και για το 2020 (3,5%), παρά τα θετικά
μέτρα που λήφθηκαν τον περασμένο Μα
ιο, τα οποία ανήλθαν τελικά στο 0,7%
του ΑΕΠ, εν στην προηγούμενη έχθεση
γινόταν λόγος για δημοσιο νομικό κόστος
1,1-1,4% . Για να εξασφαλιστεί η επί
τευξη των δημοσιονομικν στόχων , η νέακυβέρνηση αναθερησε τα αντατα όρια δαπανν προς πιο ρεαλιστικά επίπεδα, εν επιπλέον φορολογικά έσοδα παρείχαν περαιτέρω δημοσιονομικό χρου
σημεινεται, εν υπογραμμίζεται επίσης
ότι παρόλο που τα μέτρα που πήρε η νέα
χυβέρνηση για το 2020 είναι κδημοσιονομικά ουδέτερα> , αναμένεται να βελτισουν την ποιότητα των δημόσιων οι
κονομικν και να προωθήσουν την ανάΣΕΛΔΑ 3
Στο Ιόνιο τα
υδατοδρόμια
Ιε την Ελλάδα να διαθέτει <μια ακτογραμμή της τάξης των 16 χιλιάδων χιλιομέτρων ,
περισσότερα από 220 κατονημένα νησιά αι έναν
μεγάλο αριθμό λιμνν στην ηπειρωτική χραν η
δημιουργία ενός δικτύου υδατοδρομίων αποτελεί
ένα πρόγραμμα που μοιάζει απόλυτα συμβατό με
τα χαρακτηριστικά της χρας μας τόνισε, μιλντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Πρακτορείο
104,9 FM , ο πρόεδρος της εταιρίας <Ελληνικά
Υδατοδρόμιαν, Αναστάσιος Γκόβας,
<Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο-που όπως μας
έχουν ενημερσει από το Υπουργείο Μεταφορν
κανεβαίνει σε δημόσια διαβούλευση-έχουν αρθεί
όλοι οι περιορισμοί , οι οποίοι υπήρχαν στο τότε πιλοτικό πρόσμευση της δεύτερης δόσης των μέτρων για το χρέ
oς, αξίας 767 εκατ. ευρν υπογραμμζουν οι συντάκτες της έκθεσης και συνεχίζουν: Η έκθεση αυτή
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη
των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικν της δεσμεύσε ων για τα μέσα του 2019. Οι περαιτέρω δράσεις
θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση και ,
όπου είναι απαραίτητο, την επιτάχυνση των μεταρ ρυθμίσεων . Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις
προσπάθειες της νέας κυβέρνη σης τους τελευταίους
πτυξην .
Ωστόσο, σημεινεται ότι τα δη μόσια οικονομι κά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους σχετικά με
τις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιου το μέαν.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις , το ζήτημα προκύπτει από τις αποφάσεις του ΣΤΕ, εν για το μισθολόγιο
του Δημοσίου από τον υψηλό αριθμό προσωρινού
προσωπικού και τη διεύρυνση των
εξαιρέσεων στο ενιαίο μισθολό- ΣΝΑΧ 2
τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει κάνει
τα απαραίτητα βήματα για την εκπλήρωση των
δεσμεύσεν της καταλήγει η τέταρτη έχθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, ανοίγοντας το δρόμο για την
ενεργοποίηση της επόμενης δέσμης μέτρων ελά
φουνσης του χρέους.
Αυτή η έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση στε το Eurogroup να αποφασίσει την αποδέΣΕΝΛΑ 2
Σημαντικές
προοπτικές για
τους ευέλι κτους
χρους εργασίας
Κλιμακνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε ένα
νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη Βουλή, όπως
ορίζει το σύνταγμα και αυτό δε σμεύει όλους μας να βρούμε και ΣΕΛΑ 2
1 διαδικασία εκλογής του Προέδρου της
αλιστική και απέρρυψε την πρόταση της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης για άμεση εκλογή του από το
λαό , σημεινοντας ότι δεν είναι ειλικρινής
Δημοχρατίας επισκιάζει τη σημερινή (σ.σ. Τετάρ
τη ) αντιπαράθεση των γενικν και ειδικν ειση.
γητν των κομμάτων στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που συζητά τη δεύτερη θεματική ενότητα για την αναθερηση του συντάγματος, η οποία αφορά επίσης συγκρότηση Εξεταστικν Επι
τροπν , λαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά
και δημοψηφίσματα για κύρωση διεθνν συνθηχν και συμβάσεων.
Ολα τα κόμματα , πλην του ΚΚΕπου διαφωνεί
κατηγορηματικά , τάσσονται υπέρ της αποσύνδεσης
της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από
την πρόωρη διάλυση της βουλής , αλλά διαφωνούν
μεταξύ τους ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία ε κλογής του .
Η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει τη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση εκλογή του από το λαό
σε περίπτωση άκαρπων κοινοβουλευτικν ψηφοφοριν.
<Η βουλή δεν μπορείνα είναι αιχμάλωτη από
την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ηδη έχουμε συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόκειται
να υπάρχει διάλυση της βουλής στο μέλλονν τόνισε
ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Κστας Τζαβάρας.
Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πρότασης του
κόμματός του, χαρακτηρίζοντάς την ως την κπιο ρεΗ
αυξανόμενη μετατόπιση των ενέλικτων
και συνεργατικν χρων εργασίας σε περιοχές ε κτός των μεγάλων , μητροπολιτικν πόλεων σε λο τον κόσμο, δημιουργεί μια κευέλικτη οικονο
μίαν που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από
254 εκατ. δολ . στις τοπικές οικονομίες μέσα
στην επόμενη δεκαετία , σύμφωνα με την πρτη
εμπεριστατωμένη κοινωνικο-ο ικονομική έρευνα
της Regus σε μιχρότερες πόλεις
και χρους εργασίας σε προάστια
Πιθανή μεταφορά παιδικν τραυματικν
εμπειριν στις επόμενες γενιές
Lια ένα παιδίη απουσία ψυχοσυναισθηματικής φροντίδας δεν αποτελεί ψυχολογικό ζήτημα, ή κάτι
που εξετάζει αποκλειστικά η επιστήμη της ψυχιατρικής . Η απου σία Ψυχοσυναισθηματικής φροντίδας οδηγεί σε δυσλειτουργία της υγείας του παιδιού βιολογικά και στον ψυχισμό του, ανακόπτεται, αλλοινεται ή διαστρέφεται η διαδικασία ανάπτυξής του , αλληλεπιδρντας με το περιβάλλον του φθείρεται η
ποιότητα ζωής όχι μόνο του ίδιου , αλλά και των κοινωνικν ομάδων που συμμετέχει, το οικογενει ακό και
σχολικό περιβάλλον .
Το συγκεκριμένο στοιχείο διαφεύγει συχνά της αντίληψης ανθρπων που φροντίζουν παιδιά, επισήμανε ο
Αλέξιος Λάππας, ψυχίατρος παιδιν και εφήβων , υπεύθυνος του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και
του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας <Προς Οψην, μλντας στην επιστημονική ημερίδα <Παιδική Προστασία και
Δικαιματα Παιδιούν , που διοργαννεται στη Θεσσαλονίκη από τον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
<Μέσα από τον διαγενεακό χύκλο της καοποίησης και της βίας γεννιούνται οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση στις επόμενες γενιές αντίστοιχων προβλημάτων και έτσι όταν χληθεί το σημερινό παιδίνα ανταπεξd
θει ως ενήλικας πολίτης, γονέας ή φροντιστής θα ανανεσει και στα δικά του παιδιά αυτές τις εμπειρίεςν, το
νισε ο x. Λάππας .
<Ενα στα τρία παιδιά που φροντίζονται μαζικά θα περάσουν τμήμα της ζωής τους από το ΣΕNΑ
Εύσημα
Μοσκοβισί για την
Ελλάδα
<Ενθαρρυντική και θετικήν χαρακτήρισε
την έκθεση για την Ελλάδα ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρ,
Βάλντις Ντομπρόβοκις, κατά, την παρουσίαση
των αποφάσεων της Επιτροπής
για τους προϋπολογισμούς των
χορν της ευρωζνης.
ΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι πιθανοί αγοραστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  Η οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκέφτεται την πώληση του συλλόγου, καθώς διερευνά «στρατηγικές εναλλακτικές». Στην περίπτωση που οι Γκλέιζερς αποφασίσουν να υλοποιήσουν τη σκέψη τους, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει μερικούς από τους πιθανούς αγοραστές: ΤΖΙΜ ΡΑΤΚΛΙΦ Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ράτκλιφ, οπαδός των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας, δήλωσε το ενδιαφέρον του τον Αύγουστο, αλλά δύο μήνες αργότερα ανέφερε ότι η πλευρά των Γκλέιζερς του ξεκαθάρισε ότι η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ δεν ήτ
 • Ο Μαραντόνα είναι πάντα εδώ…
  Από τις «γιγαντιαίες» τοιχογραφίες μέχρι τα ατελείωτα και επαναλαμβανόμενα αθλητικά αφιερώματα και από την τηλεοπτική σειρά για την ζωή του, έως τις διαδικασίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, ο Ντιέγκο Μαραντόνα παραμένει «ζωντανός» στην ζωή εκατομμυρίων Αργεντινών, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του. Εκ των διασημότερων Αργεντινών της Ιστορίας και κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του, ο «Ντιεγκίτο» βρέθηκε νεκρός στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο σπίτι όπου διέμενε σε ένα προάστιο του Μπουένος Αϊρες. Στα 60 χρόνια της ζωής του, ο Μαραντόνα, κατά
 • Εθνικό Θέατρο: Οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής Νέων Δημιουργών
  Με ποικίλες δράσεις, εξερευνητική και τολμηρή διάθεση, ζωντάνια και χιούμορ, η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου πειραματίζεται, εμπνέει και εμπνέεται, προσκαλεί και προκαλεί, φιλοξενεί συζητήσεις, αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες και ανοίγει τις πόρτες της στην πόλη και στους κατοίκους της. Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με ελεύθερη είσοδο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις γύρω από τη θεατρική τέχνη και την πρώτη ύλη της με καταξιωμένους
 • Κυριακός Πιττάκης, ο πρώτος αυτοδίδακτος Έλληνας αρχαιολόγος
  Ήταν ένας τοίχος. Για την ακρίβεια, ήταν Ο τοίχος. Άγγιζε τον νότιο τοίχο της Ακρόπολης, στο Θησείο, και δεν ήταν από πέτρες, καλά καλά ούτε κι από λείο μάρμαρο. Τον συνέθεταν γλυπτά και χαράγματα χριστιανικών μνημείων! Τον «έχτισε» ο πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος περί τα μέσα του 19ου αι. για να σώσει ότι είχε απομείνει από τις ορδές των κατακτητών Οθωμανών και των ξένων επισκεπτών της Αθήνας, που έφευγαν με αρκετά αρχαία «ενθύμια» στις αποσκευές τους. Της Τόνιας Μανιατέα Η ΑΘΗΝΑ «ΓΕΝΝΑ» ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΤΤΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΤΗΣ – ΕΤΣΙ ΞΕΚΙ
 • Αύξηση της ακραίας φτώχειας στη Λατινική Αμερική το 2022
  Η ακραία φτώχεια θα αυξηθεί στη Λατινική Αμερική το 2022, παρά το ότι προβλέπεται ελαφριά μείωση της φτώχειας συνολικά στην περιφέρεια, με φόντο την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού, προειδοποίησε χθες Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική των Ηνωμένων Εθνών (CEPALC). Η φτώχεια στη Λατινική Αμερική εκτιμάται πως θα πλήξει το 32,1% του συνολικού πληθυσμού το 2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 201 εκατομμύρια ανθρώπους, έναντι 32,3% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας αυτής το