Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ιαφuνό ου οου .
. σγωoro όμως μέχρι θανότου y
νο εκφρdζεy
ελεύθερο/
|ην όnοor
|0ου" /
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5895
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
PonTAT
Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης
Η πρτη πιλοτική εφαρμογή
της ανάπτυξης τεχνολογιν
υδρογόνου
Σελίδα 11
Κόφτες)
Αδαμίδης: Υλοποιείται σχέδιο
ακαθαρής και βρμικης ΔΕΗ
-Η κυβέρνηση οδηγεί σε ξοφνικό θάνατο
την Πιολεμοίδα και την Αρκαδία
Σελίδα 9
για το επίδομα θέρμανσης 2019
- Τα αυτοκίνητα,
οι φιλοξενούμενοι και
η σφικτή Προθεσμία
για αγορές
Σε μουσείο οι θησαυροί
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης
Σελίδα 12
Διαβούλευση για
το Σχέδιο
Προγράμματος
Τουριστικής
Προβολής
της Περιφέρειος
Δυτικής Μακεδονίας 2020
ΕΚΑΣΔΥΜ: Αποτελέσματα
4ης αγωνιστικής
και βαθμολογία Β' τοπικού
Σελίδα 14 |
eνSιΣ
Σελίδα 24
Ησημαία
του Πολυτεχνείου
Οι σημαίες, σαν άυλα σύμβολα , δεν έχουν ιδιο-|
| κτήτες . Εχουν αντιδικούντες διεκδικητές του
|νοήματός τους , αφού δεν διαθέτουν την ίδια !
|ακριβς σημασία για όλους , άτομα , τάξεις ή πα.
Ιρατάξεις. Πολύ απλά : Αλλα σήμαινε η γαλανό-|
| λευκη (καθς και ο εθνικός ύμνος) για τους!
| εξεγερμένους του Πολυτεχνείου κι άλλα βε| βαίως , εντελς διαφορετικά , για τους δικτάτο |ρες. Σήμα του rάθους για την ελευθερία από τη
Η Περιφέρεια Δυτικής Μa.
κεδονίας , στο πλαίσιο της
συναπόφασης , θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την
20η έως την 20η Νοεμβρίου
2019, το Σχέδιο Προγράμμα .
τος Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Δυτικής
Mακεδονίας 2020 και καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τις ano .
ψεις τους.
Σελίδα 16
συνέχεια στη σελίδα 4
τΟNiνuN