Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ρiceinSurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
insurancemarket.gr
powered
Μoice
www.fmvoice.gr
Q0UA ΠASTER SERVISΘΑΥΜΑ!
Πωs οι 50.000
γίνονταΙ...
1.000.000
Ρωτήστε τον επιχειρηματία
Που έχασε τις μετοχές του
FINANCE & MARKETS
1 σελ. 17
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου: 1,50E1 #286
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
αΣτέγνωσεν
η αγορά
από φάρμακα
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΧΩΡΙΣ . ΛΑΔΙ
Τεράστιες ελλείψει
στα φαρμακεία όλns τns χραs
11 σελ. 29
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Συνταγματοποιεί
τη φτχεια!
Όλο το καυτό Παρασκήνιο
Ο, τι δεν έκανε
το ΔΝΤ Χάρη
στον Τσίπρα
το κάνει τρα
η κυβέρνηση
με το ελάχιστο
εγγυημένο
εισόδημα
Από τον σωτήρα> Άδωνη
στον αποτυχημένο διαγωνισμό
l σελ. 7
Crota
Η σελ. 13
ΤΑX VOIΙCE
Φούσκαν
οι απαλλαγές
για επισκευές
σε ακίνητα
ΓΕΕ ΗΕ
. Πωs ακυρνονται
οι διθυραμβικές
ανακοινσειs τns
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙENΕ
κυβέρνησηs
. Ανάλυση του
Όλες οι εξελίξειs στην αγορά ενέργει αs
Απόστολου Αλωνιάτη
Ηl σελ. 28
1 σελ. 18'
πalδή βθε
ISSN 2241-8334