Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ
Tυποξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάλοος Καραθάνος 19%1-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (19740,50
Ap. φύλλου 6830-11.997
κύπελλο ΕΠΣ Δράμας
Συνολικά στους Δήμους
του νομού Δράμας
κατανέμεται το ποσό
Νέο σύστημα
βυθιζόμενου κάδου
και μεγάλου όγκου για
επιδεικτικές δράσεις
Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος
ΑνακύκλωσηΒελτίωση
Ποιότητας Ζωής
Βγήκαν τα
ζευγάρια της
του 1.161 .560,34 ε
Ενδέκατη τακτική επιχορήγη ση
106.488.508,71 Ε στους δήμους
σελ η
ημιτελικής φάσης
Γράφει ο κ Αθανάσιος κάτπας
με 61.102 ευρ
σελ. 3η
σελ. 5η
Ευ. Τη
Δηλσεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Δράμας για ην Ονειρούπολη
Καθυστερήσεις στην
ανακοίνωση των νέων
διοικητν στα Νοσοκομεία | δημιουργία άλλοθι κατηγορούν
Για κινδυνολογία και
τον πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ!
Με προσωρινή διοίκηση παραμένει από τον Μάρτιο
το Νοσοκομείο Δράμας
Σήμερα η εκδίκαση των ασφαλιστι κν μέτρων και εν αναμονή
αποφάσεων!
ΕPΑΜΑΣ
Του θανόση Πολυμένη
ΕΕΛΕ βα
σκεται μα μεγάλη
συζήτηση, όσον
αφορά το ζήτημα πυ
δημουργήθηκε σχετικά
με τα ασφαλιστικά
μέτρα που κατέθοσαν
την Τρίη 19 Ναεμβρίου
επιχειρηματίες παιχνδιν , κατά της δοργά
νωσης της Oνερούπολης Δράμας
Όπως δημοσίευσε
και χθες ο Πρωινός
Τύπος , τρεις επιχε ρηματίες που διαθέτουν
παιχίδια τπο λούναπαρκ, κατέθεσαν ασφαλιστικά ότι είμοστε υπέρ Της Ονειφούπολης
μέτρα κατά της ΔΕΚΠΟΤΑ, eπειδή όπως υποστηρί
ζουν , κόπηκε η αίτηση να τοποθετήσουν παιχνίδια ο εικepoλής της παράταξης-Πόλη + Ζωή- κ Χαρα
στη διοργάνωση.
Χθες το πρω, ο χρος των εργασν της Ονειρούπο - loλn +2ωή- δεν υπάρχει θέμα που να είμαστε αντίe
λης ήταν άδειος και ελάχστες εργασίες Υνόντουσαν τα σης ενέργεες της Ονερούποληςς Εναι μια καραστον χρο, εν προς το παρόν τα Πάντα έχουν παγ - μέλα την αποία πτλίουν από το 2005 που εμαστε στο
σει. Επίσης, χθες το βράδυ, το θέμα επpόκειτο να συ - Δημοτικό Συμβούλιο μέχφι σήμερα, οι εκάστοτε δημοζητηθεί στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στην τυές αρχές που ήταν απένανί μας.
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δρά
τός σε όλους τους εργαζόμενους με μάτια και
αυτιά ανοικτά , και να μηνακολου θήσει τα χνά ριατων προκατόχων του, α ατoία αγνοντας
το ιδιαίτερο αυτό αντικεμενο, γνόταν βορά
στουςλίγους" και ουγιεκρμένους, οι οποίο
χρόνια τρα, Πpoueούν μόνο τα προσωπικά
τους συμφέροντα, οδιοφορντας για το συνολικό καλό όλων των συναδέλφων ατρν και
κατ' επέχταση για τη σωστή και εύρυθμη λaτουργία του νοοοκομείου μας
Από εxείνη την ανακοίνωση των Ιατρν του
Νοσοκομείου Δράμας μέχρι σήμερα, δεν έχε
αυλάξειτστα. Η κατάστοση αυτή συεχζει να
υφίσταται εδ και μήνες , χωρίς να δνονται λο
σεις στα μεγάλα προβλήματα της έλλεμης
npooonκoύ .
Eίνα χρακηριστό δε ότι, ο ΣΟΜογος lατρν, δια της προόδρου του κας . Κιόρτεβε, η
oποία είνακαι δημοτική σύμβουλος, κατέθεσε
έαπρόταση προςτο Δήμο Δράμας , στε ο τε λευταίος να αναλάβα την επιδότηση ενοκίου
νέωνεπκουρικνιατρν, ως κίνητρογιανα έρθοuν στο Νοσοκομείο της Δράμας .
Το πρόβλημα είνα ότι το Νοσοκομείο Δρά μας εφημεpεύει καθημερνά με γιατρούς από
όλες τις εδιότητες, nράγμα nou έχει ως ατοτέλεσμα, σε τμήματα που έχουν μείνε με 3 για τρούς όπως η αναι οδησιολογία , να κάνουν κα
10 εφημερίες το μήνα για να καλοφουν το μη
νaίo mpόγραμμα.
Ένα ήτημα εrίσης nου αναμένετα να λύσ
rροβλήματα στο Νοσοκομείο Δράμας , είνα η
ψήφιη του νέου Οpγανσμού του ιδρύματος.
καθς εκεί προβλέπετα γενκότερα η αναβάθ μσή του . Η rporyoύμνη κυβέρνηση το υπoσχόταν εδ και δυο χpόνια, εν η κβέρνηση
πpος το παρόν ακόμα δεν το έχει δε, μας και
λογνά ακόμα δεν έχει τοποθετήσει διοκητές.
Εναναμονή λοπόν!
Του θανάση Πολυμένη
ΤΥΝΕΝΖΕΤΑΙ η καθυστέρηση για την ανα
καίνωση των ονομάτων των νέωw διοκη4τν που πρόκετα να αναλάβουν
καθήκοντα, meavoτατα, ατότονερχόμενο Δε
κέμβριο, στις διοκήσεις των Νοσοκομείων της
χρος .
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον πανελλήνο
Τύπο, το Υτο υργείο Υγείας έχει αnoφοίσε τe λικά 1
που αναλαμβάνουν στο σύνολο της χρος , και
όχμόνο της Αθήνας, όπως είχε αρχμά σχεδια
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά , φαίνε
ται πως υπάρχει αρκετό παpαoήνο nίσω oπό
τις τελικές κρίσεις θα πρέπ να σημεωθεί
εδ ότι, ομοβός ενός διοκητού Νοσοκομεί ου
ανέρχεται στις 2400 ευp
Προς το Παρόν Πάντως , ταδιάφορα προβλήματα στα Νοσοκομεία της χρος nαραμένουν
και φυοκά δεν οφeoντα άμεσα στο θέμα της
παρουσίας δοκητν ή όχι. Όrως για παρά
δεγμα το Νοσοκομείο Δράμας το onoίo από
τον Μάρτιο του 2019 rapαμένε με πpοσωpνή
διούηση.
Στο Νοσοκομείο Δράμος τα γενκότεραπρο βλήματα ατό την υποστελέχωση συνεχουν να
παραένουν πάντως, και wpίως όοον αpοpά
την πρόσληψη ιατρν κα νοσηλευτικού πρo συπκού Όπως βεβαίως κα προσυπού
στους υπόλοτους τομείς του Νοοκομείου .
Στα μέσα Οκτωβρίου μάλστα , ο Σοωλογος
Ιατρντου Νοσοκομείου Δράμας, είχε εκδσει
σχετική ανακοίνωση, ότι ο νέος διοωτής που
θα αναλάβει το Νοσοκομείο της Δράμας θα
πρέπ να έχει μάπα κα ατά ανοικτόν .
Όπως τονζόταν μάυστα στην ανακονωση
του Συλλόγου ίατρν του Νοσοκομείου Δράμας λnζου με και ευχόμοστε να εναι προσ ΦΩΤΟ Π.Τ.
Χαρακίδης Το έχουμε αποδεξει
Σχολιάζοντας το γεγονός των ασφαλιστικν μέτρων
ανακοινσει το σύνολο των ονομάτων
δης σημεκνει ότι ααπό πλευράς της παράταξης
Το έχουμε αποδείξει και ως δημοτική αρχή τα τρεισήμιοι χρόνια πως την Ονερούπολη την κάναμε μεε τον καλύτερο τρόπο . Είμαστε υπέρ της δενέργειας της
χριστουγεννάτεσης αυτής γιορτής , αλλά, τηρντας τα
Επειδή όμως η συζήτηση έγινε αργά το βράδυ και
δεν προλαβαίναμε οποιαδήποτε δημοσίευση , ο
-ΠΤ.. ζήτησε από τους επικεφαλής των αντητολπεύ - προβλεπόμενα από το νόμο και από τις αποφάσες του
σεων να καταθέσουν την άποψή τους γΜα το θέμα Δημοτοκού ΣυμβουΛίου Από εκεί και πέρα όλοι οι πoλί
που δημιουργήθηκε
αδύο μεγάλες παρατόξεις της μείζονος αντεολίτευ - τς ή ως εroγελματίες σ αυτήν ή ως εποκέτες
σης επέρρεμαν ις ευθύκες στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η Ονειρούπολη , μίλησαν για αδαφάνεια, εν υπόρχειτέτοο δήτημα , σημεκνει
χαρακτήρισαν ως ανδυνολογία τα όσα έχε
πει μέχρι στιγμής ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ
Καλλιικδης
Αναλυτικότερα , οι δη λσεις των ετικεφολής
έχουν ως εξής:
τες και άλοι α δημότες έχουν τα ίσα δικαιματα για τη
συμμετοχή τους στην Ονειρούπολη, eίτε ως προμηθευΣτην ερτηση αν πρόκεπαι για κανδυνολογία και αν
| σελΑη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
o Eμωυ
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Νέες υπερσύγκρονες υηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ευκαιρίες
ια όλους
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnακόσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
Υπέρnχo- Τhplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonoντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κεντρικός ομιλητής:
πάνοα 8λα ης αζυπιση,
μαίpio τνωτο
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax 2521022413
email [email protected]
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, ρα 18:00
"Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής".
του Διοικητηρίου, της Π.Ε. Δράμας.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 06977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα