Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5294

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

Μεταναστευτικό:
Οι 5+1 δράσεις
ΣΕΛ. 11

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ 1,3 ΕΚΑΤ. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Τελειώνει
η προθεσµία για
το Κτηµατολόγιο

ΣΕΛ. 12

TI EIΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΟΙ «ΤΥΦΛΟΙ» ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Στο εδώλιο για
τα επιδόµατα
- «µαϊµού»
ΣΕΛ. 2

Τα 4 σενάρια

µε µερική υπογειοποίηση
KAΡΑΜΑΝΛΗΣ: ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
ΜΕΛΕΤΗ, ΟΥΤΕ... ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ
ΣΕΛ. 3

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟ

Παγκόσµια
διάκριση
ΣΕΛ. 6

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ

Γρίπη:
Ύπουλη και
επικίνδυνη
ΣΕΛ. 17

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΡΡΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ «Γ»

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ

«Η µουσική
είναι η ανάσα
µου…»

«Στρατιά» ανθρωπιάς
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.∆.Σ., ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΕΛ. 21-26

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΥΣΚΟΛΑ
82-77 ΟΥΛΜ

Κρατάει
µόνο
τη νίκη!

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑ:
Ο Αρης Π. απέκλεισε
τον Αετό (2-1)

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 15