Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

17oC, 20:00

13oC - Υγρασία 70%-94% - Άνεμοι: Ν-ΝA 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:30 - Δύση ηλίου: 17:21

€0.80

×ñéóôïõãåííéÜôéêåò ãéïñôÝò

Οι γιορτές των Χριστουγέννων συνιστούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την τόνωση της καταναλωτικής κίνησης. Μια σειρά τελετές,
παραδοσιακές αλλά και πιο πρόσφατες, δημιουργούν παραμονιάτικη ατμόσφαιρα από τον Οκτώβριο ακόμα! Και η ίδια η έναρξη αυτής της μακράς περιόδου, όχι τυχαία, γίνεται διεθνώς (σ.σ. στον χριστιανικό κόσμο, εννοείται) την επομένη του πέρατος των καλοκαιρινών, τουριστικών
μετακινήσεων. Μια ματιά να ρίξει κάποιος στις μητροπόλεις του δυτικού κόσμου θα εισπράξει πλείστα όσα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν
του λόγου το αληθές. Επιπροσθέτως είναι δυνατόν να τροφοδοτήσουν με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα για την εφαρμογή τους εδώ.
Τα προηγούμενα χρόνια τόσο στο Δήμο όσο και σε άλλους εφαπτόμενους με αυτόν τοπικούς θεσμούς, διοικητικούς και εμπορικούς, δεν βρήκαν
πέρασμα τέτοιες σκέψεις κι έτσι είτε έγιναν προσχηματικές είτε δεν έγιναν καθόλου τέτοιες εκδηλώσεις. 31>>

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5008

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

¼ëá üóá èá èÝëáôå íá ìÜèåôå

Ðùò êñßíåé ôï
ÐáñáôçñçôÞñéï ÐñïâëÞìáôá áðü ôçí êáêïêáéñßá
ôçí áðüöáóç ãéá
ìåôáöïñÜ åêôüò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Άλλη μια συζήτηση
για το κερκυραϊκό θέμα των θεμάτων αναμένεται να γίνει την προσεχή Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο
δημοτικό συμβούλιο κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων.
Η διαχείριση των απορριμμάτων,
διότι περί αυτού πρόκειται, θα είναι το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης,
σύμφωνα με πηγές του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η
πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί, ακόμα και σήμερα, Πέμπτη
21/11.

Πτώσεις δέντρων, πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ακόμα και πτώσεις στύλων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, προκάλεσε η κακοκαιρία, που έπληξε την Κέρκυρα, βράδυ Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης. ΣΕΛΙΔΑ 7»

Σελίδα 5>>

Îåêßíçìá ãéá
ôïí ó÷ïëéêü
ìáñáèþíéï
áíáêýêëùóçò
óôçí ÊÝñêõñá 3>>>
Ìá÷çôéêÜ
óôïí êåñêõñáúêü
ïõñáíü! 4>>>

ÊÜèå íçóß êé áíôéäÞìáñ÷ï
Ìå ôïí ðñùèõðïõñãü
óôï ÆÜãêñåìð, ç Ìåñüðç; 6>>> æçôÜíå ôá ìéêñÜ íçóéÜ 16>>>
ÊÕÐÅËËÏ ÅÐÓÊ

ÏÖÁÌ, ÐåôñéôÞò, ÊáíÜëéá êáé
Èéíáëéáêüò óôçí åðüìåíç öÜóç

13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα