Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.642 .Τιμή 0,60 E. Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
Γραφeίar Φ.Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 ttp:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εανά υπό
Πανεπιστήμιο: Ξανά υπό δοκιμασία!
. Το πανεπιστήμιο πάλι σε αναστάτωση Η σοβαρότερη
προσπάθεια γα αναμέρφωση του ελληνικού πανεπιστημίου έγνε με το σοφό νομοθέτημα 5343/32.Οι περιπέτειες όμως της πα
τριδας μας (Δικταπορία, ' Παγκόσμος Πaμος , Εμφυλιος Πόλ μος Δικτατορία) δεν του έδσαν την ευκαιρία να προσαρμοστεί
μεπς εξελίξες Η αναγκαιότητα αλλαγής του εxφpάστηκε τελικά viας
με το Ν. 1268/82.Η μακρόχρονη εφαρμογή του (με κάποιες ελάσσονος σημασίας Τροποποιήσεις), αν και αποδέσμευσε δυνάμεις , έχφηξη της γνσης , α νέες Τεχνολογίς
δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των εμπνευστν του και της κοινω- α απαιτήσεις της κονωνίας, o αντγωνιστές , κά κατέστησαν αναχκαία την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα. Η αποκτηθείσα αδράνεια τον έκανε αλόνητο! Ακό
μη και τα κόμματα της apστεράς που δακηρύτουν ότι είαι τα
κόμματα της κνησης και της αλλαγής , δεν ευνοούσαν τις αλλαγές
και δεν δέγονταν το δάλογο για Το νέο πανεπιστήμιο .
Η προσπάθεια εξάλειφης των παθογενειν του 126882 εκ
φpάστηκε με το Ν.3549/07. Η μη συμμετοχή όμως των πολιτικν
κομμάτων στον προταθέντα διάλογο είχε τα γνωστά αποτελέ.
σματα , όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Θέματα ό - -1ησελ.
>Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΜΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννiνων
Η μαζικότητα του πανεπιστημίου , η
Σκοτνουν χωρίς δισταγμό ό,τβρεθείμπροστά στις κάνες τους
Ταxυκλμααφροντίζουνγατον διαρκή ανεφοδιασμότους
Ποτέ δεν ξεμένουν από χασίς
οι κπιάτσες) της Ηπείρου!
Σπάνια είδη πανίδας της Ηπείρου στο
στόχαστρο ασυνείδητων κυνηγν
Εξολοθρευσαν ολόληρο χοπάδι πέρδικες στο Ξηροβούνι
Δωδνης Tικαταγγέλλει ο Ορειβατικός Σύλλογος Σκλίβανης
οι αλλοδαποίπρωταγωνιστούν στη διακίηση νορκωτικν στηχρα μας
Φρένον έβαλε χθες η Δίωξη σε φορτίο 107 κιλν στο Καλπάκι
. Κονένα απολύτως όριο δεν
θοβάζουν ορισμένοι ακυνηγούν
λωμένοι από τη δίψα rους για
θηράματα , αγνοντας συχνα κανόνες και νόμους και χωρίς να
νοιάζονται μα το αν μετη συμπε
. Τελικά , Τίmoτε δεν
πoεί τα
Ddodp
τοργανωμενα κυκλωματα
που εξακολουθούν , παρά nς κατά
καιρούς επιτυχίες Τuν Αστυνομ
κν Αρχν, να ισάγουν ναρκω
Τικά ση χρα μας, κυρίως από τm
γετονική Αλβανία και να rα εμποΡΕΠΟΡΤΑΖ
ριφορά rους αυτή οδηγούν κυριο
λεκικά σε εξαφάνιση σπάνια είδη
ης άγριας πανίδας στην Ήπειρο .
Δυστυχς δεν έχουν εκλείμε
και στις μέρες μας φανόμενα θήρας
προστατευόμενων ζων όπως το
ζαρκάδι και το αγρoγιδο , για ην
προστασία των σποίων εν επαρκί
η ύπαρξη κατοφυγίων άΥας ζωής,
εν σε κάποες περπτσις κυνη
γoί δε δσάζουν να εξαλοθρεύσουν
ολάκληρες οικογένειες ζων ή σμή ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρεύονται στην Τοπική σγορά, ό
που η ήτηση είναι μεγάλη .
Εοου σημαντικό να και το
κέρδος που αποκομίζουνα διακνητές , α οποίοι δε φοβούνται να ρ σκάρουν
ma pανοντος τη
: Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε Τpες, αλλά ένα ολόκληρο κοπάδι
από 17 πέρδικες εξολόθρευσαν πατέρας και γιος
στο Ξηροβούν της Σκλβανη
Σχεδόν 1ο7 κλά κάνναβης μετέφερε με 1.x. αλλοδα πός διακινητής ο οποίος εντοmίστηκε και συνελήφθη
χοες στο Καλπάκι
μεγάλων ποσοτήτων που !
: νέμονται τόσο σης τιάτσες της
Ηπείρου όσο και
pος Εξάλο, m Να συμΕ
τοχή στα κικλματα έχουν αλλοδα
ποί, α σποίοι έχουν !
νη πουλιν αδιαφορντας για τους
περορισμούς στη θήρευση mou θτι ο νόμος.
Κάπ Τέτοιο συνέβη πρόσφατα
στο Ξηροβούν Σκλβανης όπου κυwηγoί στότωσαν με τη μα ένα αλό κληρο κοπάδι πέρδκες προκαλ-.
ντος Την έντονη ανίδραση Του τοπ
κού Ορειβαπού Συλλόου, ο οποί
ος ζητάι να θεσμοθετηθύ καταφ
γιο στην προχή για τη διόσωση ά
γρων ζων ,
χΑλλοδαπός ήταν ένας ακόμα ή αλλις ακατέργοστη κάννεβη όΣκοτνουν αδιάκριτα!
Αλμονο σε ap - 11η σελ oν σεεξπέρ του ρπ πλέ διανημής που μετέφερε με το LX mς λέγεα στη χρα μας, Ωστόσο
του σχεδόν 107 κιλά χοoίς, όμως ο κατά τόπους πιάτσες δε μένουν
ΙΟ ΤΑΚΟΥΝΙΚιπ τερα
nΕυνταγματι λναθεύρησι
6tλ.12
Το Ταξδ τελείωσε νωρίς , opoύ σχεδόν ποτέ χωρίς εμπόρευμα, a πεσε χθες σε μπλόκο της Δίωξης φού τα διάφορα κυκλματα φpovr ζουν για Τον διαρκή αεφοδιασμό
τους διακινντας μεγάλες ποσότηΤες ναpαυτικν, Τς oποίες κατά βάΕίναι μεγάλη η ήηση για χασίς ση εισάγουν από την - 11η σελ
Καδεύτηκαν χύες στο Στρατιωτακό Νετροταφείο Κλεισούρας
Άλλοι 193 ήρωες του '40
στο Καλπάκι.
Μεγάλη η ζήτηση
αναπαύονται εν ειρηνην Μετά και σπό φόρσο mια τΟποθέτηση βόμβας..
Ετυκημένη ημερίδα της ΟΝΕΛ Ιωαννίνων
ν Συγκινητικές στιγμές από συγγενείς των πεσόντων
Πρτο μέλημα η διαφύλαξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς!
νΠιύνοαν Κ Κλαμπόκης L Σaίns, . Τοήνως, θ. Μορήγιαννης
Για τον Ιούνιο αναβλήθηκε
η δίκη για τις κλοπές εικόνων!
>Μέ συνηγήου ετρο0υπηθηε ο Ααιμανόρίης Φιλδεος
. Όπως σχεδόν
προεξόφλησε χθες ο
cΠρωνός Λόγος, η
πολύκροτη δικη για
ης κλοπές Των εικόνων και mων άλλων
a"ετικΡΗ ΜΕΓΑΝΟΗ
. Χοροστατούντος Του Μητρο - : θρησκευτικν κε
πολίτη Αργροκάστρου Λημητρί
ου κηδεύτηκαν χθες στην Κλισούρα τα οστά άλλων 193 στρα πωτν , που έπεσαν κατά Τον
Ελληνοίαλικό πόλεμο και μέχρι : rοu Τριμελούς Εφaτείου Ιωνvk
Τρα παρέμεναν σε χαράδρες και : νων. Δίκη που προκαλεί πανελ .
φαράγγια Εκπιλίχθηκαν συγκνηπικές στιγμές , που κορυφeη .
καν ότον Τα οστά τοποθετήθηκαν : rou Κακουργιοδικείου ήταν κατά.
στους Τάφους, που 11η σελ.
μηλίωων δεν κατέστη
Τλικά δυνατό να
διεξαχθεί καθς ήrav 11η στο πινάκιο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οια έηα επάμαυταο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΝΙΚΟΥ ΓΙΩΤΙΤΣΑ
Ανmφευτες οι φξες νάν
1pοοφήν τα μεστν
ΙύμιμαΑμαική Ανιπιής
. Στη σελίδα 6
λαδικό ενδιαφέρον και χθες ήταν
ο βασικός λόγος που αθουσα
. Η πολτιστική κληρονομιά
Των lωσννίνων και οι τρόποι mou
συτή μπορεί να διαφυλαχθεί και
να προωθηθεί στο ευρύ κοινό μέ σω της κανοrομίας και των σύγ
χρονων εχνολογι- -11η σελ
μεστη από κόσμο.
Η αναβολή της δ
-11ησελ
Θαεφαρμοσπείχωρίς εξαρέσεις και παραθυράκαν
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΘΕΣΗ του Π.Λ.s
Πανστρατιά για τον Αντικαπνιστικό
Νόμο κήρυξε χθες ο Κ. Μητσοτάκης
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Να χυθεί
άπλετο φως προς όλες τις πλευρές!
Χρειάζονται μέτρα
για να δούμε άσπρη μέρα!
ν Σελετουργία και η τηλεφωνική γραμμή 1142.
. Αποφαστσμένος νασε
φαρμοστεί πλήρως και χωpί αστερίσκους ο αντικαπνστικός Μόμος, μφανίστηκε ο
Πρωθυπουργός Κυp. Μητσοά
κης στην χθεσινή επίσημη ενημέρωση για Το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης κατά Του ΚαπνίσμαΤος , σε εκδήλωση που πραγ
paromoήθηκε στο 1δρυμα Πολιισμού Σταύρος Νάρχος .
Κατά την ομλα Του ο Πρωθυ - σα της Δημόσιας Υγείας aΜα εμ πουργός χαρακτήρε ην απαγ - βηματκή κίνηση εκουγκρονισμού
: ρεικη ταυ καπνίσματος ως μα το - κα tξευγενσμού ης
. Μια Τυχαία συνάντηση χθες στο καφενείο των Δικαστηρίων
του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάδμου με Τον εκδότη του ΠΛ. L
Κουτσολιόντο-όπου παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχρ
μάνης , ο δικηγόρος και πρην Δήμαρχος Ν. Γκόντος και ο δημοσογράφος Γιργος Γιαννάκης-από κάποιους συθαίρετα ερμηνεύ.
τηκε πως δήθεν οι δυο πλευρές τα φρήκαν! Μάλιστα για να το .
επιβεβακσουν ανέβασαν στο Facebook σχετική φωτό από την συνάντηση, βγάζοντας εντελς αβάσιμα συμπεράσματα .
Όμως και μετά από συτή την Τυχαία συνάντηση φάνημε, για ακόμη μια φορα, όΤ για θρησκ pως γ 6.
> Του ΑΤΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, Οικονομολόγου
o Παρατmρντος Τις δράσεις - ενέργεες της το
mικής και κεντρικής εξουσίας βλέπουμε να επ κρατεί στην πόλη μας αλλά και στην χρα μας γe
Vικότερα , οδράνεια, Βολούρα και απλή διαχείριση
Είνοι λογικό να συνεχεται η καταστροφική o
κονομική κρίση για δέκα και πλέον χρόνια: Οχι
κατηγορηματικό, είναι η λογική απάντηση , Το noλύ θα έπρεπε να είχε διαρκέσει η κρίση 4-5 xρόνια, δηλοδή μέχρι το 2015 Μετά το
2015 , η χρα μας θα έπρεπε να είχε συνέλθει και να έμπαε στην
οικονομική ομαλότητο με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυης -τησελ
μηρή πρωτοβουλία για την προσταό Μη .
θεση των κλεμμένων εικόνων , οι διαφορές απόψεων
τροπολίτη και .nΛ. ήταν και παραμένουν αγεφύρωτες . Εξάλλου
συτό αποδείχτηκε και κατά τον εκτενή δημόσιο διάλο - 11ησελ
11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα