Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: 300.000.000 ευρώ δώρο στον Άκτωρα από την ΕΥΔΑΠ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
KC NTRA
20.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1788
ΤΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΕΙΕΣ
ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤOΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒO
ΓΙΑ ΝΑ
300.000.000 ΕΥΡΩ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ!
ΤΟ ΕΘΝΙΚ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΕΛ 8-9
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙ ΠΡΑΣ:
Δεν είναι
μαραθνιοs η noρεία
του Πολυτεχνείου,
για να τερματίσω. . .
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒEΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟ ΠΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Τ είnε ο nρην ηρωθυnoυργόs για τον
Πρόεδρο ms Δηψοκροίοs, γa sαλογ
στον Ποικό Κδικο , για το σκάνδολο
Novots και γα ο Συνέδριο του ΣΥΡΖΑ
ΣΕΛ. 3
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ γγντισίου σκονδάλου nροολομβόνει η μονοηωλιοκή διοκείριση του
κέντρου επεξεργοσίαs στην Ψυπόλεια οπό τον κατασκευαστικό όμιλο του Ακωρο.
14 χρόνια φιγούρα
ΣΛ. 10
ΜΕΤΑ onό 14 χρόνα ανοθολν, διαηλοκν και
οφού ηροηγουμένωs την κοηάνησον στο εδωτε
ρικό όλοι οι ηρωταγωνιστέs Του σκανδάλου τηs
SEMENS , η δικαιοούνη έβγαλε την ευμηγορία .
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ τον Καροβέλα nou Βpίσκεται στη
Βροζλίο, τον Χριστοφοράκο nou nmyovoέpxε
οι μετοξύ Μονχου και Ζυρins και δάφορου
BΒEτούs nouξέηλυναν ns μίζεs, αλλά δεν κά
ΥΠΟΘΕΣΗ SIEMENS
ΑΘΩΟΣ
ΟΠΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑ
ΤΟ 1.000.000
hΟΕΣ5
D Ε.3
σαν στο εδλο
του κατηγορουμένου γιατί είχον
οιο εου
330.000 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
80 ΧΩΡΕΣ
δουλειέs στs Άλna.
Ιασα το δικοστήριο δίκοσε φανόσματα
ΣΤΗΝ ουσία
με καθυστέρηση 14 ετν και αθωσε όσου ε
χαν nερφερειοκό ρόλο στο σκάνδαλο, οφούτα
neριooότερο οδικήματα είχαν napaγροφεί.
ΑΥΤΟ Που ένει είναι η nνηγυρική δικοίωση τυ
Θόδωρου Τσουκάτου nou είε ομολογήσει για aα
μούρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ , nou γέμaν με χορn
Yisτου Χριστοφοράκου.
Ε939Ν
Σοκοριστικό στουκεία onό
mν έpευνα των Hνωμένων
Εθνν σύμφωνα με τα
onoia nερισοότερα onό 7
eκατομμύρια naιδιά στερούναι
mν ελευθερία τοus noyκοσμίωs .
D ΣΕΛ. 14
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:
Δημοσιεύτηε
η απόφαση για
τη χορήγησή του
ΚΑΤΑΡΡΕΙ ΤΟ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ OΝΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΓΕ ΡΕΠΟΡΤΣ ΣΤΗ ΣΕΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ 11
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΚΟΝTRA
Τι θα ισχύει για την
κινητικότητα, τους
μισθούς και τις άδειες
των υπαλλήλων
εδπρωταγωνστής
είναι η ενημέρωσή σου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 18:55 K@TRA
ΣΕΛ. 6