Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
ΙΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕMΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27420
Αρνούνται την
παροχή βίζας σε
Ελληνες της
Κριμαίας για να
επισκεφθούν την
Ελλάδα
ΔΕΗ: Ολα αλλάζουν με
το ν/σ
ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ οδεύουν σε ιδιωτικοποίηση
γουστο του 2019% 6πως αναφέρεται , εν
προστίθεται ότι με γάλη σημασία, ωστόσο, έχουν και οι υπόλοιποι
Πρόσφαταπεριστατικά άρνησης πα<πυλνες
ροχής θεωρήσεων εισόδου σε Ελληνες
της Κοιμαίας , που θέλουν να επισκε φτούν τη χρα μας , φέρνει στο φως το
Sputnik.
Τους τελευταίους μήνες του 2019 , ο
Ελληνισμός της Ρωσίας υπέστη μια νέα
μεγάλη ήα . Σχολεία και πανεπιστήμια
ζήτησαν βίζες εισόδου στην Ελλάδα, από
τα ελληνικά προξενεία της Ρωσίας, για α
καδημαϊκές δραστηριότητες και δεν έλαβαν το πράσινο φως.
Τα παραπάνω αποκαλύτου σχεδίου, στο βαθμό που:
Προωθούν την
ταχεία υιοθέτηση του
λεγόμενο
model . Πρόκεται για
το νέο μοντέλο λει
τουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας που θα την
καταστήσει πιο ανταγωνιστική επ' ωφελεία των τελικν κα ταναλωτν και θα εtarget
πτει στο Sputnik ο δικηγό - ΣΕΛΑ
Ο Πάπας
Φραγκίσκος θα
επισκεφτεί την
Κύπρο
Λαργογί.
πιτρέψει τη σύζευξή
της με τις αγορές της
Ευρπης.
- Περιλαμβάνουν τον οδικό χάρτη για
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ , με την οποία θα επιτευχθεί η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου . Πρό
χειται για -ακόμα- μια διαρθρωτική με ταρρύθμιση μεγάλης σημασίας , η οποία όχι μόνο δίνει σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική χοινότητα εδ και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι χρα φιλική
προς τις επενδύσεις , αλλά
και θα εκτιμάται ότι θα ΣΝΑ
και αποτελεσματικά χρίσιμα ζητήματα
που αφορούν την ενέργεια , ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Οι βασικοί πυλνες
Κεντρικό ρόλο στο νομοσχέδιο καταλαμβάνουν οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ , που είναι το επόμενο
αναγκαίο βήμα στον μακρύ δρόμο για την
εξυγίανση της μεγαλύτερης επιχείρησης
της χρας , μετά την πρτη δέσμη των με
τρων διάσωσης που εφαρμόσαμε τον Αύ Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής παρουσιάστηκαν οι βασικοί πυλνες του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Απελευθέρωση αγοράς ενέρ
γειας , εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΑκρως δημιουργική, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε σήμερα στην Αγία Εδρα .
όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη,
ο Πρόεδρος της Δημοχρατίας , Νίκος Α
ναστασιάδης, προσθέτοντας ότι κότι εί .
χαμε την ευκαιρία - πέρα από τα πολλαπλά διεθνή προβλήματα που η ανθρωπότητα αντιμετω πίζει , όπως η καταπολέμηση της δουλείας του ανθρπου, η κλιματική αλλαγή , το προσφυγικό , οι διενέ ξεις σε όλη την υφήλιο και ιδιαίτερα οι
διενέξεις στη Μέση Ανατολή - να αναπτύξω και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εδ και 45 χρόνια, να αναπτύξω τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΓΓ των HE, αλλά και τις μέχρι σή
μερα προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακούν .
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόε- ΣΕΛΛΑ 2
<Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε
προς Ψήφιση αντιμετωπίζονται γρήγορα
Υπερδιπλάσια του μέσου όρου τα Ποσά για τηv
κλιματική αλλαγή που δαπανά η Ελλάδα!
θρωσή τους και να αυξηθεί το ειδικό βά.
ρος αυτν που μειθηκαν λιγότερο και ,
αντίστροφα , να μειωθεί το ειδικό βάρος
Τη βαθειά μεταβολή στα δημόσια οιαυτν που μειθηχαν περισσότερο από το
σύνολο των δαπανν .
κονομικά της Ελλάδας στη δεκαετία της
χρίσης αποτυπνει η τελευταία έχθεση
του 00ΣΑ (Government at a Glan ce
2019 ) που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου . Μέσα από τα στοιχεία της δεν
προκύπτει μόνο η τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή που έκανε η χρα, λόγω
της κρίσης, αλλά και η σημαντική αλλα.
γή στη διάρθρωση των δημοσίων δαπα
Οι δαπάνες για συντά- ΣΕΛΑΣ 2
UNICEF: Νέοι κίνδυνοι απειλούν τα
παιδιά... χωρίς να εκλείπουν οι Παλιοί
Η Airbnb
κσπιτνειν τη ΔΟΕ
Περισσότερα χρόνια και πιο υγιείς ζωές ζουν τα παιδιά στον κόσμο, αλλά σήμερα
βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή , ανακοίνωσε σήμερα
(σ.σ. Δευτέρα ) το Ταμείο του ΟΗΕ ια την Παιδική Ηλικία (UNICEF).
Σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ενόψει της 30ης επετείου στις 20 Νοεμβρίου από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιματα του Παιδιού, η UNICEF ανα φέρει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι νέοι .
Οι κατά χεφαλήν δαπάνες της γενικς
χυβέρνησης μειθηκαν δραματικά την περίοδο 2007-2017 , με μέσο ετήσιο ρυθμό
2,6% , εν την ίδια περίοδο αυξάνονταν
στις χρες του ΟΟΣΑ με ετήσιο ρυθμό 1%
και η μόνη άλλη χρα που σημειθηε
μείωση ήταν η Ιταλία (-0,4% ) . Η μείωση
των επιμέρους καηγοριν των δημοσίων
δαπανν δεν ήταν ομοι όμορφη , με αποτέλεσμα να μεταβλη θεί σημαντικά η διάρΜια αναπάντεχη συμφωνία για τους
Ολυμπιακούς Αγνες έχανε η Διεθνής 0λυμπιακή Επιτροπή , σύμφωνα με το Α
Η γνωστή πλατφόρμα βραχυχρόνιας
μίσθωσης έκανε μεγάλη χορηγική συμφω
νία με τη ΔΟΕ ως τους Αγνες του 2028
και παράλληλα θα συμβάλλει και στις δομές φιλοξενίας
Η επικεφαλής της UNICEF, Χενριέτα Φορ, υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή της
ότι κέχουν σημειωθεί εντυπωσιακές πρόοδοι για τα παιδιά τις τρεις τελευταίες δεκαετί
ες, ωστόσο κεξακολουθούν να συσσωρεύονται οι ανισότητες σε βάρος των πιο φτωχν
και πιο ευάλωτων> από αυτά .
<Επιπλέον των προκλήσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όσον ΕΑ
ΣΕΛΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ξεκινά το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων στους νέους
  Ξεκινά, από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων   Ξεκινά, από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Μέσω του προγράμματος, περισσότεροι από 10.000 ωφελούμενοι μπορούν, εντός του έτους, να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που α
 • Αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας 5% το 2022
  Το 2022, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κατά μέσο όρο, υπολογίστηκε σε 30,5 ευρώ στην ΕΕ και 34,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ   Το 2022, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κατά μέσο όρο, υπολογίστηκε σε 30,5 ευρώ στην ΕΕ και 34,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ, έναντι 29,0 ευρώ και 32,8 ευρώ αντίστοιχα το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) η Eurostat. Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το 2022, το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφεται στη Βουλγαρία (8,2 ε
 • Οι μαθητικές απορίες για τη Τεχνητή Νοημοσύνη
  Ποιες απορίες έχουν οι Ελληνες μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου για την Τεχνητή Νοημοσύνη;   «Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας δώσει πιο σωστές απαντήσεις για ένα θέμα που μας αφορά από ό,τι ένας γιατρός ή δικηγόρος;»: Ζωή, μαθήτρια Λυκείου και Γυμνασίου Σκιάθου. «Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν η πληροφορία που λαμβάνουμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι αληθινή ή πλαστή; Δεν είναι δύσκολο να μην είμαστε τεχνοφοβικοί;»: Μαθήτρια Λυκείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας. «Πόσο πιθανό είναι η ΤΝ, που εμείς δημιουργούμε σήμερα, να μας κάνει μια μέρα ζώα υπό
 • Ποινική δίωξη κατά του Τραμπ
  Στις 4/04 αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής μιας πορνοστάρ το 2016 κι αναμένεται να παραδοθεί, πιθανόν την Τρίτη, στη δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη, εξέλιξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο για πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που ο ενδιαφερόμενος κατήγγειλε χθες Πέμπτη κάνοντας λόγο για «πολιτικό διωγμό» και διατρανώνοντας την «αθωότητά του». Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου, που ονειρεύεται να επιστρέψει στην προεδρία το 2024, αναμένεται να ακούσει να του απαγγέλλονται κατηγορίες από τον ε
 • Ανοιξε η «ψαλίδα» των επιτοκίων τον Φεβρουάριο
  Σε μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων σε σχέση με αυτά των καταθέσεων προχώρησαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο   Σε μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων σε σχέση με αυτά των καταθέσεων προχώρησαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το επιτοκιακό περιθώριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,21%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κα